Inte en dag för sen var denna flytt. Heder åt president Trump! Jerusalem är sedan länge Israels huvudstad, så det är naturligtvis där alla ambassader bör vara placerade. Varje suverän stat har rätten att själv utpeka sin huvudstad. Israel har utpekat Jerusalem. Att villkora eller motsätta sig detta är liktydigt med antisemitism.

Men nog fanns det motstånd! Ungefär samtidigt riktades nämligen åtskilliga attacker från Gaza mot Israel. Antisemiterna försökte gå in i Israel, antagligen för att där döda så många judar som möjligt i sin fåfänga strävan att utplåna den judiska staten Israel. Men staten Israel försvarade sig givetvis. Det är klart att staten Israel försvarar sin civilbefolkning och sitt territorium, precis som varje annan stat gör.

Detta försvar föll dock inte i god jord hos EU och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning. Visserligen dödades 62 ”palestinier”, men detta beskrivs som ”oproportionerligt” inte minst eftersom de dödade var ”fredliga demonstranter”. Margot Wallström (som på bilden t. v. ses mottaga en ”palestinsk” militär förtjänstorden) säger följande: ”I call on Israel to respect the right to peaceful protest.” EUs Federica Mogherini skrev såhär: ”Israel must respect the right to peaceful protest and the principle of proportionality in the use of force”.

Men som Ulf Cahn skriver i Världen Idag, så tillhörde 50 av dessa 62 dödade terrororganisationen Hamas vars enda syfte är att utplåna Israel och judarna. Antalet framgår också här. Ytterligare några lär har tillhört ytterligare någon terrororganisation.

Så att Hamas-angreppet mot Israel skulle utgöra en fredlig protest, som Wallström tycks mena, är helt och hållet fel!

Och vad menar Mogherini med proportionalitet? Ulf Cahn skriver: ”vad är ”proportionellt” i denna situation? Att lika många dör på bägge sidor? Är det ”proportionellt”? Handlar det om någon form av dödlig rättvisa?” En mycket berättigad fråga som jag själv ställt tidigare.

Märk väl också att Wallström skriver följande: ”I would like to express my deep dismay, shock and sadness at the violence and the rising death toll among Palestinians protesting in Gaza, where Israeli forces have once again used live ammunition against civilians”.

Men dessa femtio Hamas-medlemmar, majoriteten av de som dödades, kan knappast betecknas som civilpersoner. Snarare tillhör de dessa ”Satans Härar” som både Israel, Sverige och resten av Västerlandet har en rätt och skyldighet att bekämpa. Precis som Israel nu gjort och säkerligen kommer att fortsätta göra. I försvaret av Israel och Västerlandet.

Att Wallström ännu inte inser detta måste än en gång anses bekräfta hennes antisemitism – eller måhända hennes psykiska tillkortakommanden

Vilken diagnos som bör ställas på EU återstår att bedöma. För egen del anser jag att Konungariket Sverige bör lämna denna ”entitet”.

Hursomhelst: Kol haKavod leZahal!