Jag hittade en film på YouTube som bra beskriver varför den israeliska kontrollen av Judéen och Samarien (”Västbanken”) är närmast avgörande för Israels försvar och själva existens. Det blir då bl. a. märkligt, ja rentav problematiskt, att Sveriges nuvarande statsledning erkänt ”Palestina” som ”stat” inbegripet just detta territorium ”Västbanken”. Denna ”stat” ”Palestina” erkänner ju definitivt inte Israels existens som judisk stat. Varför ska ”Palestina” få ett territorium direkt angränsande till den stat som man avser utplåna, och som därtill medför att Israels behov av strategiskt djup och försvarbara gränser inte tillgodoses?

Nå, se först på filmen, så funderar vi vidare sedan:

En militariserad ”palestinsk” ”stat” på ”Västbanken” medför att Israels dödsfiender såsom Fatah, PFLP, Hamas, Hisbollah, Iran, Arabförbundet m. fl., på alltför nära håll skulle få ökad möjlighet att bestryka hela Israel med all den helveteseld som de förmår. De har allaredan tillåtits gruppera sig på alltför nära håll i Gaza (Hamas), och Libanon (Hisbollah). IS tycks tyvärr redan vara framme och nosa på Golanhöjderna. Iran också!

Sveriges nuvarande statsledning understödjer tyvärr redan dessa strävanden ekonomiskt – med svenskarnas skattepengar! Samt även på andra sätt. Pengar betalas till Fatah, kärnvapenavtal ingås med Iran, Arabförbundet stryks medhårs. Att utrikesminister Margot Wallström nyligen fördömde de knivattacker som pågår i Israel med omnejd utan att som brukligt samtidigt, eller ofta tom. ensidigt, kritisera Israel, det får anses vara undantaget som bekräftar regeln. Regeln att Israels dödsfiender ska belönas ekonomiskt och strykas medhårs.

Som framgår i filmen måste markförsvaret av Israel börja i Jordandalen och på Golanhöjderna – om inte ännu längre österut! Gärna med stöd av svenskarnas skattepengar. Eller varför inte också med kallt svenskt stål. Archer, Gripen, en enstaka brigad. Visst ja, vi har ju inga brigader längre …

Västerlandets försvar börjar i Israel. Låt oss alla bidra därtill. Låt oss hoppas att Wallström i en nära framtid inte endast kan förmå sig att fördöma dem som utför knivattackerna, utan även Fatah, PFLP, Hamas, Hisbollah, Iran och Arabförbundet.

Alla avser de nämligen göra sig skyldiga till brottet folkmord eller brott mot mänskligheten. Folket är judarna. Judarna ska enligt dem utplånas (folkmord) eller deporteras eller tvångsförflyttas från deras stat Israel (brott mot mänskligheten). Så står det i vart fall här. Läs även ett mitt tidigare inlägg här.

(Nåja, man kanske inte kan säga att Sveriges nuvarande statsledning direkt stödjer IS, men man gör å andra sidan för närvarande inte särskilt mycket för att stå detta onda emot.)

Inlägget har redigerats.