En del tyder på det, åtminstone enligt vad den iranska nyhets- eller kanske snarare propagandabyrån IRNA rapporterar idag:

Speaking during a meeting with a top-ranking Swedish delegation in Tehran today, the president said that Zionist acts are one of the root causes of insecurity and tension in the Middle East region.

The Swedish prime minister also welcomed an initiative by Iran, Russia and Turkey bringing about ceasefire in Syria saying all the countries are expected to help the peace process in the war-hit country.

’Sweden regards Iran as a main regional player and expects it will continue with its stabilizing role in the region,’ Lofven said.

Löfven – och därmed den svenska nuvarande antisemitiska statsledningen – tycks alltså närmast som svar på Rouhanis angrepp på Israel och de ”sionistiska handlingarna”, något som Rouhani anser vara ”en av rotorsakerna till osäkerheten och spänningarna i Mellanöstern”, uttala att han förväntar sig att Iran ”ska fortsätta sin stabiliserande roll i regionen”. Även om det framställs som att Löfven uttalar sig om Irans roll i Syrien – en roll som måste ifrågasättas – så tycks han ändå inte invända mot Rouhanis beskrivning av Israel som den destabiliserande parten. För han anser ju att det är Iran som är den stabiliserande parten.

Löfven har i och med detta en hel del att förklara. För som vi vet anser ju Irans antisemitiska statsledning att Israel ska utplånas. En inte orimlig tolkning av Löfvens uttalande är att han önskar att Iran genom att utplåna Israel ”ska fortsätta sin stabiliserande roll i regionen”. Dvs. att Löfven anser att det är först genom Israels utplånande som stabilitet uppnås i Mellanöstern.

Här är ett foto till från idag, när företrädare för den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen undertecknar avtal med den iranska antisemitiska statsledningen. Kanske inte någon direkt motsvarighet till Molotov-Ribbentrop-pakten vilken syftade till att utplåna Polen. Men vem vet? När antisemiter ingår avtal har vi sionister i vart fall anledning att iaktta förhöjd vaksamhet.

Löfven har till och med haft det dåliga omdömet att besöka Irans ”högste ledare”, dvs. ”Führer”, Khamenei:


Källa.

Länk: Mitt inlägg från igår om statsledningens besök i Iran.

3 svar på ”Stefan Löfven tycks stödja den iranska regimens angrepp på Israel”
  1. […] Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har för inte så väldigt länge sedan (ca 1,5 år sedan) besökt Irans likaledes antisemitiska statsledning. Statsministern Löfven har där uttalat att Irans islamonazistiska regim, som avser att utplåna Israel, ”har en stabiliserande roll i regionen”! Läs här. […]

  2. Ja, den som saknar moralisk kompass går dit det smakar sött. Lär sig sin läxa, tragglar sin Koran. Sitter sen i Djävulens knä, hoppas på småkakor.

Kommentarer är stängda.