Haaretz publicerade igår detaljerna i ett fredsförslag som Israels förre premiärminister Ehud Olmert lämnade till den palestinske ”presidenten” Mahmoud Abbas i september år 2008.

Förslaget gick ut på att Israel skulle annektera 6,3 procent av den s.k. Västbanken där 75 % av judarna bor, och utrymma resterande del av Västbanken. Dessutom skulle Israel av sitt nuvarande territorium uppge ett område motsvarande 5,8 procent av Västbanken. De palestinska araberna skulle alltså komma i besittning av ett territorium motsvarande 99,5 procent av Västbanken.

Mahmoud Abbas svarade aldrig på förslaget.

Därefter har Fatah, där Abbas är ordförande, hållit kongress och där på nytt fastslagit att artikel tolv i sin konstitution ännu gäller. Där påyrkas

den fullständiga befrielsen av Palestina och den ekonomiska, politiska, militära och kulturella elimineringen av den sionistiska ockupations-staten.

I artikel 19 står följande:

Kampen kommer inte att sluta förrän den sionistiska staten har raserats och Palestina befriats.

Källa.

Inte undra på att Abbas inte svarade. Inte undra på att denna organisations ordförande inte nöjer sig med 99,5 procent av västbankens yta. Fatah nöjer sig som du ser inte med endast Västbanken, de vill ”eliminera” Israel.

Vad Fatah (ett ord som betyder ”erövring”) kommer att låta sig nöja med är därför ingenting mindre än 100 % av Västbanken och 100 % av Israel.

Detta är ingen tvåstatslösning, det är en tvåhundraprocentig enstats”lösning” som inbegriper erövringen och utplånandet av den judiska staten Israel.

Man erinrar sig den amerikanske presidenten Clintons försök att åstadkomma fred för tio år sedan. Han erbjöd Arafat hela Gaza, 94-96 procent av Västbanken och halva Jerusalem. (Benny Morris: One state, two states, Yale u. p., 2009, s. 173.)

Arafat accepterade inte den gången heller. Arafat var, precis som Abbas, ledare för erövringsrörelsen Fatah. Inte 94-96, inte 99,5 inte etthundra utan tvåhundra procent är vad som gäller och vad som alltid har gällt.

När Abbas nu påstår att ”det kan bli fred på ett halvår” om Israel går med på att stoppa sina byggnationer på ”Västbanken”, så kan man bara säga en sak om detta: ”Tro honom inte”.

Fatah vill nämligen inte ha någon fred med Israel. De är, som jag många gånger redan tyvärr kunnat konstatera, endast intresserade av att uppnå en fred utan Israel.

Länkar: SvD, Fred i Mellanöstern, Svensk Israel-Information, Sapere Aude!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

5 svar på ”Mahmoud Abbas och den tvåhundraprocentiga enstatslösningen”
  1. […] Men inte ens det tycks räcka för Abbas. Den organisation som han företräder, al-Fatah, har nämligen enligt dess konstitution till syfte att verka för ”den fullständiga befrielsen av Palestina och den ekonomiska, politiska, militära och kulturella elimineringen av den sionistiska ockupations-staten. … Kampen kommer inte att sluta förrän den sionistiska staten har raserats och Palestina befriats.” Läs mera här. […]

  2. […] Detta icke-erkännande är ytterligare en stark indikation på att den palestinska myndigheten inte erkänner Israels rätt att existera. Många andra tecken talar för det. T. ex. att Fatah definitivt inte gör det, det Fatah som är de svenska socialdemokraternas systerparti i ”Palestina” och vars ledare är Mahmoud Abbas, tillika den palestinska myndighetens ”president”… Läs här. […]

  3. […] Bildt talar visserligen om att utgångspunkten för förhandlingar ska vara denna, men har Israel någonsin hävdat något annat? Israel har erbjudit land väster om denna stilleståndslinje i utbyte mot att Israel behåller s.k. bosättningar på Västbanken. Detta är en lösning som, om palestinierna accepterat den, skulle ha medfört ytterst marginella palestinska landförluster på bråkdelar av procent. Det kan du läsa om här. […]

Kommentarer är stängda.