Wallström uttalade sig i lördags i svensk TV om de senaste islamistiska terrordåden i Paris. Hon fann då, utan att ens fått frågan om detta och helt opåkallat, en anledning att se ett närmast outgrundligt samband mellan dessa terrordåd och de arabiska palestiniernas situation. Se och hör:

Det är då oklart om hon med detta menar att de arabiska palestinierna befinner sig i en ”desperat situation” och att det därför är legitimt för dem att bedriva terror mot oskyldiga judar, eller om förövarna av terrordåden i Paris var så desperata att de hade rätt att massmörda oskyldiga fransmän. Eller kanske både och?

Klart är dock att den svenska nuvarande statsledningen, vilken Wallström väl får sägas tillhöra ännu en tid, aldrig någonsin har tagit direkt avstånd från den nuvarande ”palestinska” terrorn mot oskyldiga judar. Här är en film från den Palestinska Myndigheten som till och med glorifierar denna terror:

För detta sitt uttalande har Wallström fått motta en hel del välförtjänt kritik. Israel reagerade, som du kan läsa här och här. Wallström står ju sedan tidigare inte särskilt högt i kurs i Israel, inte minst sedan den nuvarande svenska statsledningen i sin antisemitiska dårskap beslutade sig för att erkänna den antisemitiska och islamonazistiska entiteten ”Palestina” som stat!

Wallström har dessutom falskeligen påstått att den så kallade ”palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas ”alltid har tagit avstånd från våld” samt att densamme Abbas ”tillhör de moderata krafterna”. Med mera. Att detta är lögn framgår med all önskvärd tydlighet av bilden t.h.

Som jag skrev för en tid sedan så tycks Wallström ”lida av en starkt förvrängd verklighetsuppfattning”. Bland annat emedan hon, utöver sina påståenden om Abbas, synes leva i vanföreställningen att Gaza är ockuperat.

Som ytterligare ett exempel på vad som kan vara en sådan vanföreställning tycks hon nyligen ha uttalat att ”judarna kampanjar mot mig”. Nåja, inte utan orsak kanske i så fall. Fast jag har inte sett att det finns någon sådan kampanj. Judarna vänder sig med rätta, liksom jag, mot alla uttryck för antisemitism ”varhelst du kan finna dem” och nu har vi funnit sådana uttryck just hos Wallström. Kanske är det dags att till de symptom på en ”diagnos” som jag ovan refererat nu även lägga symptom på diagnosen ”paranoia”.

Nej, tvärtom framstår det bland annat mot bakgrund av det ovan nämnda som att det är hon som ”kampanjar” mot judarna och Israel. Detta då givetvis gemensamt, men kanske inte alltid i samråd, med alla de islamonazistiska, islamistiska och antisemitiska entiteter som avser att utplåna såväl Israel och ofta även judarna, som med dem hela den judisk-kristna västerländska demokratiska civilisationen. Dessa entiteter verkar i Gaza, i Judéen och Samarien, i Paris, i Sverige, ja nästintill överallt. Wallström måste ta avstånd från allt detta överallt. Istället för att legitimera det när det sker i ”Palestina”. För varför ska judarna i Israel vara det enda folk som inte har rätt att försvara sig mot denna ondska?

Hon har några gånger nu försökt få besöka Israel, men israelerna har nekat. Däremot kunde man ju rekommendera att israelerna gav henne tillstånd att resa in i Gaza och stanna där. Det verkar onekligen vara just där som hon tycks trivas allra bäst. I antisemitiska islamistiska islamonazisters lag.

Det finns fler som har synpunkter. Bland andra ”kampanjar” Jan Björklund (FP) och i någon mån även Anna Kinberg Batra (M). Såvitt jag vet är de inte judar. Det är inte jag heller. Så jag kan lugna Wallström med att hon i vart fall inte behöver känna sig förföljd av någon av oss!

Härnedan en bild som uppges härstamma från Fatah och som i Wallströms antisemitiska anda falskeligen vill skuldbelägga Israel och judarna för terrorangreppet i Paris. En bild som, om proveniensen är korrekt, återger de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” Fatahs försök att skuldbelägga judarna och Israel. Detta deras kära systerparti har då, kan man notera, enligt deras egna antisemitiska stadgar som uteslutande syfte att utplåna Israel!

Wallström har gått i svaromål och tycker att ”Israel upprörs över allt vi gör”. Men, nja, det är nog inte bara Israel som upprörs utan väldigt många andra. Kanske borde Wallström någon gång reflektera över varför så många upprörs. Fast då inte som medlem av Sveriges nuvarande statsledning utan först efter att – tillsammans med resten av statsledningen – ha avgått och förslagsvis ha uppsökt psykiater.

Länkar: Yair Lapid i Expressen; Lisa Abramowicz och Ulf Öfverberg i GP; Samfundet Sverige-Israels ordförande, til ika riksdagsledamot (FP eller kanske numera L), Mathias Sundin skriver i Haaretz att ”Sweden is no friend of Israel”.

Not: Jag brukar i det längsta undvika att framföra misstankar om att någon lider av psykiska tillkortakommanden. Det är oftast ett alltför tarvligt argument ad hominem, i synnerhet om det inte kvalificeras med fakta. Jag har nog aldrig gjort det annat än just vad Margot Wallström beträffar. Men just i fallet Wallström kvalificeras som du ser argumentet med en myckenhet fakta.

Länk: Claes Arvidsson skriver i SvD 2015-11-23 om ”Wallströms hybris”. ”Hybris” anses vara att likställa med ”Storhetsvansinne” och därmed också med vad som kallas grandios självbild. En ”diagnos” som hon då i så fall tycks dela med Stefan Löfven. Och som är ett av kriterierna på en ”narcissistisk personlighetsstörning”.

2 svar på ”Utrikesminister Wallström på nya antisemitiska äventyr”

Kommentarer är stängda.