I Expressen kan man läsa att Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, uttalat följande:

Vi måste tänka framåt och Israel måste släppa ockupationen av Gaza och faktiskt släppa in hjälp och stöd, annars hjälper det inte att vi utlovar en massa pengar.

Detta sägs apropå att Sveriges nuvarande regering utlovat ytterligare ekonomiskt stöd till islamonazisterna i Gaza, pengar som tas från Sveriges skattebetalare. Ytterligare sjuttio miljoner kronor ska det bli, detta utöver de 700 miljoner kronor som årligen utbetalas till dem, som önskar utplåna den judisk-kristna västerländska civilisationen. – Eller som, i den mån utbetalningen inte sker direkt dit, ändå kommer att underlätta för dem att göra just detta. Då ryker såväl Israel som judarna, Sverige och svenskarna, i den mån vi inte underkastar oss den islamiska lagen, shari’a, och avskaffar demokratin. Men varför skulle vi göra det?

Nåja, Wallströms vanföreställningar framgår tydligt av det korta citatet ovan.

Hon menar för det första att ”Israel måste släppa ockupationen av Gaza”. Men snälla nån! I Artikel 42 i Lantkrigsreglementet av år 1907, som utgör en bilaga till den IV. Haagkonventionen, definieras en ockupation som följer:

Ett område anses vara ockuperat, då detsamma faktiskt befinner sig under den fientliga arméns herravälde. Ockupationen omfattar endast de områden, å vilka detta herravälde upprättats och kan utövas.

Men vilken fientlig armé har upprättat ett ännu existerande herravälde i Gaza? Finns inte en enda israelisk soldat där i alla fall …

Så här står det i Wikipedia sub verboOckupation”:

I folkrättsliga och militära sammanhang innebär ockupation att en stat

militärt besätter annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium
att besättande är mer än helt tillfälligt, och
att den ockuperande staten övertar alla eller delar av den ockuperade statens funktioner som laglig myndighet.

Hur mycket av detta är för handen i Gaza? Svaret ”Ingenting” är väl ganska uppenbart, eller hur! För Israel besätter inte Gaza militärt. Gaza befinner sig inte under den israeliska arméns herravälde. Israel har inte övertagit några myndighetsfunktioner i Gaza.

Margot Wallström tycks leva i en antisemitisk drömvärld, när hon till synes påstår motsatsen, nämligen påstår att Israel nu besätter Gaza militärt, att Gaza befinner sig under den israeliska arméns ”herravälde”, samt att Israel har övertagit alla eller delar av den lagliga myndighetens funktioner i Gaza. För det är ju det som är innebörden av ordet ”ockupation”!

För det andra säger hon, att Israel faktiskt måste släppa in hjälp och stöd i Gaza. Men snälla nån! Har hon aldrig läst vad Cogat skriver på sin hemsida? Cogat är ju den israeliska myndighet vars enda uppgift nästan är att just släppa in hjälp och stöd till Gaza! Här kan du läsa en rapport från tiden då Israel utsattes för det senaste angrepps- och utplåningskriget från Gaza. Jag citerar en aning:

Despite the constant firing into Israel – and as the Gaza air strikes continue – The Kerem Shalom crossing remains open during operation ”Protective Edge.” Two days since the operation has started, some two hundred truckloads of food and essential supplies were delivered into the Gaza Strip, in order to prevent a humanitarian crisis on one hand and to increase the legitimacy of the operation on the other. Additionally, Israel transferred two hundred thousand gallons of gasoline a day since the start of the operation.

Heavy rocket launches at Israeli cities did not prevent the Coordinator of Government Activities in the Territories, Maj. Gen. Yoav (Poly) Mordechai, from approving the entrance of goods into the Gaza Strip. The Ministry of Defense has allowed the entry of a larger amount of food, due to the fear of Palestinians from an extensive military operation.

There is ban on cement and equipment that could be used by terrorist organizations.

Så var i glödröda h-lv-t- – eller kanske den islamistgrönbruna motsvarigheten – har Wallström fått uppfattningen att Israel inte skulle släppa in stöd!? Någonting som Israel för övrigt inte alls ”måste” som Wallström påstår. Israel måste inte försörja sin dödsfiende med någonting. Israel gör det inte för att Israel måste, utan på grund av sin goda vilja!

Den goda viljan visar Israel gång på gång, inte minst genom att militärt utrymma Gaza och dessutom tvinga bort den israeliska civilbefolkningen därifrån, något som skedde år 2005. Inte upphörde islamisternas angreppskrig för det. Men ockupationen, den upphörde då!

Israel har dessutom accepterat FN:s delningsplan från år 1947. Islamisterna gjorde det inte. De initierade i stället flera anfalls- och utplåningskrig mot just Israel.

Israel har också bland annat presenterat en annan delningsplan, enligt vilken ”Palestina” genom att utbyta land med Israel, skulle få motsvarande 99,5 % av ”Palestinas” nuvarande territorium. ”Palestiniernas” ”president” Mahmoud Abbas svarade inte på detta erbjudande …

Bevisen för Israels goda vilja är legio. Bevisen för att deras motståndare vill utplåna såväl Israel som i värsta fall både judarna och alla andra folk som inte underkastar sig, de är också legio.

Men enligt Margot Wallströms förvrängda verklighetsuppfattning är det just Israels – och antagligen också Västerlandets – motståndare som ska stödjas ekonomiskt, helt utan krav på motprestation. Det är Israel som ska upphöra med en icke-existerande ockupation. Det är Israel som ”måste” släppa in hjälp och stöd i Gaza.

Jag brukar verkligen inte anklaga personer för att vara sjuka, långt ifrån. Jag är ingen läkare eller psykiater. Men om Margot Wallström faktiskt uppriktigt menar vad hon säger, då kan jag inte längre undgå att misstänka att hon sannolikt är drabbad just av en förvrängd verklighetsuppfattning.

I så fall måste hon avgå. Sveriges utrikespolitik måste utgå från fakta, från verkligheten, inte från Margot Wallströms av allt att döma sjuka drömmar och illusioner.

Fast tyvärr är hon antagligen inte ensam om den sjukan. Det är bara att räkna in dem som infann sig till den s.k. givarkonferensen i Kairo som jag skrev om igår: Vi finner där Norges utrikesminister, någon stolle från Qatar samt USA:s utrikesminister John Kerry. Samt alltså Wallström – med flera! Nästan som en epidemi, eller hur!

Men verkligheten är som den är. Den rubbas inte av om dessa stollar försöker bekämpa den. Tråkigt bara när Sveriges utrikesminister av allt att döma visar sig vara en av dessa kämpar/stollar.

Några mer eller mindre relevanta länkar finns här: Paula R. Stern i Arutz7; Manfred Gerstenfeld om islamonazismen i ”Palestina”; Denis MacEoin i Gatestone Institute apropå att en minoritet i det brittiska underhuset, vid sidan av Wallström et consortes anser att ”Palestina” ska erkännas; Khaled Abu Toameh i Gatestone Institute under rubriken ”How the Donors Saved Hamas”.

5 svar på ”Utrikesminister Wallström tycks lida av en starkt förvrängd verklighetsuppfattning”
 1. Medan författaren till ”dessa mina minsta bröder” griper i halmstrån för att israeliska judar skall anpassa sig till vad ”Rabbiner och israelisk lag förbjuder nu judar från att bedja i Al-Aqsa-moskén på grund av helighet av platsen för den judiska religionen.”

  Han baserar sin tes i att ”Den gamla staden i Jerusalem, där Al-Aqsa ligger är internationellt erkänt som ockuperad mark. De israeliska ockupationsmyndigheterna hindrar ofta muslimer från att be där.”
  Frågan är hur man kommer till en sådan slutsats när vi har kunskap om nutidshistoria som brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922.
  För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik. http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.374247-israel-har-ratt-till-gaza-och-vastbanken.

  Anti israelen Fridolin säkert varit drivande kraften för att påverka ”Utrikesminister” Wallström som är EU expert men tycks lida av en starkt förvrängd verklighetsuppfattning.

  Man skulle kräva en kommentar från ”Utrikesminister” angående det pågående ’Car Intifada’ i Jerusalem, läs följande: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4588776,00.html

 2. Grunden för Wallströms uttalande är naturligtvis att palestinierna sagt så. Att Gaza är ockuperat och att inte en mjölpåse någonsin levereras till Gaza.
  I och med detta lär vi oss att vad palestinierna säger står över alla lagar, grundlagar och övriga paragrafer i vad som är stommen i det svenska samhället.

  Man lär så länge man lever och nu har vi lärt oss det också.

  Ett sidospår är att det kommer aldrig att ”hjälpa” hur mycket pengar omvärlden än skyfflar in i Gaza så länge Hamas-terroristerna fortsätter att arkibusera och trakassera sina invånare – med Wallströms goda minne??? Förmodligen för hon verkar acceptera allt utan tillstymmelse till förbehåll.

  Wallström, det är dags att gnugga sömnen ur ögonen.

  PS Israelerna var de enda som månade om befolkningen i Gaza under Hamas-kriget i somras. Mitt under brinnande bombardemang fortsatte lastbilskonvojerna att leverera förnödenheter till Gaza. Detta kan kanske betraktas som snudd på galenskap men det är exakt vad som hände. Israelerna släppte in ”hjälp och stöd” med fara för sina egna liv.

Kommentarer är stängda.