Vi har hört Sveriges utrikesminister Carl Bildt säga, att Israels försvarsaktion mot terroristerna på Ship to Gaza-fartyget Mavi Marmara utgjorde ett ”fullständigt oacceptabelt israeliskt övervåld”, detta trots att terroristerna ju var de första att ta till våld. Han menade också i Aktuellt igår att Israel ”ställt sig utanför den internationella rätten” och att man gjort sig skyldigt till ett entydigt brott mot folkrätten. Han hoppades också att ”få med” sig FN:s säkerhetsråd i ett fördömande. Och mycket riktigt, både FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och FN:s säkerhetsråd har fördömt ”attacken”. Tjugosju EU-länder fördömer enligt Ekot också ”Israels våld mot fartyget”.

Turkiets premiärminister Erdogan, som leder en islamist-inspirerad regering vilken alltmer närmar sig den islamonazistiska diktatur-regimen i Iran, kallar Israels försvar för ”statsterrorism”. Det var från detta land, Turkiet, som terrorist-båten Mavi Marmara löpte ut, beledsagad av de vanliga islamonazistiska slagorden: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Mohammeds armé ska återvända”:

Jag är inte speciellt religiöst disponerad. Men ibland undrar man om inte profeten Sakarja har en poäng när han skriver följande:

Se, jag [dvs. Gud] skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk däromkring … när Jerusalem bliver belägrat. Och det skall ske på den tiden att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk; var och en som försöker lyfta den skall illa sarga sig därpå. Och alla jordens folk skola församla sig mot det. … Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun.
Sakarja, 12:2-3 och 14:12.

Undrar om profetian kommer att gå i uppfyllelse. Om Carl Bildts, Ban Ki-Moons och Erdogans kött, ögon och tungor ska ruttna, om alla folk ska illa sarga sig. Att Israel är belägrat av fördömanden just nu, det är i alla fall klart. Att en stor del av jordens regeringar har församlat sig mot det är också klart. Men jag hoppas att jordens folk skall visa sig klokare än dess regeringar. Att det endast ska bli regeringarna som sargar sig genom sina fullständigt oproportionerliga angrepp på Israel. Vi får se. ”Min är hämnden och vedergällningen”, säger i vart fall ”HERREN” (5 Mos. 32:35).

Länkar: Ledare i DN, Svensk Israel-Information, Dagen, SvD, Dagen, Gideon Levy i SvD.

8 svar på ”Carl Bildt, EU och säkerhetsrådet fördömer Israels försvarsinsatser”
  1. [Detta inlägg kvalificerar sig för dumstrut per omgående. Det är så dumt att jag inte ens kan godkänna det. Undertecknarens namn må dock kunna återges /Sapere Aude!]

    Molly HOLZSCHLAG

    [… för vilken efternamnet Holzkopf framstår som mera passande. Det är nog inte den riktiga Molly som undertecknat, nämligen./ Sapere Aude!]

  2. Israel har all rätt i världen att försvara sig mot angrepp. Samtidigt måste man väl tillåta att besättningen på ett skepp försvarar sig om soldater försöker att ta kontrollen över deras skepp?

  3. Kära läsare, Klas’ kommentar publiceras endast som ett exempel på ren och skär antisemitism, och som ett uttryck för den anda som sannolikt är förhärskande bland stora delar av Ship to Gaza-klientelet.

  4. För det första så är det Israel som bryter mot lagarna glöm inte det ERA SMUTSIGA HUNDAR! Ni kommer brinna i helvettet för all ondska och ont ni har begått, det ska ni VETA! Det gäller även alla som utnyttjar/Stjäl resurser från Afrika, Asien och alla fattiga människor i världen för att unna sig med lyx! Eran tid kommer nog! VA SÅ SÄKRA era patetiska hundar, ingen jävla humanitet i kroppen. Ni bör fängslas för era brott mot oskyldiga människor! Livstidsfängelse för alla onda människor, speciellt de som uppmuntrar sådant blodbad och orättvisa. Ingen jävla skam i kroppen! Ni tror att ni är utvalda folket som står över andra människor? Vänta bara! Ni kommer aldrig bli förlåtna för sådant. Varken ni eller era skyddslingar av smutsiga orena onda människor som inte har något hjärta i kroppen. Bara tänker på sig själva och vill ha ännu mer! Tviii på er! Förbannar er i evighet era smutsiga onda, giriga egosit individer.

Kommentarer är stängda.