Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningens utrikesminister Margot Wallström har intervjuats i senaste numret av tidskriften Judisk Krönika (1/2018). Intervjun kan läsas här.

Intrycket när man läser intervjun är att Wallström inte har en aning om vad hon talar om – och tydligen inte heller vill ha en aning!

Några exempel ur intervjun på hur lite hon vet/uppger sig veta kommer här, se det fetstilta:

Vissa betraktar antisionism som helt likställt med antisemitism, där en åsikt om att Israel inte ska vara en judisk stat är det samma som att vara emot judar i största allmänhet.

Hos delar av vänstern och förstås i arabvärlden är begreppet antisionism vardagsmat, men tydligt är att Margot Wallström värjer sig för att gå djupare in i dessa definitioner och gränsdragningar.

– Nej, jag ger mig inte in i en sådan diskussion och sådana definitioner, jag är ingen expert på de frågorna …

Men att ifrågasätta Israel som judisk stat – kan det vara antisemitism?

Jag är ingen teolog och kan inte svara på det.

Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer?

– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet, vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?, undrar utrikesministern i en retorisk fråga.

Du träffar många makthavare i länder i Mellanöstern. Frågar du varför det görs antisemitiska tv-serier och skolböcker i deras länder?

– Jo, det är sådant vi talar om, hur stoppar man uppvigling och allt detta finns ju överallt i samhället, det finns för många källor till det och det måste man ta i tu med.

Vad får du för svar?

Jag vet inte om det finns ett svar.

Det finns många judar i Paris och även i Malmö som anser att det är tryggare att bo i Israel och har flyttat dit. Kan du förstå det?

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte hur de resonerar.

Wallström kan alltså – bland annat! – inte svara på vad som ingår i definitionen av antisemitism, t. ex. möjligen att ifrågasätta Israel som judisk stat. Men hon är ändå i intervjun väldigt säker på att det är ”direkt felaktigt” att kalla henne antisemit!?

Hur kan hon veta att hon inte är antisemit om hon inte vet hur antisemitism ska definieras? Svaret är naturligtvis att hon inte vet, och inte vill veta.

Andra kommentarer till denna intervju har med rätta inriktats på det där som Wallström säger om att terroristers familjer synbarligen bör understödjas ekonomiskt för att de annars svälter ihjäl. Men varför hålla just ”palestinska” terroristers familjer vid liv? Varför hålla den av allt att döma till största delen antisemitiska ”palestinska” befolkningen under armarna, samtidigt som man låter andra ”folk svälta ihjäl” runt om i världen, oavsett om de är antisemiter eller terrorister eller inte? Varför är det just antisemiterna i ”Palestina” och i synnerhet just terroristerna bland dem, som inte bör svälta ihjäl? Varför hålla just antisemiterna under armarna, samtidigt som man låter annat folk dö?

Wallström tycks med detta uttalande indirekt medge att svenska skattebetalares pengar faktiskt går till ”löner” och ”pensioner” till terrorister och understöd till deras familjer. Ett understöd som ju märk väl är en belöning för att judar mördats och inte något socialbidrag eller bistånd i största allmänhet …

Sammanfattningsvis: Wallströms svar, eller snarare icke-svar, i denna intervju, visar än en gång tydligt vilken skandal Wallström är som utrikesminister. Hon medger sig vara okunnig och visar ingen avsikt eller vilja att läsa på samt mer än antyder att det är bra att svenska skattebetalares pengar går till ”palestinska” antisemitiska terroristers familjer.

Även om Wallström måhända i sin faktaresistens, alternativt psykiska insufficiens, tror att hon inte är antisemit visar hennes gärningar och uttalanden tydligt på motsatsen. Hon har ju utöver sina uttalanden, t. ex. nu i Judisk Krönika, också tagit emot en ”palestinsk” militär förtjänstorden, vilket framgår på fotot ovan t. v. Samt tillsammans med den övriga antisemitiska statsledningen erkänt den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. En ”entitet” vars enda syfte är att utplåna Israel!

Hon passar alltså alldeles utmärkt som minister i den nuvarande svenska antisemitiska och faktaresistenta statsledningen. Men inte alls som företrädare för alla oss andra som står upp för Israels och judarnas rätt att existera, precis som alla andra stater och folk.

Här en intressant debatt om ”bistånd” till ”Palestina” i Riksdagen nyligen, nämligen den 23 mars. Biståndsministern Isabella Lövin (MP) upprepar inledningsvis, antingen lögnaktigt eller i bästa fall faktaresistent, att Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning inte understödjer antisemitismen i ”Palestina”. Ordagrant: ”Inget svenskt bistånd går till finansiering av terrorism”.

Tro’t den som vill:

3 svar på ”Utrikesminister Margot Wallström i Judisk Krönika: Faktaresistens och antisemitism”

Kommentarer är stängda.