Den som läst denna blogg både länge och väl har nog inte kunnat undgå att jag ibland refererat till begreppet ”repressiv tolerans”. Begreppet myntades av Herbert Marcuse. Han skrev så här: ”Tolerans som innebär frigörelse skulle då innebära intolerans gentemot rörelser från höger och tolerans gentemot rörelser från vänster”. (Kritik av den rena toleransen, Stockholm : Aldus/Bonniers, 1969, s. 131.)

Frågan gäller då konkret riksdagsmännen Daniel Sestrajcics (V), foto t.v., respektive Kent Ekeroths (SD), foto t. h., bevisade respektive påstådda brottsliga verksamhet.

Sestrajcic har enligt uppgift idag i Helsingborgs Dagblad dömts för ”ohörsamhet mot ordningsmakten” till 50 dagsböter å 500 kronor. Hovrätten har inte meddelat honom prövningstillstånd.

OK. Så kan det gå. Denne riksdagsman från avgrundsvänstern är alltså en dömd brottsling.

Straffskalan när det gäller brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten” är, enligt Brottsbalken 16 kap. 3 §, ”böter eller fängelse i högst sex månader”. Det maximala antalet dagsböter som kan utdömas är 120 stycken. Måhända kom han ganska lindrigt undan eller så bedömde domstolen att brottet inte var särskilt grovt.

Om vi då övergår till riksdagsmannen Kent Ekeroth (SD) så är han förvisso inte på långa vägar ännu dömd för något brott. Han är visserligen misstänkt, ja till och med åtalad för brottet ”ringa misshandel”. Men en dömd brottsling är han, till skillnad från Sestrajcic, ännu inte.

Notera nu att straffskalan när det gäller brottet ”ringa misshandel”, enligt Brottsbalken 3 kap. 5 §, är ”böter eller fängelse i högst sex månader”.

Hoppsan! Lagstiftaren har alltså ansett att brotten som riksdagsman Sestrajcic respektive riksdagsman Ekeroth är dömd respektive misstänkt för är lika grova brott i påföljdshänseende.

Är det då inte konstigt att den misstänkte och sedermera åtalade Ekeroths eventuella brott får oändligt mycket större medial uppmärksamhet än den redan dömde Sestrajcics brottsliga verksamhet?

Jag kan inte heller på nätet hitta några indikationer på att media rapporterat att Sestrajcics ”Führer”, Jonas Sjöstedt, tagit avstånd från hans förehavanden. Eller ens att Sjöstedts förtroende för Sestrajcic är i någon mån skadat.

Däremot finner jag ganska omedelbart indikationer på att Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, tagit avstånd från Ekeroths förehavanden. Åkesson uttalar sig till exempel i Aftonbladet att hans ”förtroende för Kent Ekeroth är allvarligt skadat”.

Alltså: Ingen avkräver vänstern ansvar att ta avstånd från en vänstermänniskas bevisade brottslighet. Men när vänstern kräver avståndstagande från en ”högermänniskas” blott misstänkta brottslighet, ja då får man det direkt!

Att det är fråga om dubbla måttstockar verkar klart. Att det är fråga om repressiv tolerans är också klart. Vänsterns brottslighet tolereras i media i oändligt mycket högre grad än motsvarande brottslighet från vad Marcuse kallar ”rörelser från höger”.

Skandal! – Men man får väl ändå hedra Åkesson för hans uttalande om en ännu icke dömd. Och i motsvarande mån kritisera Sjöstedt för hans tystnad om en redan dömd.

Uppdatering 2019-01-22: Det framgår här att Ekeroth sedermera frikänts! Repressiv tolerans som sagt …

Ett svar på ”Sestrajcic (V), Ekeroth (SD), den repressiva toleransen (V) och de dubbla måttstockarna”
  1. Впервые с начала спецоперации в украинский порт приплыло иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется выползти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша мечта – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, на симпозиуме в Сочи президенты перетерали поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе ретранслировали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще сильнее будет слышать, знать и понимать правду о том, что выходит в нашей стране.

Kommentarer är stängda.