Mahmoud Abbas är för närvarande i sin egenskap av ”Palestinas” ”president” den främste företrädaren för de islamistiska och antisemitiska krafter som avser att utplåna Israel och judarna – och i förlängningen även den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

Det är i just detta syfte och inget annat som han kommer till Sverige just nu. Just därför att han och hans anhang anser att ett besök i Sverige just nu gynnar dessa hans och hans anhangs bl. a. antisemitiska strävanden.

Här till vänster ser du när han gör den islamistiska gesten. Och till höger ser du när samma gest utförs av – ISIS! Samma andas barn eller?

Jag har redan här, här och här skrivit en hel del om detta vansinne.

Föreningen Fred i Mellanöstern har också protesterat. Du kan ännu själv protestera genom att skriva under på denna namninsamling som är öppen åtminstone tills i morgon.

Nå, vad som hänt sedan sist är bland annat följande:

Siewert Öholm (foto nedan t.v.) anser i Världen Idag med rätta att Margot Wallströms förtroende är förbrukat. – Hon ska ju ta emot ärkeantisemiten Abbas i Sverige i morgon och är antagligen den som är närmast sörjande för att han överhuvud taget inbjudits. (Kanske har hon bjudit in honom bara som hämnd för att Israel nyligen inte ville motta henne där?)

Lars Adaktusson (foto nedan t.h.) skriver i SvD på nätet, att ”Löfven måste tala klarspråk med Abbas” – bland annat om korruptionen i ”Palestina”: ”Enligt den tidigare ordföranden i Palestine International Bank, Issam Abu Issa, är korruptionen inom den palestinska myndigheten monumental. Trots löften från president Abbas om att bekämpa korruptionen har nästan ingenting hänt. Abu Issa uppger att uppemot hälften av den samlade palestinska statsbudgeten helt enkelt försvinner.” – Jojo. Och vart pengarna tar vägen har vi ju sett. Mycket av bland annat svenska skattebetalares pengar går till att avlöna judemördare och deras efterkommande. Samt till att berika Abbas själv och hans anhang.

En helt annan och mycket tråkig infallsvinkel finner vi hos Nathan Shachar, (foto nedan t.v.) som i Dagens Nyheter uttalar vad som närmast kan betraktas som en oförbehållsam hyllning till antisemiten Abbas. Rubriken lyder ”Den fredlige diktatorn”. Du kan läsa det själv. Denna hans okritiska betraktelse närmar sig också den en skändlighet.

För att citera USA:s förre president Franklin D Roosevelt apropå Japans angrepp på Pearl Harbor den 7 december 1941. Det var enligt presidenten ”a date which will live in infamy”. En skändlighetens dag.

Låt oss hoppas att den 10 februari 2015 inte för framtiden ska bli en skändlighetens dag för Sverige.

Stefan Löfven och Margot Wallström har nu huvudansvaret för att avvärja detta. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén – som ärkeantisemiten Abbas också har inbjudits att träffa – har också ett ansvar.

Sveriges Konung är tyvärr tvingad att också träffa denna ärkeantisemit. Märk väl dock, att det är Sveriges nuvarande antisemitiska regering som tvingar honom till detta. Inte Sveriges folk.

Jag är ganska övertygad om att Konungen gärna skulle avstå från att behöva träffa denne antisemit Abbas – om han fick välja själv.

Precis som jag är ganska övertygad om att Sveriges folk gärna skulle avstå från att behöva motta denne antisemit Abbas i Sverige.

Men i just detta avseende tycks Sveriges folk inte ha någon talan. Det är antisemiterna i Sveriges nuvarande regering som bestämmer. Av allt att döma över huvudet på Sveriges folk. Och Sveriges Konung.

Som vanligt: Rätta mig om jag har fel!

Länk om handgester, såsom den Abbas gör på fotot ovan.

3 svar på ”Den 10 februari 2015 – En skändlighetens dag för Sverige: Mahmoud Abbas kommer hit”
  1. Om kungen nu inte skulle vilja träffa Abbas så borde han visa lite civilkurage och vägra. Vad kan Löfven göra åt det? Kungen är nog betydligt populärare än Löfven.

    Som sagt en skammens dag för Sverige.

  2. En halv miljard har utlovats till Abbas & Co. Vi får hoppas att de är öronmärkta och att kontroll genomförs för att säkerställa att de används för fastställt syfte.

  3. I protest against visit of palestinian authority here in Sweden tomorrow because it is antisemitic and it supports terrorism.

Kommentarer är stängda.