Bildt och Gardell i Istanbul

Utrikesministern är föremål för en del uppmärksamhet på grund av sitt tidigare uppdrag som styrelseledamot i Lundin Oil. Vissa påstår att bolaget under sin tidigare verksamhet i Sudan kan ha gjort sig skyldigt till folkrättsbrott. Förundersökning har inletts.

Oppositionen vädrar morgonluft och Thomas Bodström tycker att Bildt ska ta ”time-out”. Men det tycker inte Bildt.

Ordföranden i Liberala ungdomsförbundet Adam Cwejman skriver på Newsmill, att ”om det visar sig att Bildt genom sin styrelsepost i Lundin Oil, aktivt deltagit i verksamhet som är brottslig eller underlåtit att förhindra sådan då gör han sig givetvis omöjlig som utrikesminister”.

Generöst nog tycker dock Cwejman, att Carl Bildt givetvis ska betraktas som oskyldig till motsatsen bevisats. Och enligt gängse västerländsk rättsuppfattning är det i allmänhet så att innan man överbevisats om skuld, ska man anses vara oskyldig.

Tyvärr tycks inte Carl Bildt själv ansluta sig till denna generösa uppfattning. För när terroristernas angrepp mot de israeliska soldaterna på skeppet Mavi Marmara avstyrdes, föll Bildts dom mot Israel omedelbart: Israel hade gjort sig skyldigt till ett entydigt brott mot folkrätten.

Carl Bildt är alltså mycket snar att kategoriskt döma andra, i synnerhet Israel. Men det finns flera folkrättare i och utom Sverige som anser att Israel hade all rätt att hindra armadan från att nå fram till Gaza. Och givetvis måste var och en ha rätten att försvara sig mot angrepp mot ens person, även israeliska soldater. Ett så väldigt entydigt folkrättsbrott är det alltså definitivt inte fråga om.

Kanske är Cwejman alltför generös. Men om Bildt ska bedömas utifrån den kategoriska måttstock han själv använder – och egentligen finns väl ingen anledning att (be)döma honom på annat sätt än sättet han själv (be)dömer Israel – måste han väl omedelbart anses som skyldig till folkrättsbrott och omedelbart inte endast ta time-out, utan omedelbart lämna posten som utrikesminister?

Eller som skriften säger: ”[M]ed den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder” (Matt. 7:2).

Fast även om man bortser från skuldfrågan i Lundin Oil-affären, är det redan av hans uttalanden rörande Ship to Gaza och hans attityd gentemot Israel i allmänhet ganska uppenbart att Sverige behöver en annan utrikesminister, detta oavsett utgången i höstens val.

Länkar: DN, Jonas Ebbesson i SvD.

3 svar på ”Carl Bildt och rättvisan”
  1. Det var dumt, oansvarigt och obetänksamt av Bildt att så lättvindigt fälla en dom över Israels agerande i anslutning till ”Gazaloppet”. Men det är ingen anledning att sänka sig till samma låga nivå när man ska bedöma honom.

    Världen är lika full av enfaldiga gaphalsar som av lågmälda kloka.

Kommentarer är stängda.