Det meddelas från högre ort att utrikesminister Margot Wallström inom kort avser att besöka ”Palestina”. Jag återger härnedan detta meddelande in extenso:

Utrikesminister Margot Wallström besöker Palestina den 15-17 december för bilaterala överläggningar med president Mahmoud Abbas och utrikesminister Riad Malki.

I fokus för samtalen står hur Sverige och Palestina kan fördjupa relationerna efter Sveriges erkännande av Palestina, vikten av demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och vad som kan göras för att stärka hoppet om en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

Under besöket träffar även utrikesministern företrädare för det civila samhället. Besöket till Palestina är viktigt för det svenska arbetet inom det franska initiativet för fredsprocessen i Mellanöstern.

För att börja från slutet av denna kommuniké: Om jag förstått rätt har jag här återgivit kärnan i det ”franska initiativet”. Nämligen den franske dåvarande utrikesministern Laurent Fabius uttalande att ”han kommer att bjuda in till en internationell konferens för att försöka få i gång fredssamtal mellan Israel och Palestina. Fabius tillade att om detta inte ger resultat, så kommer Frankrike att följa Sveriges exempel och erkänna ­Palestina.”

Detta är ju en skrämmande logik som enbart spelar antisemiterna i ”Palestina” i händerna. Antisemiterna kommer då så klart lyssna till Fabius och följaktligen se till att detta inte ger resultat – något som de alltid hittills lyckats med. Så att Frankrike erkänner ”Palestina”. – För inga konferenser eller ens Oslo-avtal har hittills lett till fred. Detta beror helt enkelt på att ”Palestina” absolut inte vill ha fred med Israel. Läs bara Hamas, PLOs och Fatahs stadgar: Israel ska utplånas – icke förhandlingsbart! (Bara se vad Abbas uttalar i bilden ovan t.v.) -Dessa texter gäller alltjämt! Fatah är dessutom, kan man notera, Wallströms svenska Socialdemokraters ”kära systerparti”! Alltså ser vi henne ovan till höger i samkväm med antisemitismens nuvarande antagligen främste företrädare: Mahmoud Abbas.

Att Wallström nu ändå avser att besöka detta världens ”hell-hole”, detta det antisemitiska ”mörkrets hjärta” för att ”fördjupa relationerna”, ja det kan nog bara anses vara orsakat av endera – eller flera – av följande skäl, nämligen 1) fördjupad antisemitism, 2) faktaresistens eller 3) fördjupad psykisk sjukdom.

Det kan aldrig orsakas av en önskan att fokusera på ”vikten av demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och vad som kan göras för att stärka hoppet om en tvåstatslösning”. För ”Palestina” har aldrig önskat en tvåstatslösning – läs texterna, har aldrig eftersträvat en demokratisk utveckling utan enbart Israels utplåning, har aldrig respekterat mänskliga rättigheter – i synnerhet inte judarnas mänskliga rättigheter, har knappast aldrig respekterat jämställdhet.

Kanhända har de sagt så till Wallström och andra naiva, antisemitiska, faktaresistenta och psykiskt labila västerländska potentater. Men Wallström: Tro mig, de ljuger! Läs här om Mahmoud Abbas och taqiyya, den islamiska rätten att ljuga inför otrogna – som Wallström! Läs mera om taqiyya här.

Att, som Utrikesdepartementet nu gör, låta påskina att ett besök nu av Sveriges antisemitiskt faktaresistenta och möjligen psykiskt sjuka – och lurade! – utrikesminister skulle medföra att ”Palestina” skulle avsluta sin strävan att utplåna den judiska staten Israel för att i stället införa tvåstatslösning, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är så alldeles definitivt osannolikt att det så vitt jag kan finna nästan saknar motstycke i världshistorien! – Rätta mig om jag har fel!

Jag erinrar mig att Stefan Löfven en gång sagt att ”vi har varit naiva”. Den gången gällde det islamismens utbredning i Sverige. Men naiviteten med mera ifråga om islamismens utbredning i ”Palestina” den kvarstår. Den är rentav ”faktaresistent”, möjligen sjuklig. – Naiviteten, eller kanske snarare oförmågan, när det gäller att hantera islamismens alltjämt fortgående utbredning i Sverige, ja den kvarstår tyvärr också.

– Som jag skrev i denna bloggning apropå Wallströms psykiska status: ”Jag brukar i det längsta undvika att framföra misstankar om att någon lider av psykiska tillkortakommanden. Det är oftast ett alltför tarvligt argument ad hominem, i synnerhet om det inte kvalificeras med fakta. Jag har nog aldrig gjort det annat än just vad Margot Wallström beträffar. Men just i fallet Wallström kvalificeras som du ser argumentet med en myckenhet fakta.” Detta gäller fortfarande.

Slutligen ser du här igen en betecknande karikatyr med Wallström på synundersökning:

Länkar: Att hon inte får besöka Israel, det framgår här. – Rätt så! | Wallström själv om syftet med resan. Hon har nog rekordet i volym trams per spaltmeter. Ett exempel: Varför vill hon bara samarbeta med Israel mot antisemitismen? Problemet med antisemitismen är mycket större i ”Palestina”. Kanske är det störst i världen där räknat i procent antisemiter bland civilbefolkningen. | Jerusalem Post. | Per Gudmundson i SvD. Lite tamt – i alla fall om man jämför med denna bloggning. Likvisst bra!2 svar på ”Sveriges nuvarande antisemitiska, faktaresistenta och möjligen psykiskt sjuka utrikesminister Margot Wallström besöker snart den antisemitiska entiteten ”Palestina”!”

Kommentarer är stängda.