Ja så tycks det vara.

FNs generalförsamling fann ju exempelvis i måndags den 23 november anledning anklaga enbart den judiska staten Israel för allehanda oegentligheter. Det framgår här. Sverige tycks ha avstått från att rösta, vilket definitivt är bra! Men ändå. Israel är väl knappast skyldigt till de flesta oegentligheter som pågår världen över? Så varför anklagar generalförsamlingen enbart Israel?

Man erinrar sig i detta sammanhang hur FN:s råd för mänskliga rättigheter, nämligen UNHRC, också fördömer Israels handlande i högre utsträckning än vad man fördömer alla andra stater på jorden tillsammans!

Visst är det skumt!

Lägg därtill att EU nyligen beslutat att varor som härstammar från områden (dvs. Judéen och Samarien) som Israel erövrat i ett fullständigt legitimt försvarskrig ska ”märkas”! Kanske på precis samma sätt som judarna i Nazi-Tyskland på den tiden skulle märkas!? Här en länk från BBC. Finns många andra!

Och när det gäller Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning så vet vi ju att den erkänt den islamonazistiska antisemitiska entiteten ”Palestina” som ”stat”. Ett erkännande som medför att Sveriges nuvarande statsledning måste anses vara i lika mån antisemitisk och islamonazistisk som just den ”stat” ”Palestina” som man erkänt!

Mahmoud Abbas, den så kallade ”presidenten” för denna antisemitiska och islamonazistiska entitet som kallas ”Palestina” har ju bland annat uttalat det som framgår i nedanstående bild:

Och att en myckenhet araber i såväl Israel som i dess omnejd tycks ha som uppenbart syfte att mörda så många judar som möjligt och helst alla judar, ja det framstår som alldeles uppenbart.

Här är blott en länk som återger dagens terrorattack mot judarna. Det finns många andra vittnesbörd från många andra sådana attacker.

Israels utrikesdepartement sammanfattar:

Vi vet ju då att vare sig FN, EU eller Sveriges nuvarande statsledning aldrig hittills har funnit anledning fördöma dessa terrorattacker mot judarna i Israel. Vi vet också att ”palestiniernas” ”president” tvärtom hyllar dessa attacker!

Låt mig då erinra om vad som anges i Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser:

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis
förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller
religiös folkgrupp som sådan,
1. dödar en medlem av folkgruppen,
2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller
skada eller utsätter denne för svårt lidande,
3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är
ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis
förintas,
4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds
inom folkgruppen, eller
5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från
folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton
år, eller på livstid.

Eftersom ”palestinierna” då på senare tid genom knivattacker dels mördat 22 judar bara för att de tillhör folkgruppen judar ”som sådan”, dels skadat ytterligare 210 judar, och detta i en kampanj som med all önskvärd tydlighet välkomnas av ”palestiniernas” ”president” Mahmoud Abbas, ja då måste det väl stå klart att såväl Mahmoud Abbas som alla dessa ”palestinska” mördare har gjort sig skyldiga till brottet ”folkmord”!

Man noterar då alltjämt att vare sig FN eller EU eller Sveriges nuvarande statsledning har funnit anledning att ens notera, och än mindre kritisera detta pågående folkmord. I stället finner man anledning att rikta stark kritik mot dem, nämligen judarna i Israel, som just nu utsätts för dessa folkrättsbrott och för detta folkmord! Samt överösa dessa angripande antisemitiska ”palestinier” med miljoner av bland annat svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade pengar!

Skandal minst sagt! Eller?

Ett svar på ”Det ”palestinska” folkmordet på judarna tycks understödjas av FN, EU och Sveriges statsledning!”

Kommentarer är stängda.