Ja så lyder rubriken på en ledare i Aftonbladet – av malisen stundom med viss rätt kallad Aftonstürmer – från den 4 februari. Författaren är en viss Karin Pettersson (foto t. h.).

Hon börjar med att referera det häpnadsväckande faktum att den franske utrikesministern Laurent Fabius (foto nedan t. h.) förklarat att

han kommer att bjuda in till en internationell konferens för att försöka få i gång fredssamtal mellan Israel och Palestina. Fabius tillade att om detta inte ger resultat, så kommer Frankrike att följa Sveriges exempel och erkänna ­Palestina.

Det är alldeles uppenbart redan från början att något resultat inte kommer att nås. I synnerhet kommer inte fred att uppnås. Alla arabstater och alla tongivande organisationer i ”Palestina” har nämligen som uppenbart och uttalat syfte att utplåna Israel, inte att uppnå fred med Israel. För arabstaternas del framgår detta inte minst i Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter(!) där det heter att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Det är denna eliminering av Israel genom folkmord, som de palestinska araberna nu håller på med. Senast idag. För några dagar sedan mördades polisen Hadar Cohen. Folkmordet pågår.

Den arabiska sidan kommer alltså alldeles säkert att antingen vägra förhandling eller också att förhindra att dessa eventuella, men synnerligen osannolika, förhandlingar kommer att leda till fred.

För man ingår väl inte fred med den stat och det folk som man vill utplåna …

De eventuella förhandlingarnas ganska sannolika sammanbrott kommer alltså att vara en följd av att den arabiska sidan vägrar fred. Laurent Fabius avser då att belöna de antisemitiska islamonazister som vägrar fred! Detta avser han göra genom att erkänna just dessa islamonazisters mest tongivande organisation, dvs. den Palestinska Myndigheten, som stat! Just dem som alltid avvisat fred med Israel!

Tro inte att det är den islamonazistiska sidan som kommer att få skulden. Nej, skulden är redan från början placerad hos den sida som hela tiden fått försvara sig mot islamonazisternas angrepp, nämligen judarna och Israel. Dem som allt sedan den judiska statens tillkomst och långt innan fått försvara sig mot islamonazisterna. Åren 1947-48, 1967, 1973. Bara för att ange några exempel.

Karin Pettersson hör som du ser uppenbarligen till dem som redan placerat skulden hos Israel. Hon går därmed islamonazismens ärenden; deras ärenden som vill utplåna den judiska staten.

Jag kan ge ytterligare ett exempel från Petterssons oärliga agenda. Hon påstår falskeligen att Israels premiärminister Benjamin Netanhyahu inte är ”intresserad av nya förhandlingar av ett allt mer uppenbart skäl: Han vill inte ha någon tvåstatslösning”.

Det har alltså uppenbarligen helt undgått henne att det är islamonazisterna som inte vill ha och aldrig velat ha någon sådan lösning. Det har tydligen också undgått henne att Netanhyahu i ett möte med Storbritanniens premiärminister David Cameron i september 2015 uttalat följande:

I want to say here in 10 Downing Street, and reaffirm again that I am ready to resume direct negotiations with the Palestinians with no conditions whatsoever to enter negotiations, and I’m willing to do so immediately.

Någonting för Laurent Fabius att också begrunda. Samt även för ”vår” utrikesminister Wallström (foto nedan t. v. i samkväm med islamonazisternas ledare Mahmoud Abbas). Hon som uppges ha sagt att ”judarna kampanjar mot mig”. Som definitivt har erkänt den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som stat.

Lägg därtill följande diskussion, som jag inte närmare avser att kommentera: Två obskyra ”forskare” skriver i SvD den 29 januari 2016 att ”Wallströms kritik är befogad” (dvs. när hon påstod att Israels försvar mot folkmördare kunde anses som ”utomrättsliga avrättningar”). Men den kritiken är inte alls befogad! Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman (foto t. h.), lägger saker och ting till rätta här. Samt bemöter förtjänstfullt mera direkt ”forskarnas” artikel här.

Kol haKavod leBachman!

Slutligen: För Petterssons, Wallströms och Fabius’ del kan jag bara hänvisa till Jesaja 5:20:

Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker.

Ve dem!

4 svar på ”Aftonstürmer: ”Margot Wallström har rätt om Israel””
  1. Försöker bara dölja sina onda avsikter, enfaldigt, tror de verkligen att någon som följer med i deras historia går på detta, de e bara så genomskinligt!

  2. Bra!-summering av läget. Det är väl självklart att de som vill utrota Israel inte vill eller kan förhandla om fred. Hur kan någon komma på en sådan idé?

Kommentarer är stängda.