… med sitt islamistparti(S) …” osv. Fullfölj gärna mitt excellenta poem.* Svårt kanske, eftersom det inte är så mycket som rimmar på Rouhani.

Och i sin egenskap av Irans ”president” rimmar Hassan Rouhani själv också mycket illa med allt som kan anses som utslag av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Tvärtom är han entydigt en företrädare för dess direkta motsats, för dess entydiga fiende. Nämligen den iranska nuvarande regimen. För islamismen. För islamonazismen. För alla dem som faktiskt vill utplåna denna vår västerländska civilisation.

Alla dessa fakta har Sveriges nuvarande antisemitiska och tydligen även pro-islamistiska – och faktaresistenta – statsledning beslutat sig för att helt och hållet ignorera!

För statsminister Stefan Löfven är i skrivande stund antagligen på väg just till – Iran! Det framgår här. Bland annat sägs i detta pressmeddelande från ”regeringen” följande: ”Goda kontakter är särskilt viktigt nu när Sverige har tagit plats i FN:s säkerhetsråd.”

Nej, så är det inte alls. Om Sverige hade haft en regering som verkligen lagt sig vinn om att försvara den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen, så skulle denna svenska regering funnit det ”särskilt viktigt” att definitivt inte ha ”goda kontakter” med islamonazisterna i den iranska statsledningen. En svensk regering som verkligen haft ambitionen att försvara den västerländska civilisationen, hade i stället lagt sig vinn om att bekämpa denna statsledning. Till gagn för såväl Irans, Israels, Sveriges och hela västerlandets folk.

En statsminister i en sådan svensk regering hade definitivt inte åkt för att besöka denna vidriga islamistiska och islamonazistiska iranska regim. Fast tyvärr gör nu ändå Stefan Löfven just detta.

Vidrigt!

Nå! Organisationen United Against Nuclear Iran, UANI, har idag publicerat följande uttalande i tidningen Dagens Nyheter:

Rubriken lyder: ”Statsminister Löfven: När du är i Teheran, Prioritera mänskliga rättigheter högre än kortsiktiga affärsöverenskommelser”.

Det borde man verkligen kunna skriva under på rakt av. Men om man läser i SvD vad företrädare för ”Business Swedenskriver, så behöver svenska företag öka närvaron i Iran!

Men nej, så är det inte alls! Svenska företag bör tvärtom helt och hållet bojkotta varje som helst samarbete med den islamistiska nazistaten Iran som avser att utplåna den judiska staten Israel – och dessutom hela den judisk-kristna västerländska civilisationen.

Jag beklagar att västerlandet inte kan förmå sig till att bekämpa den islamism och islamonazism som för närvarande drabbar Irans nog till största delen helt anti-islamistiska folk.

Jag beklagar att Sveriges nuvarande islamistvänliga ”statsledning” (och antagligen även Business Sweden) tvärtom finner det angeläget att legitimera den nuvarande islamistiska antisemitiska iranska ”statsledningen”. Dels genom Löfvens besök, dels genom att anse det ”särskilt viktigt” att ha ”goda kontakter” med denna vidriga iranska islamonazistiska regim. Detta i stället för att ”prioritera mänskliga rättigheter”.

Jag uppmanar därför såväl Irans som Sveriges folk att i stället äntligen göra sig av med sina båda vidriga antisemitiska och anti-västerländska regimer. Så att vi tillsammans med inte minst Israels folk kan prioritera mänskliga rättigheter.

Här är till yttermera visso ett foto från en iransk parad som tydligt talar i rakt motsatt riktning. Texten på fordonet lyder ”död åt Israel”:


Källa.

Fotnot: Striden inom islamismen går väl för närvarande mest ut på om det är den shiitiska (framför allt iranska) eller sunnitiska (framför allt saudiarabiska) varianten av islamism som ska leda denna utplåning. Låt oss hoppas att de kommer att strida inbördes om detta mycket länge än. Och då mycket hellre någon annanstans än i västerlandet. I synnerhet inte i Sverige och Israel!

* Här är originaltexten.

Ett svar på ”Stefan tänker statsman bli, resa till Rouhani …”

Kommentarer är stängda.