Mahmoud Abbas är som du vet ledare för socialdemokraternas ”kära systerparti” al-Fatah – ”erövringen”, vars syfte är att utplåna Israel. I filmen nedan kan du se hur han hyllar alla dessa antisemiter från stormuftin av Jerusalem under andra världskriget, som hade judarnas utplåning på sin agenda, ända fram till nutid.

Alla dessa ”satans mördare” och antisemiter hyllar Mahmoud Abbas. Han och hans regim hyllas samtidigt av västerlandet och Mahmoud Abbas’ ”ambassadör” mottas av Sveriges Konung. Det kan du se här.

Detta samtidigt som Mahmoud Abbas enligt uppgift får en miljon dollar i månaden i lön! USAs president har ”bara” fyrahundratusen dollar – per år. Att vilja utplåna Israel är tydligen en väldigt lönsam affär, åtminstone i vissa av västerlandet av outgrundlig anledning särskilt omhuldade antisemitiska kretsar i arabvärlden …

Nå. Se och begrunda filmen härnedan:

Klockren antisemitism klockrent uttalad av Mahmoud Abbas – som av Sverige och västerlandet alltså tycks belönas med en miljon dollar i månaden!

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har av alla dessa svenska skattebetalares pengar, uppgående till mer än en miljard svenska kronor per år – som då inte bara avdelas till att betala Mahmoud Abbas lön, utan även till pensioner och ”löner” till sådana terrorister och mördare som Abbas hyllar i filmen, nyligen ifrågasatt om i vart fall tvåhundra miljoner av dessa pengar kanske inte är så väl värda sitt syfte (dvs. om syftet är en tvåstatslösning som ju det palestinska arabiska ledarskapet definitivt inte eftersträvar). Det hedrar henne.

Men den som verkligen tagit bladet från munnen bland företrädare för våra riksdagspartier på senare tid, ja det är ju Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder, som i ett såvitt jag kan finna väl underbyggt uttalande menar att ”Sverige bör slopa allt bistånd till Palestinska myndigheten”.

Sverigedemokraterna har oftast inte alls så rätt, men just här träffar Björn Söder helt rätt, nämligen mitt i prick! Det hedrar honom.

Som jag ser det bör Sveriges regering alltså avbryta allt bistånd till ”Palestina” och förklara ”Palestinas” ”ambassadör” som ”persona non grata”. Detta intill ”Palestina” erkänner Israels rätt att existera som en judisk stat – något som vare sig Mahmoud Abbas’ parti Fatah eller något annat tongivande arabiskt-palestinskt parti någonsin gjort hittills i världshistorien. Alltså även intill dess alla övriga tongivande organisationer i ”Palestina” – såsom t.ex. PFLP och Hamas – också erkänt Israels rätt att existera som judisk stat.

Och när kommer det att ske då, tror du? – Aldrig skulle jag säga, så länge dessa organisationer existerar …

Den judiska staten Israel har å sin sida förtjänstfullt motstått alla de utplåningskrig som de palestinska arabernas ledare och deras allierade har bedrivit. Alla angripare har besegrats. Alltid.

Angreppskriget mot Israel från den förutvarande islamonazistiska Stormuftins tid fram till den nutida av allt att döma icke mindre islamonazistiska Palestinska myndighetens ”president” Mahmoud Abbas och hans anhang, är och har således alltid visat sig fåfängt.

Bättre därför att sluta fred kan man tycka. Men Mahmoud Abbas han hyllar alltjämt terroristerna och utplåningskrigarna. Samtidigt som han i sin tur hyllas av de svenska socialdemokraterna och dessutom rikligen belönas av Sveriges regering och av västerlandet.

Någon fred är alltså av allt att döma inte i sikte så länge Sveriges regering och de svenska socialdemokraterna ger såväl ekonomiskt som annat stöd till de palestinska arabiska antisemiterna.

Ett bra fredsinitiativ från såväl Sveriges regering som från de svenska socialdemokraterna vore alltså att sluta med detta!

Tillägg 2013-07-02: Bloggen Pophöger kommer till samma slutsats, efter att ha lyssnat till ett seminarium om Israel-Palestina i Almedalen. (Seminariet kan du se och höra här.) Han tillägger att stödet till FN:s särskilda organisation för ”flyktingar” från ”Palestina”, kallad UNRWA också bör upphöra, något som jag själv tagit upp tidigare tex. här och här.

Så här skriver Pophöger:

Seminariemedlemmarna fick frågan vad man kan göra åt konflikten. De var alla svarslösa. Men det finns något konkret Sverige kan göra – sluta underblåsa konflikten med svenska skattepengar!

Budgetstöd till palestinska myndigheten måste helt upphöra.
Bistånd till UNRWA borde avslutas, och istället kanaliseras till UNHCR som är FNs organ för vanliga flyktingar.

Arrangör av seminariet var Folke Bernadotte-akademien, något som faktiskt är en svensk myndighet. Seminarieplatsen var precis bredvid Almedalen och väldigt påkostad. Alla paneldeltagare var seniora personer, som rimligtvis kräver rejält betalt för sitt deltagande.

Seminariet blir i sig en illustration av orsakerna till Mellanösternkonflikten. En hel industri har byggts upp, med myndigheter på svensk- och EU-nivå och mängder med akademiska institutioner. Precis som de korrupta ledarna på Västbanken finns det många som tjänar på att konflikten fortgår.

Det påstods under seminariet att Mellanösternkonflikten är irrationell. Det är fel – den är högst rationell. Palestinierna och arabvärlden har inte accepterat Israels rätt att existera, och gör vad de kan för att få landet att upphöra. Västvärldens ignorans inför detta gör att konflikten fortgår och förstärks.

Att det svenska etablissemanget fortsätter att blunda för grundläggande fakta i Mellanösternkonflikten är djupt omoraliskt.

Jag kan inte annat än instämma.

Ett svar på ”Mahmoud Abbas hyllar palestinska terrorister och massmördare från Stormuftin till Rantissi och vidare …”

Kommentarer är stängda.