Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman (foto t.v.) skriver klokt i dagens Svenska Dagbladet, detta apropå den ”palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas (foto t.h.) synnerligen ovälkomna besök i Sverige nu på tisdag.

Denna ambassadörens text borde vara obligatorisk läsning för alla som, i likhet med Sveriges nuvarande regering, ännu inte insett att den ”palestinska” sidan inte vill fred med Israel. I stället för att inleda direkta fredsförhandlingar med Israel, reser Abbas runt, bland annat till Sverige, för att, som ambassadören skriver, uppvigla till ”internationellt stöd för ökade påtryckningar mot Israel”. Han ger i SvD-artikeln också flera belysande exempel på hur antisemitismen florerar i ”Palestina”.

Syftet med detta är enligt min mening inte fred med Israel. Syftet är att, i antisemitisk och islamistisk anda, utplåna Israel. Man förhandlar inte med den man vill utplåna. Inget nytt i och för sig. För detta har mer eller mindre pågått under hela den nya judiska statens existens.

Ambassadör Bachman pekar även på det som också Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM), uppmärksammat i sitt öppna brev nyligen till bland annat statsminister Löfven och utrikesminister Wallström, nämligen följande:

Utöver att uppmuntra och hylla terrorism, betalar den Palestinska myndigheten också ut löner till fängslade och frisläppta palestinska terrorister. Ju allvarligare terrorhandlingen är, ju dödligare den varit, desto större blir belöningen. Under 2012 betalade den Palestinska myndigheten 600 miljoner kronor till fängslade terrorister och 624 miljoner kronor till avlidna terroristers familjer (inklusive självmordsbombare). Dessa belopp uppgår tillsammans till mer än 16 procent av det årliga utländska biståndet till den Palestinska myndigheten.

Du kan och bör protestera mot detta genom att du också, med ditt goda namn skriver under brevet, som sänts till Konungen, ärkebiskopen, statsministern och utrikesministern och som du kan läsa mer om här och underteckna här. Gör det!

Jag citerar ännu en gång ur ambassadör Bachmans utmärkta artikel i SvD:

Om Sverige verkligen vill genuint bidra till att skapa fred hoppas vi att man kommer att utnyttja det här besöket till att av president Abbas begära ett slut på uppviglingen och terrorismen. Sverige bör verka för att införa en mekanism som upprättar en koppling mellan internationellt bistånd till palestinierna och terrorism. Ju mindre terrorism som kommer från de palestinska områdena, desto mer bistånd kommer de att få, och vice versa. Vidare bör Abbas uppmuntras att stoppa uppviglingen till våld, sluta med indirekt finansiering av terrorister samt att glorifiera dem och deras handlingar. Palestinierna bör också upphöra med unilaterala åtgärder i internationella fora, ge upp förhandsvillkoren för förhandlingar och inleda samtal med Israel. Direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna är det enda sättet att uppnå en genuin och långsiktig fred.

Men tyvärr tror jag att denna ambassadörens och många andras förhoppningar kommer att grusas. Sveriges nuvarande regering vill uppenbart inte genuint bidra till att skapa fred. Sveriges nuvarande regering är uppenbart en antisemitisk regering som är nära lierad med de krafter i ”Palestina” som avser att utplåna Israel. Genom att mottaga Abbas i Sverige gör sig Sveriges nuvarande regering uppenbart till en medlöpare i denna strävan.

Besöket är nämligen uppenbart ett led i de ”palestinska” antisemiternas och islamisternas strävan att utplåna Israel och judarna – och i förlängningen faktiskt även utplånandet av hela den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen! Det är det som islamismen strävar efter nämligen.

Sveriges nuvarande regering tycks inte ha någonting direkt att invända …

Nedan ser du en antagligen ganska rättvisande bild av vad det är för slags entitet som Sveriges nuvarande regering nyligen erkänt som ”stat”:

En bra idé? Nja, det är det väl knappast någon som kan tycka – utom då möjligen Sveriges nuvarande regering och en del andra antisemitiska och islamistiska stollar.

Att i Sverige officiellt mottaga någon som helst representant för denna entitet, vare sig som ”ambassadör” eller ”president”, det är en skam för Sverige. Fast mest en skam för den regering som ansvarar för eländet. Vilket Sveriges nuvarande antisemitiska regering gör, inte minst nu på tisdag den 10 februari alltså.

En skam är det!

4 svar på ”Israels ambassadör om antisemiten Mahmoud Abbas Sverigebesök nu på tisdag”
  1. Är det ingen som kopplar varför svenska regeringen inbjuder Abbas att besöka Sverige med pompa och ståt just nu, kort efter Wallströms misslyckade förösk att resa till Israel och läxa upp regeringen där? Det är lika tydligt som böld mit i pannan att det är i hög grad för att reta Israel.

  2. Lars Adaktusson vet varför Löfven måste tala klarspråk med Abbas.

    Stefan Löfven måste ta upp problemen kring korruption och att biståndspengar bland annat rapporteras ha gått till terrordömda palestinska fångar.

    Men jag vågar gissar att inget av detta tas upp, som vanligt.

Kommentarer är stängda.