Några filmer från YouTube på detta tema återges härnedan:

Varför sitter hela generalförsamlingen helt tyst?

Här är ytterligare en film. Kanske är filmen ovan bara en del av denna:

I korthet: FN är absolut inte alls intresserat av att stå upp för försvaret av Israel. Tvärtom tycks de flesta medlemsstater inte alls ha något mot att Israel utplånas!

Skandal! – Listen and learn!