Så lyder rubriken på en artikel i dagens Världen Idag.

Det är vår utrikesminister Margot Wallström alternativt Utrikesdepartementet som i ett brevsvar till tidningen Världen Idag hävdar detta.

Världen Idag ger i sin artikel flera exempel på att Wallströms/Utrikesdepartementets uppfattning är en vanföreställning. Abbas har tvärtom så gott som alltid tagit klar ställning för våld mot judar – utom möjligen när han ljuger inför västerländsk media och västerländska potentater. Många exempel på detta finns inte minst i denna blogg. Förutom att återge bilden ovan t.v. där Abbas alltså förespråkar att den ”stat” som Sveriges regering nyss erkänt ska vara Judenfrei, nöjer jag mig för närvarande med att igen (här finns den tidigare bloggningen) visa en film, där Abbas hyllar en mängd judemördare som absolut inte tvekat om att tillgripa våld för att utplåna Israel och judarna:

Wallström och Utrikesdepartementet kan omöjligen vara omedvetna om allt detta. Ändå påstår man motsatsen!

Det är egentligen ganska obegripligt att Wallström och Utrikesdepartementet sprider lögner. Detta om Wallström och Sveriges regering önskar fred i Mellanöstern. Men eftersom man skönmålar angriparna, dem som definitivt inte önskar fred, såsom exempelvis Abbas eget parti, al-Fatah – de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” för övrigt, vilket enligt sina stadgar avser utplåna den ”sionistiska existensen” i ”Palestina”, ja då har Wallström och Sveriges regering ställt sig på den antisemitiske angriparens sida. På deras sida som vill utplåna Israel och judarna. Det är först i denna antisemitiskt lögnaktiga kontext som Wallströms lögner blir begripliga.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sveriges nuvarande regering är en antisemitisk regering. Därom råder inget som helst tvivel!

När Wallström nu säger att Abbas’ besök i Sverige ska användas till att ställa krav på Abbas, varvid de ”grundläggande kraven är att avstå från våldshandlingar och att arbeta på alla sätt konstruktivt”, kan man konstatera att de tongivande krafterna i ”Palestina” under de i vart fall senaste sextio åren tvärtom alltid har använt våldshandlingar som sitt främsta vapen i kampen mot Israel. Någon konstruktiv vilja till fred med Israel har så gott som aldrig kunnat skönjas. Och det är logiskt. Det är inte konstruktivt att söka fred med den som man önskar utplåna.

Och eftersom Israel inte frivilligt lär lägga sig ned och dö utan kamp, är våldshandlingar, angreppskrig, det vapen som Abbas och hans i strid mot FN-stadgan anfallande anhang har att tillgå. Även detta är logiskt.

De krav som Wallström säger sig komma att ställa på Abbas i samband med hans kommande besök i Sverige, är krav som har ställts på den angripande palestinska sidan i decennier. Utan att den palestinska sidan någonsin egentligen har hörsammat dem.

Så varför tro att Abbas skulle hörsamma dessa ”krav” nu, efter att Sveriges regering gått honom till mötes och redan erkänt denna islamistiska, antisemitiska terror-regim som ”stat”. Det kommer inte att ske.

Nej, allt är bara ett spel för det antisemitiska galleriet. Wallström och Sveriges regering går i och med erkännandet och i och med mottagandet av terror”presidenten” i Sverige bara dem till mötes, som vill utplåna Israel och judarna.

Sveriges nuvarande regering har i och med detta ytterligare befäst sin ställning som en antisemitisk regering. Inte som en regering som önskar fred i Mellanöstern, utan som en regering som önskar Israels undergång genom arabiskt utplånings- och anfallskrig. Annars hade man ju inte så klart och uppenbart lierat sig med Israels dödsfiender.

2 svar på ”Wallström: Abbas har alltid tagit avstånd från våld”

Kommentarer är stängda.