LatmaTV försökte för ett tag sedan skoja till Irans strävan att medelst kärnvapen utplåna Israel och Västerlandet. Se här:

Men som ”mullan” säger i filmen: ”It ain’t be too long … Cause you have waited all to long”. I längden riskerar detta alltså bli så lagom skojigt…

Således: Västerlandet har väntat alltför länge med att slå ut Irans nuvarande eller kommande kärnvapenförmåga. Alltså kommer det inte att dröja länge förrän Iran uppnår förmåga att angripa Israel – och alla oss andra – med kärnvapen.

Men istället för att slå ut Irans förmåga att bygga kärnvapen, ingår Västerlandet det förkastliga avtalet med Iran, kallat JCPOA!

Detta avtal har USAs president Trump förtjänstfullt nyligen frånträtt. Men det stöds alltjämt av EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Till och med säger Wallström (foto t. v. i samkväm med den den antisemitiske ”palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas) följande på ett EU-möte idag den 28 maj 2018 i anledning av att Trump sagt upp avtalet:

– Det här är någonting som är väldigt olyckligt för världen. Skulle det här nu helt misslyckas så är ju risken stor att Iran säger att ”nu skaffar vi oss kärnvapen”. Och det kommer i sin tur att leda till att Saudiarabien vill göra det och göra en redan osäker region mycket farligare, säger hon.

Wallström hoppas att ledarna under mötet kan diskutera hur de ska kunna hjälpa företag som vill investera i Iran rent praktiskt.

Hennes naivitet övergår nästan allt förstånd! Och Löfvens naivitet är ungefär lika obegriplig. T. h. ser vi honom i samtal med Irans president Rouhani och till vänster ser vi hur företrädare för den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen skriver under avtal med dessa ”Satans makter”. Vederbörligen iförd vad som närmast liknar s. k. ”chador”, ett tecken på kvinnans underkastelse. Lysande föredöme för en ”feministisk” regering eller hur. – Nej, sådant folk ska man inte samtala med, än mindre ingå avtal med!

Irans regim avser skaffa kärnvapen, därom kan knappast råda någon tvekan. Denna avsikt lär de knappast aldrig överge. Detta gäller oavsett vilka ”avtal” som den nuvarande iranska regimen ingår med det otrogna Västerlandet. För vad som gäller för den iranska regimens del är den islamiska lagen. Denna lag stipulerar att ett avtal med otrogna, t. ex. EU, en så kallad hudna, endast syftar till att samla kraft för att i krig utplåna dessa otrogna eller i bästa fall förmå dem att underkasta sig islam eller sharia.

Därför kan ingen som står upp för Västerlandet någonsin ingå avtal med den nuvarande antisemitiska och islamonazistiska regimen i Iran som avser utplåna såväl Israel som Västerlandet inklusive Sverige.

Denna regim måste i stället bekämpas! I Iran ska inte investeras förrän islamisterna och islamonazisterna där slutgiltigt har besegrats!

– Man kan också läsa i tidningen Världen Idag om hur Irans statsledning alltjämt verkar för Israels utplåning. Ingen trevlig läsning. Men detta tycks inte beröra Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning alls. Underkastelsen inför islamisterna genom hudna är tydligen viktigare …

Ett svar på ”Margot Wallström visar igen att hon har underkastat sig islamismen när hon påstår att kärnvapen”hudnan” med Irans antisemitiska statsledning bör upprätthållas!”

Kommentarer är stängda.