Jag ser att en hög iransk officer, brigadgeneral Gholam Reza Jalali nämligen, (foto t.v.) anklagar Israel för den nuvarande torkan i Iran. Israel har, menar han, stulit de iranska molnen! Och när man granskar fotot t. h. så ser man mycket riktigt hur Mossad-agenter bestiger dessa moln för att bogsera bort dem från Iran. Eller hur?

Det är väl antagligen Mossad och Israel – och i slutändan naturligtvis judarna, ”the usual suspect” – som bär skulden till den nuvarande torkan i Sverige också. Eller vad säger utrikesministern i Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning Margot Wallström? Klarblå himmel i Sverige – Israels fel. Eller?

Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har för inte så väldigt länge sedan (ca 1,5 år sedan) besökt Irans likaledes antisemitiska statsledning. Statsministern Löfven har där uttalat att Irans islamonazistiska regim, som avser att utplåna Israel, ”har en stabiliserande roll i regionen”! Läs här.

Vilken ökad stabilitet som uppnås genom att försöka utplåna Israel, och i det syftet numera komma med befängda påståenden om ”molnstöld” samt försöka bygga kärnvapen, är oklart. Jag tror snarare att resultatet tvärtom blir det motsatta, destabilisering. Något som Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tydligen verkar vara beredd att bidra till.

Nå, demoniseringen av Israel den pågår hursomhelst alltjämt oförtrutet. Alltjämt med benäget bistånd av bland andra Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Den 28 juni publicerade Göteborgs-Posten en artikel undertecknad av utrikesministern Wallström (S) och vice statsministern Isabella Lövin (MP). Ingen vacker läsning!

Det skulle föra för långt att i detalj kommentera deras drapa. Jag konstaterar dock att de talar om att stödet till ”Palestina” handlar om ”att verka för stabilitet i regionen”. Tillsammans med Iran då kantänka! Vilket gäng!

De talar också om den så kallade israeliska ”ockupationen”. Denna ”ockupation” är emellertid ett antisemitiskt påhitt! I folkrättslig mening föreligger definitivt inte någon israelisk ockupation, vare sig av Gaza eller av Judéen och Samarien. Detta har jag tidigare skrivit om.

Att påstå att Israel är ockupant utgör därför ett direkt antisemitiskt angrepp på Israel!

Vidare ljuger de när de skriver: ”Självfallet går inte något svenskt bistånd till terroristverksamhet”. Detta trots att de flesta trovärdiga källor tvärtom närmast bevisar motsatsen.

Sedan talas det om biståndet till UNRWA. Jag citerar:

Sverige bidrar också med humanitär hjälp i Palestina där omkring 2,5 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. Genom FN-organet UNRWA drivs skolor, sjukhus och andra centrala samhällsfunktioner för flyktingar internt i Palestina och i grannländerna, där ytterligare ca 2,5 miljoner Palestinaflyktingar lever. UNRWA:s budget brottas i dag med stora underskott och risken är nu stor att skolorna inte kan öppnas igen efter sommaren. Barns rätt att gå i skolan är helt avgörande för framtiden och måste värnas. Regeringen har under året arbetat hårt för att långsiktigt säkra stödet till UNRWA, bland annat genom att anordna en särskild givarkonferens i Rom i mars tillsammans med Jordanien och Egypten, ännu återstår mycket att göra.

Men eftersom UNRWA tycks vara helt infiltrerat och styrt av antisemiter, och eftersom nästan etthundra procent av den ”palestinska” befolkningen tycks hysa antisemitiska åsikter, så vet jag inte riktigt vad sådan svensk ”humanitär hjälp” till UNRWA kan ha för syfte. Du kan dessutom läsa mitt nyliga inlägg som tydligt bevisar att utbildningen i UNRWAs skolor är en utbildning i antisemitism.

Jag befarar att den svenska nuvarande antisemitiska statsledningens syfte är att ge tillräckligt stöd till denna antisemitiska befolkning så att de ska få kraften slutligen utplåna Israel. Detta då till skillnad från Israels hjälp, som antagligen inte alls går till UNRWA utan istället säkerligen syftar till att förmå ”palestinierna” att inse att Israel och judarna inte är och inte vill vara ”palestiniernas” fiende.

För Israel vill dem väl! Se bara här vad som infördes till Gaza från Israel i juni i år:

Cogat juni 2018
Källa.

Återstår för ”palestinierna” och för Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning att äntligen inse detta.

Jag noterar att Australien har beslutat att avbryta sitt bistånd till den så kallade Palestinska Myndigheten. Bra gjort!

Noterar även att USA:s president Donald Trump har beslutat att lämna UNESCO, inte minst på grund av organisationens märkliga uttalanden rörande Jerusalem. Några sådana uttalanden kan läsas här. Bra gjort!

Dessutom lämnar USA FN:s människorättsråd, UNHRC, som verkar besatt av att angripa Israel. Se bild nedan. Bra gjort!

USA lämnar också kärnkraftsavtalet med Irans regim, ett avtal vars uppenbara syfte från Irans sida är att ge regimen i Iran möjlighet att genom en islamistisk ”hudna” vinna tid för bygga upp sin kapacitet att utplåna Israel – och västerlandet. Läs mera här. Bra gjort!

Nu återstår då för Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning att medan tid är följa Australiens och USA:s goda exempel. Eller för Sveriges folk att välja en gentemot Israel, judarna och ”palestinierna” bättre regering i höstens val.

Jag tror för egen del mer på det senare än på det första alternativet. Att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning skulle överge sin antisemitism framstår tyvärr som helt osannolikt.

Som Christofer Fjellner (M) skrev i Svenska Dagbladet i måndags: ”Regeringen måste släppa besattheten vid Israel”. Ja det måste regeringen. Men det kommer den inte att göra eftersom det är en antisemitisk statsledning.

Ett svar på ”Israel stjäl moln från Iran påstås det. Kanske från Sverige också? – Australien och Donald Trump håller knappast med …”
  1. Ursäkta min något ointelligenta och känslomässiga kommentar, men orden tryter ofta för mig numera. Det tar liksom aldrig slut. Och svensk utrikespolitik är märklig och skrämmande. Inte kommer de att ändra sig i första taget.

Kommentarer är stängda.