Visst är det bättre att islamisterna och kommunisterna slåss inbördes än att de ger sig på Israel, judarna och oss andra.

Bevis på att de faktiskt ofta gör så hittar du i följande två filmer. Först är det PFLP – en kommunistisk ”palestinsk” entitet som vill utplåna Israel – som ”firar” sitt 49-årsjubileum. Genom allmänt tumult och skottlossning:

Sedan ser vi några scener från vad som förefaller vara debattprogram i TV. Alltihop urartande i våld:

Exemplen är legio. Här är Latma TVs mera skämtsamma framställning av samma fenomen:

Idag utdelas Nobels fredspris. Jag har själv indirekt fått det eftersom jag en gång deltog i FNs ”fredsbevarande styrkor”. Nissarna som figurerar i filmerna, och det de representerar, lär förhoppningsvis aldrig komma ifråga. – Med Yassir Arafat som mycket beklagansvärt undantag.

Jag erinrar slutligen om vad Herrens ängel sade till Hagar, den tjänstekvinna med vilken Abraham avlade Ismael:

Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara mot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder (1 Mos. 16:12).

Ismael anses av araberna själva vara deras stamfader. Alltför många av dem agerar onekligen alltjämt i hans anda …