Carl Bildt förnekar sig inte. Härnedan finns en levande länk till hans twittrande om EU:s senaste antisemitiska beslut att ”all agreements between the State of Israel and the EU must unequivocally and explicitly indicate their inapplicability to the territories occupied by Israel in 1967”.


Och socialdemokraten Ulf Bjereld – som anser att man ska samtala med Hamas – är inte sen att ”retweeta”:

EU:s sidor på internet är outgrundliga. Jag förlitar mig därför – åtminstone för ögonblicket – på Dagens Nyheter, som i länken nederst sammanfattar vad det hela tycks gå ut på: ”EU:s 28 medlemsstater har skrivit på ett bindande avtal som börjar gälla på fredag [dvs i morgon den 19 juli 2013]. Avtalet förbjuder finansiering, samarbete, tilldelning av stipendier, forskningsfonder eller utdelandet av priser till någon som bor på Västbanken eller i östra Jerusalem – som båda tillhör ockuperade områden, enligt EU.”

Alla där då alltså, ”som bor på Västbanken eller i östra Jerusalem”, såväl judar som araber? Nja, jag skulle tro att det som vanligt bara är judarna som är ”the usual suspects” …

Hursomhelst förväntar jag mig nu ett bindande avtal mellan dessa 28 EU-stater som på enahanda sätt förbjuder motsvarande samarbete m. m. med någon som bor i det av den alltmer islamistiska staten Turkiet genom anfallskrig sedan länge ockuperade norra Cypern och det av den kommunistiska diktaturen Kina sedan ännu längre tillbaka genom, om inte genom direkt anfallskrig, så i alla fall i imperialistiskt syfte, ockuperade Tibet.

Att, som Bildt gör, enbart ge sig på Israel, som i ett försvarskrig bl. a. ockuperade det av Jordanien olagligt annekterade området ”Västbanken”, det kan inte betecknas som något annat än antisemitism! Detta i synnerhet efter det att Jordanien avsagt sig anspråk på ”Västbanken”. I synnerhet inte om man underlåter att rikta motsvarande kritik mot Turkiet och Kina. Och någon sådan kritik har jag inte sett vare sig ifrån Carl Bildt eller från EU.

”Västbanken” tillhör alltså inte någon av ”världssamfundet” erkänd stat och kan därför definitivt inte i folkrättslig mening anses vara ett ockuperat territorium. För man kan enligt folkrätten definitivt inte ockupera ett territorium som inte tillhör någon annan stat. Israel ockuperar alltså definitivt inte ”Västbanken”.

Om Bildt – och EU – hade framställt motsvarande kritik mot de anfallande staterna Turkiet och Kina, en kritik som hade varit oändligt mer berättigad än den som framställs mot Israel, som bara försvarar sig, så hade man väl möjligen kunnat acceptera EU:s och Carl Bildts och därmed Sveriges regerings ställningstagande.

Men i avsaknad av sådan kritik mot de anfallande staterna Turkiet och Kina, framstår den alldeles ensidiga kritiken mot den judiska staten Israel, som bara försvarar sig, som ingenting annat än just antisemitism! – Varför har judarna enligt Carl Bildt inte rätt att försvara sig på ”Västbanken” eller för den delen varsomhelst, om turkar och kineser har rätt att – utan kritik från Carl Bildt – anfalla såväl på Cypern som i Tibet!?

– Jag är medlem i Moderaterna, men har redan inför riksdagsvalet år 2010 avrått – och i det valet även avstått – från att rösta på Moderaterna just i riksdagsvalet. Jag avser fortsätta med detta så länge Carl Bildt tillåts vara Sveriges utrikesminister. Ännu har han, inför nästa års val, tid att bättra sig. Men hans twittring ovan ger närmast intrycket av att han är oförbätterlig. Om detta fortgår, får jag överväga att lämna Moderaterna.

Min rekommendation inför riksdagsvalet nästa år är alltså, precis som inför valet år 2010, att definitivt inte rösta på Moderaterna, om Carl Bildt då fortfarande är utrikesminister.

Bildts ovan återgivna twittring borde för övrigt ge anledning för det Moderata Samlingspartiets ledarskap att tänka om och tänka rätt när det gäller vem som ska bekläda posten som Konungariket Sveriges utrikesminister. Detta redan nu, detta redan långt innan valet nästa år. Detta för vårt partis eget bästa. – Tom. för Sveriges bästa …

Och att den posten inte ska innehas av Carl Bildt, vare sig år 2010, vare sig nu eller i framtiden, det har under lång tid varit alldeles uppenbart, åtminstone för mig.

Tillägg 2013-07-19: Det bör noteras, att EU har ett förslag liggande sedan länge som bland annat innehåller följande exempel på ett sätt som antisemitismen kan manifestera sig: ”Tillämpning av dubbla måttstockar genom att kräva ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation”. Källa (pdf). – Är det inte just det som Carl Bildt och EU gör, genom att särbehandla den judiska staten men inte ställa motsvarande krav på Turkiet och Kina, stater som visserligen inte är några demokratier fullt ut, men som det är fullt möjligt och relevant att ställa motsvarande krav på. Genom att inte göra detta är EU:s och Carl Bildts handlande alltså uppenbarligen att jämställa med antisemitism, också om man följer EU:s egna tankegångar och definitioner.

Här (pdf) är dagens pressmeddelande från EU om dess antisemitiska beslut. Här kan man läsa en kommentar från Israels Sverige-ambassadör Isaac Bachman om dessa så problematiska ”bosättningar” på ”Västbanken”. Hur många turkar har överförts till norra Cypern efter ockupationen, hur många kineser till Tibet? Jag vet inte och EU och Carl Bildt tycker uppenbarligen att frågan är helt ointressant. Bara Israel ska attackeras.

Länkar: Arutz7 I, Arutz7 II, Arutz7 III, DN, SvD, Dagen, Carl Bildts blogg.