Att Sverigedemokraterna ovillkorligen vill avbryta ”biståndet” till islamonazisterna i ”Palestina”, ja det står ju klart.

Att Socialdemokraterna ovillkorligen vill fortsätta detta islamonazistiska ”bistånd”, ja det är ju också uppenbart.

Övriga riksdagspartier har kanske sådär i skymundan ändå i några fall velat hävda att, ja vi måste kanske ställa krav på ”Palestina” att uppföra sig mera civiliserat för att biståndet ska fortsätta.

Men det räcker inte!

För de har så vitt jag vet aldrig hävdat att det svenska biståndet till ”Palestina” ovillkorligen ska upphöra intill dess ”Palestina” upphör att vara en antisemitisk entitet som vill utplåna såväl den judiska staten Israel som judarna i sig.

Det har bara Sverigedemokraterna hittills gjort!

Nu tycks dock Kristdemokraternas EU-parlaments-ledamot Lars Adaktusson (foto t. h.) närma sig Sverigedemokraternas ståndpunkt. Detta framgår av vad han skriver i Svenska Dagbladet.

Bland annat skriver han så här:

Inte sällan beskrivs personerna bakom den palestinska terrorn som frustrerade enskilda individer som agerar på egen hand. Nu vet vi hur det verkligen ser ut; att omfattande belöningar utgår till såväl förövarna som deras familjer och att den Palestinska myndigheten stödjer terrorhandlingar.

Att inte dra slutsatser av detta och ompröva miljardbiståndet till palestinierna är politiskt tjänstefel. Sverige kan inte ha en regering som okritiskt stödjer en korrumperad regim och delar ut bistånd till terrorism.

Mycket bra så långt! Men tyvärr skriver Adaktusson också att det inte är någon tvekan om ”att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt”. Fel, tror jag.

För en civilbefolkning som till nästan hundra procent (nåja 93 procent då, se här nedan) uttrycker antisemitiska uppfattningar, är inte förtjänt av något som helst vare sig politiskt eller ekonomiskt stöd från någon någonsin. Den befolkningen förtjänar bara precis det som de själva tycker att judarna förtjänar. Och det är knappast politiskt eller ekonomiskt svenskt stöd. Det är någonting ännu värre. Mycket värre …

Härnedan framgår att just 93 procent av denna befolkning tycks vara antisemiter:

Det är sorgligt att det måste vara på detta vis. Men: Det är knappast Israels eller judarnas fel. Felet är deras som vill utplåna den judiska staten Israel och alla judar. Det är snarare islamisternas fel, islamonazisternas fel och deras fel som i likhet med den antisemitiska nuvarande svenska statsledningen belönar just dem som vill utplåna judarna och den judiska staten.

Länkar: PMW rapporterar om hur ”Palestina” använder sitt ekonomiska bistånd. Som belöning till terrorister och mördare. Och samtidigt försöker mörka för givarna att de gör det. – Israels UD meddelar att Fatah – de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” och det kanske mest tongivande partiet i ”Palestina” – nyligen utsett Marwan Barghouti, en i Israel fängslad judemördare, terrorist och ärke-antisemit till ledare för Fatahs ”centralkommitté”! – Bawar Ismail i Gefle Dagblad.

3 svar på ”Lars Adaktusson (KD) tycks närma sig Sverigedemokraternas uppfattning rörande Sveriges nuvarande antisemitiska ”statsledning””
  1. Alla tyskar var inte envetna nazister. Och alla palestinier är inte Fatah eller Hamas, bara hjärntvättade personer som behöver hjälp att komma på andra tankar. Så Adaktusson har helt rätt hela vägen!

  2. Håller med till viss del. Men är det inte så, att den palestinska allmänheten är styrd och indoktrinerad av ledarskapet? Vi vet ju att barn från tidig ålder fostras till hat mot judar och Israel. Dessutom är det väl så att informationen från omvärlden till den palestinska befolkningen är begränsad och inte sällan styrd.
    Beviset på att samexistens kan fungera ser vi på vissa platser inom Israel där palestinier och israeler lärt känna varandra och hjälps åt i t ex förvärvslivet.

  3. Avslutnings orden ”den antisemitiska nuvarande svenska statsledningen belönar just dem som vill utplåna judarna och den judiska staten” behöver upprepas om och om igen på allt sätt.

Kommentarer är stängda.