Den rödgrönbruna röran tar sig nya uttryck. Den islamistiske antisionisten Mohamed Omar säger i radioprogrammet Kaliber, att han avser bilda ett antisionistiskt parti. Med detta kan inte avses annat än ett parti som vill utplåna Israel. Dessutom menar herr Omar att den för hets mot folkgrupp dömde antisemiten Ahmed Rami, som uttalat att judendomen är en psykisk sjukdom, han har ”självklart” en plats i det partiet.

Varför alla andra folk utom just judarna ska få ha ett eget land, förklaras av Omar med att judarna till exempel ”har en stat som är rasistisk mot araber, att de förföljer araber och så vidare.”

Om vi nu antar att detta vore sant, dvs. att den israeliska staten förföljer araber, och att detta vore ett tillräckligt skäl för att utplåna Israel, så bör enligt samma logik en mängd arabstater också utplånas, t. ex. Sudan. Men när araber utsätter varandra eller andra folk för förföljelse så är det tydligen helt i sin ordning. Det är först när judar anklagas – vilket för övrigt alltid sker och alltid har skett – som den judiska staten ska utplånas.

Hur förföljda är förresten de många araberna i Israel? Man hör inte mycket talas om någon sådan. Judarna har för sin del på grund av förföljelse till största delen lämnat de flesta arabstater, och i icke ringa utsträckning flytt till Israel, det land, den tillflyktsort, som Mohamed Omar och hans anhang alltså vill utplåna. Man kan därmed undra vem det egentligen är som förföljer vem.

Fast egentligen är ju svaret givet: Det är judarna som förföljs, och Mohamed Omar vill nu ta ytterligare ett steg i denna förföljelse genom att bilda ett förföljelseparti.

Länk: Ledare i Sydsvenskan.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

6 svar på ”Mohamed Omar vill bilda antisionistiskt parti”
  1. Ledarskapen och folken i omraadet aer som svansen och hunden, men i detta fall viftar den Israeliska svansen med hela hunden och det gaeller aeven motstaandarsidan. Detta gillas givetvis av baada svansarna, vilket jag liknar vid den politiska adeln.

    Fascismen behoever naemligen en laemplig fiende att skraemma folket med. Naer folket kaenner sig tryggt och avslappnat foerlorar fascismen sitt grepp och verklig demokrati uppstaar.

Kommentarer är stängda.