Som du vet har utrikesminister Wallström för en tid sedan påstått att Gaza är ockuperat. Det skrev jag om i närmast föregående blogginlägg. Så här sade hon:

Vi måste tänka framåt och Israel måste släppa ockupationen av Gaza och faktiskt släppa in hjälp och stöd, annars hjälper det inte att vi utlovar en massa pengar.

Jag hittar som jag skrev tidigare inget konventions- eller lagstöd för hennes påstående att Gaza är ockuperat av Israel. Alltså ställde jag den 15 oktober en fråga till utrikesministern via epost:

Från: automatsvar@regeringen.se
Ämne: Är Gaza ockuperat? (till Margot Wallström, svar går till admin@sapereaude.se)
Datum: 15 oktober 2014 20:23:51 CEST
Till: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Kopia: Eriksson Lennart
Svara till: Eriksson Lennart

Från: Lennart Eriksson
E-postadress: admin@sapereaude.se

Meddelande: Jag noterar att utrikesministern, enligt uppgift t.ex. i Expressen den 12 oktober, uttalat att ”Israel måste släppa ockupationen av Gaza”.

Se länk här: http://www.expressen.se/nyheter/val2014/wallstrom-vi-ses-i-en-hjaltekategori-har/

Mina frågor blir då
1) om Sveriges regering verkligen anser att Gaza faktiskt är ockuperat territorium, samt, om så är fallet,
2) vilken grund, som enligt Lantkrigsreglementet av år 1907 och den IV. Genèvekonventionen av år 1949 föreligger för att göra det ställningstagandet?

Eller använder regeringen någon annan grund? I så fall är jag tacksam för att få reda på vilken.

Hälsningar från
Lennart Eriksson

Tiden gick och UD avhördes inte. Jag påminde departementet i epost den 28 oktober och bad då även att de skulle meddela mig vilket diarienummer och vilken handläggare som ärendet tilldelats.

Jag har ännu i dag den 12 november inte fått svar på någon av mina frågor.

Utrikesdepartementet och dess minister kan uppenbarligen inte svara på denna mycket enkla fråga: Vilket lagstöd har utrikesministern för påståendet att Gaza är ockuperat av Israel?

Detta tyder på att jag var rätt ute i föregående blogginlägg, där jag bedömde att det inte finns något lagstöd för ett sådant påstående. Jag skrev att Sveriges utrikespolitik måste utgå från fakta och inte från illusioner.

Den påstådda israeliska ockupationen av Gaza är en av dessa skadliga illusioner som tyvärr för närvarande av allt att döma vägleder Sveriges nuvarande förhoppningsvis mycket kortlivade regering. En väg som leder i fördärvet för övrigt.

Men UD/Wallström vill tydligen leva i denna illusion, när de/hon vägrar att svara på min fråga. Denna vägran står i strid med förvaltningslagens bestämmelser om myndigheternas serviceskyldighet – en lag som statsdepartementen visserligen inte är skyldiga att följa, men som det ändå vore väldigt klädsamt om de gjorde.

UD/Wallström har dock härmed visat att de står över såväl Lantkrigsreglementet som den IV. Genèvekonventionen – och Förvaltningslagen!

Att UD ger sjutton i Förvaltningslagen kan jag till nöds leva med. Men att Sveriges regering ger sjutton i att förhålla sig till och följa internationell rätt, är ett mycket allvarligare tillkortakommande. Fast i sin förmodade strävan att stödja antisemitismen och antisionismen i Gaza och på ”Västbanken” tillåter man sig allt möjligt, tydligen.

Då får illusionerna ta överhanden.

Illusionisterna i Gaza, på ”Västbanken” och i den ”Palestinska Myndigheten” har tydligen lyckats lura även Wallström och Sveriges nuvarande antagligen mycket kortlivade regering.

Antisemitismens och antisionismens anhängare därstädes och på andra håll kan därmed räkna in ytterligare en liten men dock seger.

Vi som stödjer och försvarar Israel och den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen måste tyvärr därmed också räkna in ett litet men dock nederlag.

Här slutligen ett foto från när Wallström dessutom låtit lura sig in i ett sannolikt helt menings- och resultatlöst möte med ”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas:


Källa.

Länk: Professor Eugene Kontorovich har samma uppfattning i Washington Post den 13 november: Gaza är inte i närheten av att vara ockuperat.

3 svar på ”UD kan inte svara på vilket lagstöd som utrikesminister Wallström har för att påstå att Gaza är ockuperat av Israel”
  1. Har nyligen mejlat Wallsröm i samma ärende: hur tänker hon?
    I vilket avseende äe Gaza ocluperat? Tror inte W läst in sej på
    enkla politiska definitioner ännu. Dåligt, väldigt dåligt.

  2. Går det inte att anmäla detta missförhållande till konstitutionsutskottet? Vem skulle kunna göra det? Det är ju angeläget!

Kommentarer är stängda.