Förenta Nationerna utpekar Israel som världens värsta kränkare av mänskliga rättigheter

By Lennart Eriksson - Last updated: tisdag, mars 31, 2015 - Save & Share - 4 Comments

Det rapporterar Anne Bayefsky på Foxnews.

Utpekandet skedde i fredags den 27 mars när FN:s ”Human Rights Council” (UNHRC) antog fyra resolutioner som fördömde Israel.

Samtidigt antogs en – säger en – resolution om vardera Nord-Korea, Iran och Syrien. Kina – som ockuperar Tibet, Ryssland – som i strid med FN-stadgan nyligen angripit, ockuperat och annekterat Krim, och Saudi-Arabien, som är en islamistisk diktatur med allt vad det innebär, kritiserades inte alls.

Varför då då?

Kanske beror det på att just Kina, Ryssland och Saudi-Arabien för närvarande alla är medlemmar i UNHRC.

Men – frågar sig då vän av ordning och mänskliga rättigheter: Hur i hela UNHRC och FN kan sådana stater som Kina, Ryssland och Saudi-Arabien överhuvud taget tillåtas bli medlemmar i UNHRC?

Kanske beror det på att FN numera är en helt irrelevant organisation i försvaret av mänskliga rättigheter. Att Kina, Ryssland och Saudi-Arabien är helt irrelevanta i detta avseende har vi ju förstått sedan länge.

Men att Israel tvärtom är alldeles relevant tycks dock inte många förstå. Faktum är dock att Israel för närvarande är och sedan lång tid varit den enda stat i Mellanöstern som just försvarat de mänskliga rättigheter som utgör grunden för den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

När ett FN-organ trots detta riktar ensidig kritik mot just Israel, visar FN att man inte står upp för försvaret av denna civilisation.

Därmed visar FN att man är en helt och hållet irrelevant organisation. Att man syftar till att bekämpa den västerländska civilisationen i stället för att försvara den.

En sådan organisation måste därmed försvararna av Västerlandet rimligen bekämpa!

Länk: Israels FN-ambassadör Ron Prosor skriver i NYTimes om ”The U.N.’s War on Israel”.

Posted in Demokrati, Försvar, Israel • Tags: , , , , , , , , , , , Top Of Page

4 Responses to “Förenta Nationerna utpekar Israel som världens värsta kränkare av mänskliga rättigheter”

Comment from Hårek Anderssen
Time 31 mars 2015 at 17:23

Denne side ser meget fin ut, önsker derfor å fåden på min mail.

Comment from Bjorn
Time 31 mars 2015 at 19:41

Jag är helt enig med dig på alla punkter. Bra sammanfattat!

Comment from Ralph Haglund, fil.lic.
Time 31 mars 2015 at 19:50

Och det var Jan Eliasson som gjorde en dålig organisation än värre mot USAs proteaster, som han skrattade bort. länk
Listan av nuvarande medlemmar, alla exemplariska när det gäller mänskliga rättigheter – vilket inte Jan Eliasson tyckte skulle vara något krav, på listan

Comment from Agneta Perugia
Time 27 april 2015 at 19:17

It is realy hard too understand FN. I beleave that FN dos’ny have a place there more. FN lie and there are nothing of onest and corrct in their talking. We who knowsthat Israel have nothing to sorry for. The God of Israel is allways with Israel. Dont forget this word, because he loves his countryband his people.

Write a comment