Så lyder – inom citationstecknen – rubriken på en intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (foto nedan t. v.) i Svenska Dagbladet i fredags (något annorlunda rubrik på nätet). Bland annat står det så här:

Jimmie Åkesson vill också utreda hur attityder i den svenska muslimska befolkningen kan kartläggas.

– Att varenda muslim skulle vara potentiell terrorist är att gå alldeles för långt, naturligtvis. Sverige har samtidigt gått för långt åt andra hållet. Här kan vi inte ens undersöka attityder i den muslimska befolkningen. Vi vet att inom den här religiösa gruppen finns strömningar som är mer radikala. Det hade inte varit fel för samhället att få en uppfattning hur utbrett det är.

Enkätundersökningar menar du?

– Det görs i andra länder, till exempel i Storbritannien. En nedslående stor andel ville ha sharialagstiftning där. Om jag får citera Löfven så har vi varit lite naiva i Sverige.

Varför ska just muslimer kartläggas?

– Det hade varit bra om det går att göra på ett sätt som inte kränker en hel grupp. Det ligger i hela gruppens intresse att göra det så att debatten kan utgå från fakta i stället för fördomar, säger Åkesson.

Ja det hade onekligen varit intressant att utgå från fakta. Som jag brukar säga: Inte alla muslimer är islamister men alla islamister är muslimer. Och islamister är i allmänhet starka motståndare till demokratin och den västerländska rättsstaten. I stället vill de leva under den icke-demokratiska islamiska lagen shari’a. I värsta fall vill de också tvinga oss andra att underkasta oss denna shari’a. Och om vi vägrar, vilket vi givetvis gör, ska vi i värsta fall dö. IS’ terror i Syrien där kristna halshuggs är ett tydligt och fruktansvärt utslag av detta. För, som det heter i alla muslimers – inte enbart islamisternas – heliga skrift Koranen, närmare bestämt i dess åttonde suras tolfte vers: ”Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!”. Den åttonde suran heter fridsamt nog ”Krigsbytena” och det är så klart ”Herrens” ord som återges. Precis som alla andra ord i Koranen är de sända från ”Allah” till Mohammed via ärkeängeln Gabriel. Detta senare tror alla muslimer på i den mån de just är troende.

Nu har det ju visserligen redan gjorts en sådan undersökning som den Åkesson önskar. Det är professor Ruud Koopmans vid Berlin Social Science Center som bland annat studerat utbredningen av religiös fundamentalism bland ”native Christians and Muslims of Turkish and Moroccan origin in Germany, France, the Netherlands, Belgium, Austria and Sweden”. Hela resultatet kan läsas här.

Resultatet är mycket oroväckande. Jag återger nedan ett diagram hämtat från undersökningen (källa, se föregående länk):

Som du ser menar mer än sextio procent av första och andra generationens invandrade muslimer till Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och – Sverige! att religiösa regler är viktigare än sekulära lagar. De bör därmed då anse att det är viktigare att lyda den icke-demokratiska lagen shari’a än till exempel Sveriges rikes lag. Över sextio procent är en mycket betydande andel. Om mer än sextio procent av Sveriges muslimer inte i första hand vill lyda svensk lag är det mycket allvarligt!

Det finns alltså grundad anledning att göra en motsvarande undersökning i Sverige med fokus på hur stor andel av Sveriges muslimer som anser sig skyldiga att lyda svensk lag. För bland dem som då inte anser sig ha den skyldigheten återfinner vi då de islamister som om inte annat önskar ersätta svensk lag med shari’a. Och som därtill kanske vill ersätta den svenska demokratin med en islamistisk diktatur. Eller som kanske t. o. m. vill halshugga oss …

Men att uttala en önskan att genomföra en undersökning av detta slag innebär enligt Liberalernas (f. d. Folkpartiet) utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson (foto överst t. h.) att man ”är fast i ett islamofobiskt träsk” och att ”man vill skuldbelägga muslimer”. Ett sådant budskap handlar, enligt Ohlsson, vidare ”om att göra skillnad på folk och folk”. Nej ”varje gång vi debatterar islamistisk terrorism … så måste man också göra den stora distinktionen mellan troende muslimer och de islamistiska extremisterna”. Så tycker Ohlsson.

Birgitta Ohlsson anser alltså att Koopmans är fast i ett islamofobiskt träsk. Att Koopmans vill skuldbelägga muslimer och göra skillnad på folk och folk? Nej visst ja, det är ju Åkesson och Sverigedemokraterna hon menar …

För Ohlssons och andras kännedom: Den stora distinktionen går, tvärtemot vad Ohlsson påstår, helt visst inte mellan troende muslimer och islamistiska extremister. Islamisterna är sannolikt precis lika troende som andra troende muslimer. Skillnaden mellan islamisterna och andra troende muslimer är att islamisterna anser att den islamiska lagen har företräde framför t. ex. den svenska lagen. Dessa islamister tycks oroväckande nog utgöra över sextio procent av det totala antalet muslimer i ovan angivna stater. Vissa islamistiska extremister vill t. o. m. tillämpa den åttonde surans tolfte vers bokstavligt och hugga huvudet av alla som tvärtom anser att Sveriges rikes lag har företräde. D. v. s. bland andra Birgitta Ohlsson och undertecknad. Att det bland dessa mer än sextio procent inte skulle ingå just sådana extremister är definitivt inte sannolikt.

Nog är det väl relevant, inte minst för rikets säkerhet, att göra skillnad på detta ”folk” – eller kanske snarare dessa ”fän” kanske t. o. m. ”fähundar”, och hederligt muslimskt och annat folk!? Det krävdes bara åtta sådana fähundar för att mörda mer än hundra fransmän – och en svenska – i Paris nyligen. Åtminstone några av dem var i vart fall andra generationens invandrare – för att anknyta till Koopmans undersökning …

Ohlsson tycks dock mena att denna distinktion mellan islamistiska terrorister och andra, mellan folk och folk, medför att man hamnar i ett islamofobiskt träsk. Logiken i hennes argumentation undgår mig. Men de islamistiska extremisterna gläds säkert åt att läsa sådant.

Elvir Gigovic (foto ovan t. v.) från Sveriges Muslimska Råd är också kritisk – mot Åkesson alltså. Han kallar Åkessons förslag för ”bedrövligt”.

Och i Aftonbladet citeras en hittills fullständigt okänd rådman i Lunds tingsrätt vid namn Thed Adelswärd som menar att en opinionsundersökning av det slag Åkesson föreslagit och som Koopmans genomfört skulle kunna utgöra en olaglig åsiktsregistrering!

I samma Aftonbladet-artikel kan vi dessutom läsa följande:

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är kritisk mot Sverigedemokraternas och Jimmie Åkessons utspel om åsiktsregistrering av muslimer.

– Terrorism är ingen etnisk fråga. Att vara muslim är ingen säkerhetsrisk. Anton Lundin Pettersson var inte muslim. Anders Breivik är inte muslim, säger hon.

– Jimmie Åkesson är och förblir en rasist. Han tänker mer på möjliga röster än på att verkligen bekämpa terrorismen.

Mona Sahlin understryker att frågan är mycket större.

– Han (Jimmie Åkesson, förf. anm.) har missat att frågeställningen om terror är mycket, mycket bredare än frågan om bara IS. Han har också visat att det enda han bryr sig om är att hetsa mot en grupp i vårt samhälle som redan är utsatta för en stor diskriminering.

Mona Sahlin (foto ovan t. h.), som att döma av ovanstående uppenbarligen inte kan skilja mellan etnicitet och religion, anser tydligen att opinionsundersökningar är åsiktsregistrering! SIFO, YouGov, Novus m fl.: Lägg ned! Ni pysslar med olagligheter! Koopmans, se upp! Du riskerar att bli åtalad om du kommer till Sverige. Åtminstone om herr baron Adelswärd får ”råda”.

Sahlin har helt rätt i att man inte nödvändigtvis är en säkerhetsrisk bara för att man är muslim. Men fortfarande gäller det obevekliga faktum att alla våldsbejakande islamister är muslimer. Det problemet borde främst vara en angelägenhet för de icke-våldsbejakande muslimerna att ta tag i och tydligt ta avstånd från, såväl i ord som i handling. Tyvärr har vi inte sett många initiativ därtill från den muslimska menigheten. Men när Jimmie Åkessons försök att ta tag i detta problem av ordföranden i Sveriges Muslimska Råd anses vara ”bedrövligt”, av Birgitta Ohlsson anses ”islamofobiskt” eller av Mona Sahlin anses ”rasistiskt”, ja då kan man inte annat än misströsta.

Då spelar man endast och uteslutande islamisternas och kanske till och med de våldsbejakande islamisterna, dem som tillämpar åttonde surans tolfte vers, i händerna. Dem som vill ersätta Sveriges rikes lag med shari’a och halshugga alla dem som misstycker.

Att döma av Koopmans undersökning utgörs mer än sextio procent av muslimerna i bland annat Sverige av just islamister, som måhända inte vill tillämpa åttonde surans tolfte vers, men som då åtminstone vill ersätta Sveriges rikes lag med just shari’a!

Det är kanske därför som Gigovic tycker att genomförandet av en motsvarande undersökning i Sverige vore ”bedrövligt”. Nämligen därför att den kanske verkligen skulle avslöja att mer än sextio procent av de muslimer som tillhör Sveriges Muslimska Råds medlemsorganisationer i själva verket inte tycker att de i första hand bör följa Sveriges rikes lag?

Ett sådant resultat vore verkligt bedrövligt! Framförallt eftersom det skulle vara sant! Men det skulle varken kunna vara islamofobiskt eller rasistiskt.

Kanske skulle det vara än mer bedrövligt, än mer islamofobiskt och rasistiskt att inte genomföra en sådan undersökning. För då är ju risken att ”folk” fortfar i sin kanske grundlösa ”islamofobi” och ”rasism”. Förefaller bättre att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. ”Så att debatten kan utgå från fakta i stället för fördomar”, för att citera Jimmie Åkesson.

Det verkar tyvärr som om Gigovic, Ohlsson och Sahlin av någon anledning är rädda för sanningen och tycker att det är bättre att låta de eventuellt fördomsfulla hållas, än att ta reda på fakta. Det tyder i sin tur på att ingen av dem har verkligt rent mjöl i påsen. Men det är klart att om det skulle visa sig att de förment fördomsfulla kanske har rätt, så skulle det ju slå undan grunden för hela deras argumentation. Frågan är dock varför de anser det vara bättre att argumentera utifrån vad som kanske i grunden är osant, än att faktiskt ta reda på vad som är sant?

Islamisterna, ja de ler hursomhelst alltjämt i mjugg. I synnerhet de våldsbejakande!