Som vanligt när jag ställer frågor på detta sätt, är det underförstådda svaret: ”Ja, antagligen”.

Antagligen är en starkt bidragande orsak för den palestinska myndigheten till att vara medlem i UNESCO att använda denna organisation för att, som det heter i al-Fatahs konstitution, ”utplåna den sionistiska kulturella existensen i Palestina”. Som du vet är Mahmoud Abbas såväl ”president” i den palestinska myndigheten, som ledare för just den organisation, al-Fatah, som har just detta syfte.

UNESCO betyder ”United Nations Educational, Scientific and Cultural organization”. Men genom att välja in ”Palestina” i denna organisation har organisationen visat att man i vart fall är emot sionistisk kultur. UNESCO beskriver sitt syfte så här:

UNESCO’s mission is to contribute to the building of peace, the eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue through education, the sciences, culture, communication and information.

Men hur kan dem som, i likhet med al-Fatah och Mahmoud Abbas, vill utplåna den sionistiska kulturella existensen förväntas ha någon ”interkulturell dialog” med den judiska staten vars kultur man alltså vill utplåna? UNESCO förväntar sig tydligen detta, eller också är den sionistiska kulturella existensen ingenting som UNESCO värnar om.

Och när det gäller ”education”, dvs. utbildning, är det ökänt att palestinsk ”utbildning” – i verkligheten förfalskad propaganda – ger uttryck för just samma sak: antisionism. Här är t.ex. en film från just den palestinska myndigheten som påstår att Haifa är en palestinsk stad:

Som jag tidigare bloggat om är visst innehåll i palestinska skolböcker att anse som antisemitism.

UNESCO självt har dessutom tidigare uttalat att entydigt judiska minnesmärken, såsom Patriarkernas grav, är muslimska moskéer.

Nå. Det var en välgärning att Sverige röstade mot att ”Palestina” skulle få medlemsskap i UNESCO. Tyvärr blev det inte så; majoriteten röstade för. Så nu vet vi vad slags ”kultur” och ”undervisning” UNESCO stödjer: Antisemitism och antisionism.

Men att Sverige röstade mot har ingenting alls med att Sverige skulle vara motståndare till den palestinska antisemitismen eller antisionismen. Det tycks Sveriges regering inte alls ha något problem med, nämligen. Inte ärkebiskopen heller, tydligen. Problemet var istället tidpunkten(!) enligt vår utrikesminister Carl Bildt.

Fast enligt min ringa mening är antisionism och antisemitism alltid fel. Det finns ingen rätt tidpunkt för detta. Därför bör ”Palestina” som stat motarbetas, bojkottas och absolut inte tillåtas medverka i FN så länge ”Palestina” och dess företrädare så uppenbart ger uttryck för antisemitiska och antisionistiska ställningstaganden och strävar i denna anda.

”Palestinas” ansökan om medlemsskap i FN och UNESCO kan inte ses som annat än klara uttryck för denna strävan. Att så många stater röstade för medlemsskapet i UNESCO kan inte ses som annat än ett klart uttryck för att ”Palestina” lyckats i denna sin antisemitiska och antisionistiska strävan.

Länkar: En JIPF-are i SvD, SvD 1, SvD 2, Ekot, PMW, Sydsvenskan, Daniel Schatz i Expressen.

2 svar på ”Använder ”Palestina” UNESCO för att utplåna Israel?”

Kommentarer är stängda.