En fras från Frankrikes nationalsång Marseljäsen. Som det väl heter på svenska: ”Mot oss står tyranniet”. Så sant just i dessa dagar. Mot oss står närmare bestämt det islamistiska tyranniet.

Jag har ”roat” mig med att gå igenom mina tidigare inlägg här med ”taggen” islamism. Då hittar jag bland annat följande foto, tydligen taget av mig själv i Panthéon i Paris år 2009. ”Ett liv i frihet eller döden”:


Källa.

Läget är alltjämt fortfarande samma som devisen på fotot antyder. Om vi inte kan försvara friheten mot islamisterna så kommer vi att dö. Alla de som mördats av islamisterna i Paris nyligen utgör bevis på detta faktum. Nu gäller det då för oss som fortfarande lever att göra allt vi kan för att försvara friheten och oss själva så att ingen mer måste dö på grund av islamisternas angrepp. De angriper för närvarande inte endast vår frihet utan hela den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Samt alla enskilda individer som inte underkastar sig. Dig och mig, judar såväl som ”hedningar”, alla och överallt.

Jag ”roade” mig också med att hitta mitt tidigaste inlägg där jag nämnt och varnat för islamismen. Det visade sig härstamma från år 2006 ren. Det kan läsas här. Där skrev jag då bland annat följande:

National Review (Nov. 21, s. 10) anser att ett världskrig pågår, just mot islamismen ”and it will be a long one”. ”[T]he cancer of Islamic terrorism continues to metastasize” menar man vidare. Jag är böjd att hålla med. Kriget kommer – allt närmare Sverige, men inte på grund av Sveriges och västerlandets tolerans, utan på grund av islamisternas intolerans. Sådan är min sorgsna prognos.

Så skrev jag år 2006. Nu är kriget här. Jag hoppas, om än alltjämt sorgsen, att det inte kommer att bli långt.

Mot oss står alltså, som det heter i Marseljäsen, otvetydigt tyranniet. För närvarande just det islamistiska tyranniet. Vi måste nu och alltid stå detta onda emot!

Säkerhetspolisen har, till yttermera visso, idag ansett att hotet mot Sverige från detta islamistiska onda har ökat än mer.

Tråkigt då att konstatera att Sveriges nuvarande och föregående statsledningar reagerar först nu. De borde ha reagerat redan år 2006. Eller kanske ännu tidigare. Ingen kan säga att jag inte har varnat!

Men stället för att i ett tidigt skede ha ”motat Olle i grind” genom att inte välkomna alla dessa muslimer och deras dåvarande och senare tillkomna barn, som nu bor i så kallade utanförskapsområden där islamismen gror och grönskar, något som hade varit mycket möjligt vid pass år 2006, har man nu ”tagit fan i båten”. Frågan nu är om man ”kan ro honom i land”?

Fan tro’t, sa Rellingen. Eriksson instämmer!

Alla dessa muslimer är förvisso inte islamister, men hur ska man skilja god från ond? Jag har inget direkt svar på frågan, men svaret borde ha formulerats för länge sedan.

Man hade ju också kunnat försöka integrera alla dessa muslimer i det svenska majoritetssamhället. Något som inte alls hände. I stället ansågs det t. ex. angeläget att bedriva ”hemspråksundervisning” i diverse främmande språk i oklok strävan att snarare än att integreras låta dem behålla sin kultur, sitt språk och i förekommande fall sin islamism.

Fast om man bor i Sverige och anser sig vara svensk är hemspråket rimligen svenska, inget annat. Här anpassar man sig dessutom till svensk kultur och talar svenskt språk. Om man vill kunna tala ett annat språk än svenska och ha en annan kultur än den svenska så må det vara hänt. Men det är definitivt inget som Sverige ska stödja. I synnerhet inte bland folkgrupper som kan antas innehålla individer som vill utplåna Sverige, den svenska kulturen och den judisk-kristna civilisationen. Det finns inte många andra än just islamister som avser göra just detta just nu.

Budskapet till dem blir då just det som Sveriges nuvarande statsledning nu äntligen kunnat samla sig till att uttala: I Sverige bekämpas islamismen!

Gammelmedia kallar alltjämt trots allt detta alla islamister som tagit avstånd från svensk kultur och rest från Sverige för att i Daeshs/ISs tjänst bekämpa Sverige och västerlandet för ”svenskar”. Oavsett hemspråk.

Men är de verkligen att anse som svenskar? Fan tro’t!

3 svar på ”Contre nous de la tyrannie”
  1. UTMÄRKT skrivet – jag tar mig den lilla friheten att länka till denna sida, som din landsman och kollega, låt vara kanske aldrig så stora olikheter i övrigt..

  2. Med din insidererfarenhet från svensk migrationsverklighet har Sapere Aude tidigt varnat för tyranneriet. Min egen blogg MXp har flutit omkring i bloggosfären sedan tredjedagjul 2004 (dock med diverse url-trassel) och tidigt – förmodligen från 2006 blev islamkritiken mer och mer det bärande huvudinslaget. Eftersom inget av de traditionella partierna i riksdagen alls inte ”brydde sig” i islamfrågan kom jag att låta SD vara mitt parti. Partivalet grundade sig enbart på att det var det enda som var aktivt om islamiseringen.

    Dagens situation i Sverige är att vi befinner oss i krig, WWIII. Av dem som sägs komma från Syrien lär bara 25 % vara verfkliga flyktingar undan kriget. Var och en inser att bland dessa övriga finns ekonomiska ”flyktingar”, lycksökare, EKB m.fl, av vilka där finns många kriminella samt inte minst jihadister som ser Stockholm som en av de viktigaste platserna i Europa för islamiseringen av Europa.

    Nu återstår en enda sak – att ställa riksdagsledamöterna inför rätta för brott mot rikets säkerhet och uteblivet ansvar för det svenska folket.

Kommentarer är stängda.