Källa.

Yehaa! Eller som islamonazisterna i Iran med omnejd brukar säga: Jihad!

Såvitt man kan finna önskar just islamonazisterna i Iran ”Död åt USA”. Detta framgår inte minst av skriften på väggen på en byggnad vid gatan Karim Khan e-Zand i Teheran som jag fångade under en min tjänstgöring i Iran år 1997. På engelska står det ”Down with the USA” men på persiska ”Marg bar Amrika” vilket betyder just ”död åt USA”:

Vare sig USAs nuvarande president Obama eller utrikesminister Kerry tar dock vad man vet intryck av detta. Fast att de skulle gå så långt som Obama gör i denna karikatyr är kanske en aning osannolikt – men vem vet!:

Nu kanske inte den iranska bomben i första hand riktas mot USA, utan snarare mot Israel.

Enligt islamistisk tro är varje avtal med en otrogen som mest att anse som det islamisterna kallar en ”hudna”, dvs. en vapenvila som uteslutande syftar till att vinna tid för att samla kraft för förnyade angrepp mot dem som ännu ej underkastat sig den islamiska lagen ”sharia”. Dessa tillhör dar al-harb, ”krigets hus”. Såväl USA som Israel (men även Sverige) tillhör enligt den iranska statsledningen otvivelaktigt detta ”krigets hus”. Dessa stater och folk ska därför bekrigas antingen till dess de underkastat sig sharia eller, om de vägrar, dödats och utplånats.

Irans chef för ”Basij” (en del av det iranska revolutionsgardet) säger följaktligen att förintelsen av Israel inte är föremål för diskussion (Israel’s destruction is non-negotiable).

När nu Obama och Kerry mfl. godtrogna och i islamismens ögon ”nyttiga idioter” ändå sätter sig att diskutera en ”hudna” med dessa västerlandets och Israels dödgrävare, kommer det inte alls att leda till att den iranska regimen avstår från att utveckla kärnvapen eller att från att försöka utplåna bl. a. Israel. Tvärtom leder det till att den iranska regimen vinner ytterligare tid att utveckla inte minst sin kärnvapenförmåga att utplåna Israel.

Vad som borde göras är inte att ingå vapenvila med en sådan regim. Den iranska regimen har själva utropat kriget mot ”krigets hus”. Den bedriver ett anfallskrig mot Israel och Västerlandet. Den iranska regimen måste istället besegras på slagfältet, gärna genom ett snabbt angrepp genast mot dess kärnvapeninstallationer. Så att dessa kan slås ut nu och i ett sammanhang. Därmed förfaller också meningen med fortsatta diskussioner.

Att istället, som bland annat USAs president försöker göra för närvarande, ingå avtal med en sådan regim innebär i realiteten att man ”älskar bomben”, den bomb som syftar till att utplåna Israel och Västerlandet.

Ett avtal med den iranska regimen nu innebär därför en västerlandets kapitulation inför islamismen.

Länkar: DN, SvD, uttalande av Israels premiärminister Netanyahu.

Ett svar på ”Ett kärnvapenavtal med Iran nu leder bara till att Iran får ytterligare tid att bygga upp sin förmåga att utplåna Israel”

Kommentarer är stängda.