Jag har flera gånger tidigare skrivit om hur palestinier utnyttjar barnen för att framföra antisemitisk hatpropaganda mot Israel. Sanningen är nämligen enligt alltför många palestinier den att den judiska staten Israel – ja tom. judarna som folk – inte har rätt att existera. Palestinian Media Watch rapporterar igen om sådant missbruk av barn. Här är en film från den Palestinska myndighetens TV-kanal för bara några dagar där en liten flicka framförde sådant ”hate-speech”, när hon jämförde judarna med apor och svin:

denna länk finns en uppsjö av ytterligare filmer och bilder på samma tema: Palestinska barn demoniserar judar och den judiska staten Israel. Motsvarande förekommer i palestinska läroböcker. Israel har ingen rätt att existera. I Gaza ordnas sommarläger på samma tema: Israel ska bekrigas. Detta trots att palestinierna enligt Oslo-avtalet entydigt gått med på att sluta med sådan fientlig propaganda. Parterna har nämligen förbundit sig att ”accordingly abstain from incitement, including hostile propaganda, against each other…that their respective educational systems contribute to the peace between the Israeli and Palestinian peoples and to peace in the entire region, and will refrain from the introduction of any motifs that could adversely affect the process of reconciliation” Källa.

Men vad bryr sig den palestinska myndigheten om avtal? Inte alls, tydligen. Man skickar till och med fram barnen i denna propaganda och bryter därmed flagrant mot ingånget avtal. Utan reaktioner från någon vad det verkar …

På ett foto från helt nyligen (maj 2013) förekommer för övrigt den svenska UNRWA-chefen i Libanon Ann Dismorr som håller fram en karta där Israel inte existerar (Dismorr är andra person från höger):


Källa.

UNRWA är ju den FN-organisation som i realiteten syftar till att hålla palestinier som ”flyktingar” till dess Israel utplånats, så att dessa ”flyktingar” kan ”återvända”. – Problemet är bara att majoriteten av de personer som omfattas av UNRWA:s mandat aldrig har flytt. De har ärvt sitt flyktingskap på ett sätt som är unikt i världen. Inga andra flyktingar kan lämna flyktingskap i arv. Men dessa arvingar anses av många onda krafter ändå ha rätten att ”återvända”, dvs. till ett ställe där de aldrig bott och som de aldrig flytt från. Hur kan den som aldrig flytt ändå vara ”flykting” …

Sverige betalar massor med pengar både till den palestinska myndigheten och till UNRWA. För barns ”hate-speech” i strid med Oslo-avtalet och för pseudo-flyktingars rätt att ”återvända” till ett ställe de aldrig flytt från. Vidare betalas löner till palestinska terrorister och mördare. Här ser du när den palestinske ”presidenten” hyllar dessa ”satans mördare” – för att citera Olof Palme. Abbas uppbär, sägs det, som du kan läsa i länken, en lön på en miljon dollar i månaden! Hur mycket av detta kommer från de svenska skattebetalarna?

Varje öre som betalas till den palestinska myndigheten ökar dess förmåga att bryta mot Osloavtalet, att hävda ”rätten” att ”flyktingarna” ska återvända, att motstå fred, att fortsätta sina antisemitiska försök att utplåna Israel, och detta tom. med barnen som vapen. Ingenting som någon liberal demokratisk stat någonsin bör stödja med ett enda öre!

Sverige bör alltså så fort som det är möjligt avbryta sitt ekonomiska bistånd såväl till den Palestinska Myndigheten som till UNRWA.

– I Egypten har Muhammed Mursi avsatts. Vår utrikesminister Carl Bildt kritiserade sättet det skedde på, nämligen närmast genom en militärkupp, även om han nog inte tog det ordet i sin mun. På visst sätt har han rätt för Mursi var förvisso vald president. Men demokratin består av så mycket annat än fria val. Som företrädare för det islamistiska Muslimska brödraskapet var Mursi absolut inte en genuin förespråkare för demokrati. Islamismen tar nämligen helt och hållet avstånd från demokratin, utom då möjligen som ett medel för att gripa makten. Det fanns tecken på att Mursi verkade i denna anda. Därför är det på ett sätt bra att han avsatts. Men å andra sidan kan detta leda till att brödraskapet och dess anhängare blir mer benägna att ta till våld för att försöka uppnå sina antiliberala, antidemokratiska, islamistiska och antisemitiska mål.

Alltnog, för att återanknyta till rubriken kan du härnedan höra och se en egyptisk pojke som är ovanligt klartänkt för sin ålder. Uttalanden om Egyptens problem som ligger mycket närmare ”sanningen” än den antisemitism som de palestinska barnen förmedlar. Låt oss hoppas att det blir han och hans åsiktsfränder som får bygga Egyptens framtid, inte det Muslimska brödraskapet. Killen är definitivt på rätt väg!

Så barn han är, är det inte dårskap han ger uttryck för, detta då till skillnad från det som lagts i de palestinska barnens munnar. Det är inget de hittat på själv. Men det är i sannning en dårskap.

Här en min äldre bloggning om Egypten med snarlik rubrik.

Ett svar på ””Av barn och dårar får man höra sanningen” – både i ”Palestina” och i Egypten”
  1. Heder åt Kanada!
    ”During 2010 the Canadian government cut off funding to the organization, saying the money would be transferred to projects in a more accountable way.”

Kommentarer är stängda.