UNRWA det är det mycket säregna FN-organ vars syfte i realiteten är att hålla palestinska araber som flyktingar ända till dess Israel utplånats och flyktingarna kan ”återvända”. Det är sannolikt också detta som majoriteten av dessa flyktingar, jämte den övriga befolkningen i Gaza, vill. Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas i Gaza, vars enda syfte just är att utplåna Israel, styr ju i Gaza och den är tillsatt i demokratiska val.

Utplånings- och anfallskriget mot Israel från Gaza och från många andra håll har fåfängt bedrivits i decennier. Gazaborna har inte och kommer inte att lyckas med att utplåna Israel. Det konstiga är att världssamfundet låter dem hållas och till och med belönar dem när de lyckats irritera Israel tillräckligt mycket för att Israel ska börja försvara sig på allvar, något som skedde för några dagar sedan. Detta samtidigt som alla tycker att det är helt i sin ordning att de palestinska flyktingarna, till skillnad från alla andra flyktingar i världen, tvingas sitta i flyktingläger i all evighet. Det tycks alltså vara viktigare att utplåna Israel än att leva i välstånd.

Belöningen kommer i detta fall från den svenska statliga myndigheten SIDA.

För, ”den senaste tidens kris [har] givetvis förvärrat den humanitära situationen avsevärt för ännu fler människor”, som den SIDA-ansvarige säger.

Han har säkert rätt i denna bedömning, som i och för sig gäller även i Israel. Men något humanitärt stöd dit från Sveriges regering verkar inte vara aktuellt.

Här kan du läsa vad UNRWA skriver om saken. Bland annat detta: ”The people of Gaza paid a heavy price over the last few days of conflict”.

Man kan stillsamt undra över om detta kanske är ett pris man får vara beredd att betala om man stödjer ett folkrättsvidrigt anfalls- och utplåningskrig. Det verkar ju som sagt vara viktigare för Gazas befolkning och ”flyktingarna” där – och deras anhängare – att utplåna Israel än att leva i välstånd. Om det är ett val de gjort, borde de väl också stå för sitt val och ta konsekvenserna därav. Kan man tycka …

Men det tycks Sveriges regering inte tycka. Sverige/SIDA anser av allt att döma att det är viktigare att humanitärt stödja den anfallande sidan, en sida som bedriver ett utplåningskrig mot Israel, än dem som försvarar sig. Angreppskrig är som sagt förbjudet enligt folkrätten. Men stödet till angriparens befolkning är alltså mera prioriterat än att stödja Israel som bara försvarar sig, något som är tillåtet enligt folkrätten.

Att det humanitära läget må bli värre i Gaza till följd av Gazas eget anfallskrig, det är högst sannolikt. Men att då bara stödja dem som närmast till etthundra procent själva bär skulden för detta sitt eget elände, nämligen Gaza och deras anhängare, innebär enligt mitt sätt att se att Sveriges regering entydigt har tagit ställning för den anfallande sidan, Gaza.

Låt oss bara hoppas att Sveriges regering inte också ställer sig bakom den anfallande sidans krigsmål, dvs. målet att utplåna den judiska staten Israel, och att de femton miljonerna inte används så att detta krigsmål underlättas.

Jag har dock svårt att se varför belöningen från Sveriges regering inte åtminstone indirekt kommer att få denna avskyvärda effekt.


2 svar på ”SIDA belönar Gazas anfallskrig mot Israel: UNRWA får ytterligare femton miljoner kronor”
  1. […] Tillägg 2013-07-02: Bloggen Pophöger kommer till samma slutsats, efter att ha lyssnat till ett seminarium om Israel-Palestina i Almedalen. (Seminariet kan du se och höra här.) Han tillägger att stödet till FN:s särskilda organisation för ”flyktingar” från ”Palestina”, kallad UNRWA också bör upphöra, något som jag själv tagit upp tidigare tex. här och här. […]

  2. Man borde kalla den typ av ”demokratiska val” något annat, kanske ”val enligt demokratisk teknik” eller nåt – där har varit många nog som helt förstört tanken bakom ordet demokrati. Om politisk hjärntvätt har fått folket att tro att de vill ha terror och hat som styre, det må vara folk i Gaza som väljer Lilla Muslimska Brödraskapet eller de i Egypten som väljder det Stora MB – de har blivit mycket effektivt hjärntvättade. Är det verkligen kompatibelt med demokrati? Jag försöker undvika ordet.

    Det är roande att Sverige försöker förneka hur pengarna flyter i de palestinaarabiska områdena – Abbas har själv erkänt att en mycket stor del av donationerna till honom går direkt till Hamas. Deras fängslade terrorister i israeliska fängelser får upp till 20000 kr i månadslön för att ha mördat judar – något Sverige försöker påstå de inte betalar något till……

Kommentarer är stängda.