Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principer

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, augusti 13, 2010 - Save & Share - 19 Comments

Tack vare bloggen MXp har jag fått ögonen på en intressant dom, som meddelades den 13 Februari 2003 av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Domen finns för nedladdning här (pdf).

Domstolen är inrättad för att pröva klagomål gällande kränkning av de rättigheter som enskilda har, enligt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna konvention är sedan år 1995 svensk lag. Konventionstexten kan laddas ned härifrån (pdf). Domstolens domar är bindande för den berörda staten, alltså även Sverige. (Källa.)

Nå, i den aktuella domen var det staten Turkiet som hade att svara för att man upplöst det islamistiska turkiska välfärdspartiet (Refah Partisi), vars partiledare var Necmettin Erbakan, tillika en kortare tid Turkiets premiärminister. Orsakerna till upplösningen var flera, men en anges vara att en parlamentsledamot från partiet uttalat att ”he would fight to the end for the introduction of Islamic law (sharia)” (s. 4 i domen). Man ska också ha planerat att införa ”a plurality of legal systems, leading to a discrimination based on religious beliefs”, (s. 6) med mera.

Domstolen fann att ”a plurality of legal systems, as proposed by Refah, cannot be considered to be compatible with the Convention system”. Man uttalade också att ”sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy” (s. 6f.).

På svenska: Sharia är oförenligt med demokratins grundläggande principer.

Domstolen utvecklade detta på följande sätt:

Like the Constitutional Court [i Turkiet], the Court considers that sharia, which faithfully reflects the dogmas and divine rules laid down by religion, is stable and invariable. Principles such as pluralism in the political sphere or the constant evolution of public freedoms have no place in it. The Court notes that, when read together, the offending statements, which contain explicit references to the introduction of sharia, are difficult to reconcile with the fundamental principles of democracy, as conceived in the Convention taken as a whole. It is difficult to declare one’s respect for democracy and human rights while at the same time supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention values, particularly with regard to its criminal law and criminal procedure, its rules on the legal status of women and the way it intervenes in all spheres of private and public life in accordance with religious precepts. … In the Court’s view, a political party whose actions seem to be aimed at introducing sharia in a State party to the Convention can hardly be regarded as an association complying with the democratic ideal that underlies the whole of the Convention.”

Vidare skriver domstolen följande:

The Court must not lose sight of the fact that in the past political movements based on religious fundamentalism have been able to seize political power in certain States and have had the opportunity to set up the model of society which they had in mind. It considers that, in accordance with the Convention’s provisions, each Contracting State may oppose such political movements in the light of its historical experience.

Sammanfattningsvis: Sharia, den islamiska lagen, står i motsättning till demokratins grundläggande principer. Varje stat som antagit konventionen har rätt att motsätta sig politiska rörelser som baseras på religiös fundamentalism.

Eftersom domstolens domar alltså är bindande för den berörda staten – och här talar ju domstolen om varje stat som antagit konventionen, dvs. även Sverige – innebär det att partier eller andra politiska rörelser som i Sverige verkar för att införa sharia kan upplösas.

Islamismen är det övergripande namnet på den politiska ideologi som de rörelser som vill införa sharia, inte bara i Sverige, utan i hela världen, mer eller mindre vägleds av. Den mest kända av dessa rörelser är nog det Muslimska Brödraskapet.

Ännu finns det inget islamistiskt parti i Sverige. Men såvitt framgår av domstolens dom har Sverige rätt att motsätta sig ett sådant parti.

Men det är inte nog. Sverige har skyldigheten att göra det. Sådana partiers mål – sharia – är nämligen enligt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna oförenligt med demokratins grundläggande principer. Om vi inte motsätter oss, urholkar vi därigenom just dessa demokratins principer.

Just därför är motstånd mot sharia vår skyldighet som demokrater och liberaler.

Ett sätt att göra motstånd är kanske att som MXp uppmanar, skriva på ett ”charter rejecting sharia”. Det kan man göra här – tyvärr bara via snailmail. De som står bakom denna ”charter” tycks dela domstolens uppfattning. De skriver att det inte finns någon plats för sharia i Europa. Och så är det ju.

Tyvärr har det för Turkiets del gått utför sedan domen, för just nu leds den staten just av ett islamistiskt parti, detta utan att turkisk domstol ingriper. Kanske är detta bara ytterligare ett tecken på att Turkiet alltmer ställer sig utanför Europa och utanför demokratins och konventionens grundläggande principer.

Snabb uppdatering: Mohamed Omar, den från parnassen fallne skalden, har enligt hans hemsida infört en hudna med avseende på skapandet av ett antisionistiskt parti i Sverige, något som han tidigare skroderade om. Han har i stället gett ut en bok kallad Islamisten – det skulle väl vara han då.

Vad är då islamism enligt Omar? Här ett citat från hans förvirrade utläggningar:

I svenska tidningar stöter man på absurda påståenden som att ”islamister” vill att kvinnor ska täcka sitt hår. Som om ”muslimer” skulle vara emot det! Och att islamister betraktar jihad som en plikt att göra väpnat motstånd mot ockupanter. Som om ”muslimer” skulle välkomna ockupanter! Eller att islamister kräver att sharia ska vara källan till all lagstiftning. Som om ”muslimer” inte skulle vilja ha sharia! Islamisterna, säger man, vill till skillnad från ”muslimerna” att religionen ska vara mer än en privatsak. Alla muslimers lärare och ledare, Muhammed (frid över honom) var både profet och statsöverhuvud. Var profeten muslim eller islamist? Hör ni inte det absurda i resonemanget? Källa

Kanske är det nu dags att i enlighet med domstols dom ”upplösa” Mohamed Omar och hans anhang, och då till exempel börja med Studiegruppen Aguéli, som väl verkar lite kryptoislamistisk i vart fall – i den mån man nu inte borde avfärda dem som de stollar de är. Fast även stollar kan utgöra ett reellt hot mot demokrati och frihet …

Länk: Mer från MXp om Turkiet.

Posted in Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, rättssäkerhet • Tags: , , , , , , Top Of Page

19 Responses to “Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principer”

Comment from Nicklas Eriksson
Time 14 augusti 2010 at 10:33

Sharia oförenlig med demokratins grundläggande principer? Nämen! Precis som Israels lag! Det var som katten!

Verkar som om religion inte ska ha med styrandet av människor att göra du.

Comment from Sapere Aude!
Time 14 augusti 2010 at 20:24

Nicklas, vilken domstol är det som har sagt det? Vad menar du med Israels lag? Var snäll och kom med bevis. Om inte är det ingen som tar dig på allvar.

Comment from MrPerfect72
Time 15 augusti 2010 at 06:27

Svansen viftar med hela hunden.

I krig och raedsla, skapad av eliten i vinstintresse, i maktintresse, anvaender maenniskor den gamla delen av hjaernan, dvs. det limbiska systemet. Oedlehjaernan. Det gaeller alla maenniskor.

Visserligen kan en demokrati existerara med samtida fredliga och bra beslut om man har en upplyst och modig befolkning, men har man indoktrinering ex. skapad och framtvingad genom laang militaerservice och hjaerntvaett eller genom indoktrinerande koranskolor kan den inte det.

Nej. Daa styr en liten elit som aeger vapanindustrin hela kalaset.

Svansen viftar med hela hunden.

Pingback from Vem är Abdirisak Waberi? « Sapere Aude!
Time 22 oktober 2010 at 22:35

[…] Testamentet? (5)Aftonbladet tycker att denna bloggs inlägg om Israel är "mindre genomtänkta" (4)Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principer (3)Bildt the blogger på nya äventyr i Mellanöstern (2)Tillhör Jerusalem och Israel judarna? […]

Pingback from År 2030 ska vi ta över säger islamisterna « Sapere Aude!
Time 24 oktober 2010 at 15:22

[…] internet sedan 2003 KommentarerVem är Abdirisak Waberi? « Sapere Aude! om Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principerJohannaV om Kan man torka sig i röven med Torah och Nya Testamentet?Sapere Aude! om Kan man torka […]

Comment from profanum_vulgus
Time 27 oktober 2010 at 10:16

Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

Sapere Aude:
Det medger väl Israel själva eftersom de inte undertecknat EKMR?

Pingback from Israel är ett ”centralt hot” mot Turkiet « Sapere Aude!
Time 09 november 2010 at 20:20

[…] skjutvapen mot de israeliska soldaternaSapere Aude! om Nu är jag i radion igenprofanum_vulgus om Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principerprofanum_vulgus om År 2030 ska vi ta över säger islamisternaDag Selander om Nu är jag i radion […]

Pingback from Terror på Bryggargatan « Sapere Aude!
Time 13 december 2010 at 20:25

[…] i MellanösternIsrael är ett ”centralt hot” mot Turkiet « Sapere Aude! om Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principer widget från Politometern var uri = […]

Pingback from Nytt från Storbritannien: ”Islamic Emirates Project” « Sapere Aude!
Time 01 augusti 2011 at 17:06

[…] Du ser också att de eftersträvar världsherravälde under den islamiska lagen, den lag som enligt Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg är oförenlig med demokratins grundläggande […]

Pingback from Blir du islamist, lille vän? « Sapere Aude!
Time 05 augusti 2011 at 19:18

[…] Israel!Nytt från Storbritannien: ”Islamic Emirates Project” « Sapere Aude! om Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principerStina om Andan på Utøya: Bojkotta Israel!Matte om Norge tycker att terrorn som riktas mot Israel […]

Pingback from Kadaffi har kolat men islamismen lever tyvärr « Sapere Aude!
Time 20 oktober 2011 at 19:44

[…] undergång. Islamismen syftar nämligen till att införa den islamiska lagen, sharia, vilken enligt Europadomstolen för mänskliga rättigheter är ”oförenlig med demokratins grundläggande […]

Pingback from Blir islamismen och antisionismen Tunisiens framtid? « Sapere Aude!
Time 27 oktober 2011 at 19:06

[…] men islamismen lever tyvärrKadaffi har kolat men islamismen lever tyvärr « Sapere Aude! om Den islamiska lagen – sharia – är oförenlig med demokratins grundläggande principerBo Rönn om Gilad Shalit friges – terrorn ökar?Inte en Pudel i sikte | Nemokrati om Carl […]

Pingback from Mord och slakt i den islamiska lagens namn « Sapere Aude!
Time 12 juli 2012 at 19:54

[…] undra på alltså, att Europadomstolen för mänskliga rättigheter uttalat, att sharia, dvs. den lag som slaktarna och mördaren på filmerna rättar sig efter, är […]

Pingback from Mord och slakt i den islamiska lagens namn | Petterssons gör skillnad
Time 18 juli 2012 at 08:07

[…] undra på alltså, att Europadomstolen för mänskliga rättigheter uttalat, att sharia, dvs. den lag som slaktarna och mördaren på filmerna rättar sig efter, är […]

Pingback from Krutrök över Norra Bantorget « Sapere Aude!
Time 05 augusti 2012 at 02:55

[…] den islamiska lagen. Den är nämligen, som den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter uttalat, “oförenlig med demokratins grundläggande […]

Pingback from Geert Wilders och toleransen « Sapere Aude!
Time 05 november 2012 at 18:07

[…] lagen, shari’a, en lag som europadomstolen för mänskliga rättigheter med rätta har förklarat stå ”i motsättning till demokratins grundläggande […]

Pingback from Egyptens president Mursi deltar i bönen om att Allah ska förinta judarna « Sapere Aude!
Time 04 januari 2013 at 11:11

[…] brödraskapet eftersträvar. Det kalifat där den islamiska lagen, sharia, införts. En lag som är oförenlig med demokratins grundläggande principer. En fred och en lag utan plats för otrogna, judar och […]

Pingback from Är man fascist om man motsätter sig ”politisk islam”? « Sapere Aude!
Time 21 mars 2013 at 14:04

[…] domstolen för mänskliga rättigheter har ju uttalat att den islamiska lagen, shari’a, som företrädarna för politisk islam och islamism vill […]

Pingback from MSB, Magnus Norell och det Muslimska Brödraskapet: Vilket är värst? « Sapere Aude!
Time 19 mars 2017 at 17:48

[…] enbart den islamiska lagen gäller. Den lag som Europadomstolen för mänskliga rättigheter har förklarat vara ”oförenlig med demokratins grundläggande […]

Write a comment