Jag har tidigare ställt frågan om det är rimligt att i höstens riksdagsval rösta på Moderaterna så länge utrikesminister Carl Bildt (M) tillåts kvarstå i den positionen. För egen del tycker jag inte det.

En del menar att inriktningen på Sveriges utrikespolitik bäst kan avläsas genom att konsultera Carl Bildts blogg. Så då har jag gjort det igen. Här är resultatet. Bildt skriver som du ser följande:

Den s k kvartetten – FN, EU, USA och Ryssland – har slipat på ett uttalande som skall ange ramarna för och inriktningen av [direkta fredsförhandlingar i Mellersta Östern] på ett sätt som gör det möjligt för också palestiniernas Abu Mazen att acceptera dessa direkta förhandlingar.

Förutom den fortsatt starkt kontroversiella frågan om bosättningarna handlar det om att även Israel måste acceptera att förhandlingarna måste föras med utgångspunkt i 1967 års gräns – en utgångspunkt som är självklar för det internationella samhället i övrigt.

För det första: Det Bildt kallar ”1967 års gräns” är i verkligheten en stilleståndslinje från år 1948 vid vilken Jordaniens angrepps- och utplåningskrig mot den judiska staten hejdades. Det är tack vare de israeliska försvarsinsatserna år 1948 som denna stilleståndslinje överhuvudtaget existerar, och tack vare dem som Israel självt överhuvudtaget existerar.

Bildt talar visserligen om att utgångspunkten för förhandlingar ska vara denna, men har Israel någonsin hävdat något annat? Israel har erbjudit land väster om denna stilleståndslinje i utbyte mot att Israel behåller s.k. bosättningar på Västbanken. Detta är en lösning som, om palestinierna accepterat den, skulle ha medfört ytterst marginella palestinska landförluster på bråkdelar av procent. Det kan du läsa om här.

Men palestinierna har naturligtvis vägrat, och dessutom insisterar de på att de s.k. ”palestinska flyktingarna” ska ha ovillkorlig rätt att ”återvända” till de platser inne i nuvarande Israel som deras förfäder lämnat för minst en generation sedan. Om så sker blir allt tal om gränser eller stilleståndslinjer bara ett tal om påvens skägg. För då kommer Israel att utplånas som judisk stat och då behövs inga gränser.

För det andra: Bildt skriver att man ”slipat” på ett uttalande som ”gör det möjligt” för ”president” Abbas, som Bildt av någon anledning kallar vid hans smeknamn ”Abu Mazen” att acceptera direkta förhandlingar. Varför kalla ledaren för al-Fatah (som betyder erövring), en organisation som vill utplåna Israel, så?

Och varför är det nödvändigt att slipa på uttalanden bara för att möjliggöra för ledaren för en organisation som vill utplåna Israel att acceptera förhandlingar? Detta samtidigt som han av Israel kräver att de ”måste acceptera” det han felaktigt kallar ”1967 års gräns”.

Alltså: Israel har att rätta och packa sig efter de krav som ställs. Israel ”måste” villkorslöst ”acceptera”. Punkt. Men i förhållande till den palestinske ”presidenten” är tonläget mera konciliant. Nu gäller det tvärtom att vrida och vända på orden, att slipa dem så att de kan finna nåd inför ”Abu Mazens” ögon, att göra det möjligt för honom att acceptera. Varför måste saker möjliggöras genom ordvändningar i förhållande till ledaren för en organisation som vill utplåna Israel, medan det i förhållande till det land som ska utplånas, Israel, inte alls är frågan om att möjliggöra någonting utan att tvärtom rakt av framställa ett ovillkorligt krav att Israel accepterar?

Ovillkorliga krav på Israel alltså. Silkesvantarna på gentemot ”Palestina”.

Carl BildtÄr detta verkligen ett rättvist sätt att se på saken, mot bakgrund av att Israel från första stund varit tvunget att kämpa med vapen i hand mot de krafter som velat utplåna landet, de må heta Jordanien eller al-Fatah eller något annat? Är det inte mera rättvist att ställa de ovillkorliga kraven på dem som alltjämt i likhet med al-Fatah och ”Abu Mazen” vill erövra och utplåna Israel, och inte på försvararen Israel?

Jag tycker det.

Bildt har med denna skrivning än en gång indikerat att han är omöjlig att ha som utrikesminister, åtminstone om man eftersträvar en rättvis fred i Mellanöstern. En fred med och inte utan Israel.

Länk: Kan man rösta på Moderaterna med Carl Bildt som utrikesminister?

2 svar på ”Bildt the blogger på nya äventyr i Mellanöstern”

Kommentarer är stängda.