Palestinian Media Watch rapporterar att den palestinska myndighetens ”ambassadör” i Indien bara för några dagar sedan uttalat att Israel inte har den minsta rätt att existera. Jag återger här vad han sagt:

Adli Sadeq, PA Ambassador to India, in official PA daily:
”The demands of this enemy [Israel] are strange and amazing demands, unique in the history of conflicts… They [Israelis] are not satisfied with Palestinian recognition that is a function of their state and its existence, but want recognition of the eternal right of Israel to exist. Possibly their nature will bring them to ask for compensation for the years that have passed without their state’s existence, during the time it had the right to exist upon our skulls… They have a common mistake, or misconception by which they fool themselves, assuming that Fatah accepts them and recognizes the right of their state to exist, and that it is Hamas alone that loathes them and does not recognize the right of this state to exist. They ignore the fact that this state, based on a fabricated [Zionist] enterprise, never had any shred of a right to exist… Hamas, Fatah and the others are not waging war against Israel right now for reasons related to balance of power. There are no two Palestinians who disagree over the fact that Israel exists, and recognition of it is restating the obvious, but recognition of its right to exist is something else, different from recognition of its [physical] existence.”
[Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 26, 2011]

Så visst inser de som vill utplåna Israel att Israel för närvarande faktiskt existerar. Men ”att erkänna dess rätt att existera, det är någonting annat”, någonting som den palestinska myndighetens ”ambassadör” i Indien uppenbarligen inte erkänner.

Detta icke-erkännande är ytterligare en stark indikation på att den palestinska myndigheten inte erkänner Israels rätt att existera. Många andra tecken talar för det. T. ex. att Fatah definitivt inte gör det, det Fatah som är de svenska socialdemokraternas systerparti i ”Palestina” och vars ledare är Mahmoud Abbas, tillika den palestinska myndighetens ”president”… Läs här.