Inte minst avser vår nuvarande antisemitiska regering att skicka ytterligare femhundra miljoner kronor (tillhopa 1,5 miljarder kronor över en femårsperiod) av svenska skattebetalares pengar till islamonazisterna, antisemiterna och antisionisterna i Gaza och på ”Västbanken”, att användas till vad som helst. Finns inga begränsningar såvitt jag kan se. (Fast visst talas det [pdf] t.ex. om ”säkrare avfallshantering”. Men jag tror knappas att det är något som islamonazisterna lär prioritera i sitt utplåningskrig mot Israel.)

Vi ser också här, att nittiotre (93) procent av befolkningen i Gaza och på ”Västbanken” är i någon mening antisemiter: ”The Index Score represents the percentage of adults in this country who answered “probably true” to a majority of the anti-Semitic stereotypes tested”.

Nittiotre procent! Men Sveriges nuvarande antisemitiska regering anser det ändå relevant att utbetala stöd till denna befolkning och till dess regim. Till och med anser regeringen det befogat att till och med öka detta stöd – som i dess helhet bekostas av Sveriges skattebetalare!

Vad som ligger dessa Sveriges islamonazister särskilt varmt om hjärtat tycks vara att utbetala dessa våra pengar till judemördare som sitter i israeliska fängelser och till deras familjer, som gratifikation och pension för att de lyckat döda judar. Samt naturligtvis för deras strävan att utplåna Israel och judarna. Något som såväl al-Fatah och Hamas alltjämt oförtrutet jobbar på att uppnå.

Sveriges nuvarande regering agerar således helt i denna antisemitiska anda. Först erkänner man den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som ”stat”. Sedan mottar man dess ”president” i Sverige.

En ”president” som så klart i sin tur inte är sen att i erkänsla för detta Sveriges regerings medlöperi tilldelar försvarsministern Peter Hultqvist en ”Palestinsk” ”orden” kallad ”Order of Merit”.

Och Hultqvist han är ”hedrad” av att föräras denna islamonazistiska utmärkelse! Läs här. Och se här:

Denna ”orden” kan väl närmast jämställas med Tyska Örnens orden, som instiftades av Adolf Hitler, och tyvärr också mottogs av en del svenskar på sin tid. Dock aldrig av något statsråd. Men det är andra tider nu, tydligen.

Men alltså: Om Sveriges försvarsminister mottar en orden från en entitet som avser att utplåna såväl Israel som i förlängningen även Konungariket Sverige, då måste väl den försvarsministern dels avgå, dels ställas inför rätta som förrädare? – Fast det kommer ju aldrig att ske. Den rådande PK-eliten tycks därmed anse att det är bättre att Sverige och Israel utplånas. Eller?

Man noterar att även Hans Majestät Konungen tvingas spela med i detta PK-elitistiska, antisemitiska och islamonazistiska spektakel. Här ett foto när han tvingas skaka hand med de ”palestinska” islamonazisternas ”president” Abbas:


Källa.

Det tycks därjämte vara angeläget för Sveriges nuvarande antisemitiska regering att fira öppnandet av den islamonazistiska entiteten ”Palestinas” ”ambassad” i Sverige. Se här:

Oj så glad Wallström är! Så glad som kanske nästan bara en islamonazist kan vara i samma situation. Eller?

Sedan hittar jag dessutom här ett foto på Hillevi Larsson (S) där hon närmast paraderar med någon slags ”palestinsk” karta/utmärkelse över Israel m. fl. områden:

Problemet med kartan är dock att Israel inte finns med. Israel är utplånat! Men Hillevi hon ler glatt. Är hon också islamonazist? Vill hon också utplåna Israel? Mycket tyder väl på det, eller hur? En svensk riksdagskvinna (S) är det, märk väl …

Hur mycken kritik har då riktats mot Sveriges nuvarande regering för deras uppenbara stöd till de islamonazistiska krafterna i ”Palestina”? Nja, inte så mycket verkar det.

Detta kan i nutid jämföras med foton på när Ebba Busch Thor (KD) har stigit upp på vad som för mig framstår som en amerikansk half-track från WWII, fordon som Israel därefter fick överta i avsevärd mängd. Hon har också fotograferats iförd en T-shirt med text till stöd för Israels försvarsmakt (IDF). Hon säger att hon ”står upp för Israels rätt att försvara sig”. Utmärkt!

Sådana foton anser Dagens Nyheter vara ”kontroversiella”!

Men att Sverige erkänner den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som ”stat”, ja det tycks inte DN ha några direkta problem med.

DN tycks därmed, i likhet med Sveriges nuvarande regering, ställa sig på islamonazisternas sida i kampen mot just Israel.

Kom då ihåg att denna islamonazistiska och islamistiska kamp inte bara riktar sig mot Israel utan mot hela Västerlandet, mot hela den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Just det som ”president” Abbas i ”Palestina” avser att bekämpa och förstöra.

Israel är ett mål för detta anfalls- och utplåningskrig. Sverige är ett annat mål. Hela Västerlandet står på tur.

Frågan är när gränsen är nådd. Frågan är när vi som vill försvara Israel, Sverige och Västerlandet ska börja försvara oss – i stället för att redan från början kapitulera. Något som Sveriges nuvarande regering av allt att döma redan gjort …

Redigerat 2015-02-15.

Tillägg 2015-02-15: I Expressen (länk nedan) kritiserar Hans Linde (V) Ebba Busch Thor. Han menar att Ebba ”uppvisar en total avsaknad av politiskt omdöme”. Vidare står det så här:

Det är djupt provocerande att Ebba Busch Thor poserar framför militärfordon som tillhör en armé som beskjutit skolor, ambulanser och sjukhus, säger Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson till Expressen.

Det ska den säga som representerar ett parti som för inte så länge sedan sade sig vara – och sannolikt fortfarande är – ett kommunistiskt parti. Kommunismen, ska man erinra sig, är den ideologi vars företrädare och hantlangare under det senaste seklet mördat fler människor än vad någon annan ideologis företrädare gjort, oavsett om de befunnit sig i skolor, ambulanser eller sjukhus – eller någon annanstans. Detta gör att Hans Lindes uttalande provocerar mig mycket.

Men för att då i gengäld ytterligare provocera Hans Linde – pour épater les communistes – och alla andra totalitära rörelsers företrädare, anhängare och apologeter, de må vara kommunister, islamister eller nazister, visar jag även denna bild på Ebba, iförd en tröja som hyllar Israels Försvarsmakt (IDF). (Jag har också en liknande tröja.)

Kol hakavod till Ebba alltså – och till IDF!

Länkar: AB, RT, Expressen.

8 svar på ”Sveriges nuvarande regering har uppenbart kapitulerat inför islamonazismen i ”Palestina””
  1. Livia Fränkel, 87, budskap i Stockholms synagoga var glasklart, har fått mig att rysa av obehag – ”Jag ser ingen framtid för judiskt liv i Sverige.”.

  2. Otroligt. Vad annat kan vi vänta oss av sossarna? Jag är verkligen besviken. Vad krävdes av Abbas av allt det vi väntat oss?

  3. Kom ihåg att Säkerhetsrådet FÖRBJUDIT finansiering av terrororganisationer, länk

    Också att Hamas och Fatah har tagit på sej ungefär lika många terrorattacker, en indikation (ibland står ordet två gånger för ett mord) på länk1 Använd t.ex. Chrome som vid sökning anger hur många träffar, så söker du efter Hamas får du 130 träffar och för Fatah 115. Fatah är inte mindre terrorister än Hamas vad än Peres sa en gång i tiden.

  4. Margot har inte bara kapitulerat inför lögnen utan uppmuntrar den i både ord och handling.

Kommentarer är stängda.