Jo det är faktiskt sant. Om det vore första april kunde man ta det för ett aprilskämt, men det är värre än så. Det är tidningen Foreign Policy som utsett årets etthundra ”leading global thinkers”.

Nåja, det är inte för hennes mediokra och skäligen tanketomma men av antisemitism anstrukna insats i Sveriges Riksdag i går, som hon utsetts. Jag ska återkomma till den nedan. Nej, det är ”for detailing a feminist foreign policy”. Särskilt anges i ”the citation” att hon i riksdagen kritiserat Saudi-Arabiens ”rights record”. Och det var ju, som jag tidigare konstaterat, bra gjort. Men det är också allt.

Den statsledning som Wallström tillhör har, såväl som hon själv, tyvärr oftare gjort sig skyldig till grova antisemitiska övertramp som knappast tyder på att varken statsledningen eller Wallström själv egentligen besjälas av ”feminism”. Att Wallström ska kunna betecknas som ”feminist” är helt osannolikt. Foreign Policy har tyvärr trampat i klaveret ganska eftertryckligt.

Statsledningen har exempelvis erkänt den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som stat. En entitet i vilken samtliga tongivande organisationer har som syfte att utplåna den judiska staten Israel. Och som, i den mån de är islamister, vilket de flesta är, absolut inte är att beteckna som ”feminister”. För enligt den islamiska lagen shari’a, som islamisterna vill påtvinga hela världen, är en kvinnas vittnesmål bara värt hälften av en mans vittnesmål. Och om en kvinna blir våldtagen är det kvinnan som ska straffas, inte mannen. Bara för att nämna två exempel som knappast är att anse som uttryck för ”feminism”.

Så erkännandet av den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som stat framstår tvärtom som bevis på den nuvarande statsledningens antifeminism – och antisemitism. Skandal eller …

Över nu till Wallströms mediokra, tillika antisemitiska insatser i Sveriges Riksdag igår. Dessa hennes insatser kan ses och höras här (nytt fönster). Det är en ”långfilm” där det verkligt intressanta/antisemitiska inträffar mot slutet.

Så här säger hon då:

Jag tar avstånd från knivattacker. Det är fruktansvärt, och det får inte förekomma. Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet. Men jag säger även i andra situationer att responsen inte får bli sådan att det blir fråga om utomrättsliga avrättningar eller på annat sätt oproportionerligt så att antalet dödade överstiger det ursprungliga dödsantalet flera gånger om. Det är inte rätt väg framåt för Mellanöstern.

Detta uttalande är ju väldigt problematiskt i flera – åtminstone två – avseenden:

För det första: Wallström implicerar att Israels försvar mot de numera nästan dagliga terrorattackerna mot oskyldiga judar, som då ofta resulterar i att terroristerna dödas, är att anse som ”utomrättsliga avrättningar”. Under de främlingsfientliga attackerna i Trollhättan nyligen agerade polisen enligt devisen att ”skjuta först och fråga sedan”. Helt rätt! Det finns inget utrymme för att fråga först när civilpersoner står inför en uppenbar och omedelbar risk att mördas. Den svenska polisen har i Trollhätte-fallet inte utsatts för någon kritik när man sköt angriparen. Men i fallet Israel anser Wallström att Israels identiska sätt att försvara sina civilpersoner kan utgöra ”utomrättsliga avrättningar”! Antisemitism eller …

För det andra: Wallström tycks mena att om den ena krigförande sidans (låt oss säga ”Palestina”, dvs. den angripande sidan) döda är fler än den andra krigförande sidans (låt oss säga Israel, dvs. den försvarande sidan) döda, så är detta resultat ”oproportionerligt”. Hon tycks därmed mena att det enda rättfärdiga resultatet av krig är att båda sidors befolkning eller militär ska dö i exakt samma utsträckning! Och om detta inte sker så är det den krigförande sidan som förlorat flest befolkning och militär som ska omfattas av vår sympati.

Vi vet att Nazi-Tyskland förlorade fler civilpersoner och militärer än någon annan europeisk stat under det Andra Världskriget. Wallström kanske då menar att Nazi-Tyskland borde ha vunnit det Andra Världskriget!?

Nazi-Tyskland var en stat vars antisemitiska statsledning på sin tid propagerade för exakt samma sak som ännu nu för tiden propageras i ”Palestina”. D. v. s. uppenbart ännu antisemitism. En antisemitism som omsattes i praktisk handling i bl. a. Auschwitz. Ett utrotande och folkmord som ”palestiniernas” dåvarande stormufti Hajj Amin al-Husseini klart och tydligt understödde och främjade. Ett folkmord som ännu pågår i Israel genom dessa knivattacker!

När nu de alltjämt antisemitiska ”palestinierna” alltjämt avser att genom knivattacker utrota judarna, ja då är det inget som utrikesminister Wallström särskilt tar avstånd från. Hon måste samtidigt pådyvla judarna den antisemitiska misstanken att de gör sig skyldiga till ”utomrättsliga avrättningar” när de försvarar sig mot detta onda! Hon måste samtidigt, tillsammans med Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning, erkänna denna antisemitiska ”palestinska” entitet som stat!

Det verkar tyvärr som att Wallström så snart hon uttalar sig är tvångsmässigt disponerad att uttala antisemitism. Jag har tidigare antagit att Wallström lider av någon psykisk åkomma. Såsom paranoia, förvrängd verklighetsuppfattning, hybris, vanföreställningar, grandios självbild. Till denna ”diagnos” borde kanske numera också läggas åkomman tvångssyndrom (tvångstankar).

Jag hoppas jag har fel. Men inte mycket tyder på det. Tvärtom tyder som du ser alltfler vittnesbörd på att jag har rätt …

Tråkigt i så fall! Mycket tråkigt! För Sverige. För Israel. För alla oss som vill försvara Israel och hela den judisk-kristna demokratiska och liberala västerländska civilisationen. Men naturligtvis glädjande för dem som tvärtom vill förstöra just denna civilisation.

Tråkigt i så fall att detta förstörelseverk ska understödjas av en svensk utrikesminister som verkar lida av en psykisk åkomma. Eller kanske flera …

Usch!

Uppdatering 2015-12-06: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har idag med all rätt fördömt Wallströms senaste antisemitiska uttalanden: ”I … condemn the Swedish Foreign Minister’s scandalous remarks. Apparently she expects Israelis to offer their necks to whoever wants to stab them. This will not happen and we will continue to defend the lives of Israel’s citizens”. Just så!

Länkar: Arutz7. – Israels förutvarande Stockholmsambassadör Zvi Mazel skriver, också i Arutz7. Han konkluderar att Europa har kapitulerat till islam. Nåja, så illa är det väl ännu inte. Men illa nog …

2 svar på ”Den sannolikt antisemitiska utrikesministern Margot Wallström anses vara en ”ledande global tänkare”!”
  1. […] Och vad menar Mogherini med proportionalitet? Ulf Cahn skriver: ”vad är ”proportionellt” i denna situation? Att lika många dör på bägge sidor? Är det ”proportionellt”? Handlar det om någon form av dödlig rättvisa?” En mycket berättigad fråga som jag själv ställt tidigare. […]

  2. […] Att Wallström nu ändå avser att besöka detta världens ”hell-hole”, detta det antisemitiska ”mörkrets hjärta” för att ”fördjupa relationerna”, ja det kan nog bara anses vara orsakat av endera – eller flera – av följande skäl, nämligen 1) fördjupad antisemitism, 2) faktaresistens eller 3) fördjupad psykisk sjukdom. […]

Kommentarer är stängda.