Så lyder rubriken (på internet) på Tove Lifvendahls ledare i Svenska Dagbladet den 30 januari.

Hon har så rätt. Det som ältats i gammelmedia senaste veckan är inte minst president Trumps ”executive order” att, som det heter där, ”Protect /…/ the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”. De ”nationer”, länder, som då avses är Irak, Syrien, Sudan, Iran, Somalia, Libyen och Jemen.

Jag citerar Lifvendahl:

… faktum är, … att de sju länder som nu omfattas av förbudet inte är utvalda av president Trump, vars order berör ”countries of concern”. De sju länderna är resultatet av the Terrorist Travel Prevention Act of 2015, och the Visa Waiver Program and Terrorist Travel Protection Act of 2015. Godkänt av kongressen. Länderna är listade av den amerikanska säkerhetstjänsten under den förra presidenten, Obama.

Man bör kanske vidare notera att förbudet är tidsbegränsat till nittio dagar. Detta i avvaktan på den utvärdering av vilka länder som fortsatt bör vara ”a country of particular concern”. Denna utredning ska dock The Secretary of Homeland Security presentera redan inom trettio dagar!

Department of Homeland Security (logo ovan t.h.) skriver dessutom följande den 3 februari:

To ensure that the U.S. government can conduct a thorough analysis of the national security risks faced by our immigration system, the Executive Order imposes a 90-day pause on the entry into the United States of nationals from Iraq, Syria, Sudan, Iran, Somalia, Libya, and Yemen. This pause does not apply to Lawful Permanent Residents, dual citizens with passports from a country other than the seven listed, or those traveling on diplomatic, NATO, or UN visas. Special Immigrant Visa holders who are nationals of these seven countries may board U.S.-bound planes, and apply for and receive a national interest exception to the pause upon arrival.

Skitprat som detta där det påstås att ”Lundaforskare med dubbla medborgarskap kan tvingas ställa in USA-resa – efter Trumps presidentorder” är alltså att anse som – just skitprat. Personer med dubbelt medborgarskap kommer att få resa in. – Det finns flera tusentals exempel på denna anti-Trump-hysteri.

”Tappa inte huvudet” sade Tove. Jag håller med!

För enligt den exekutiva ordern är bakgrunden följande:

In order to protect Americans, the United States must ensure that those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its founding principles. The United States cannot, and should not, admit those who do not support the Constitution, or those who would place violent ideologies over American law. In addition, the United States should not admit those who engage in acts of bigotry or hatred (including ”honor” killings, other forms of violence against women, or the persecution of those who practice religions different from their own) or those who would oppress Americans of any race, gender, or sexual orientation.

Man önskar att Konungariket Sveriges statsledning skulle förmå sig till ett uttalande lika tydligt som detta när det gäller att försvara/skydda (”protect”) svenskarna.

Och varför är det ingen som protesterar när sexton ”muslimskt dominerade” länder förbjuder medborgare i det av judar dominerade Israel att resa in? Flera av dem är länder som Trump tillfälligt ”bojkottat”. Men till skillnad från Trump inte bara tillfälligt i nittio dagar utan permanent:

Som framgår av bilden rör det sig om följande länder: Algeriet, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Oman, Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Förenade Arabemiraten och Jemen.

Vilket sändebud till Sverige är det då som utrikesminister Wallström kallar till UD för upptuktelse? Ja inte är det något sändebud från dessa sexton stater. Det är – USAs chargé d’affaires!

Det är alltså enligt Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning värre om personer från stater vars medborgare åtminstone i vissa/många fall entydigt kan misstänkas för islamism och antisemitism temporärt nekas inträde i USA än att medborgare i Israel för alltid nekas inträde i ”muslimskt dominerade” stater. Visserligen torde inte många judar vilja resa dit ens om de fick. Men nog är det frågan om dubbla måttstockar. De antisemitiska och ofta islamistiska staterna får hållas. Till skillnad då från Amerikas Förenta Staters President!

För när Trump – i likhet med Obama! – försöker att hålla det onda – islamismen – ifrån oss, ja då blir kritiken helt huvudlös.

Fast inte när Obama gör det. Bara när Trump gör det.

Än en gång: ”Tappa inte huvudet”.

Fast apropå att tappa huvudet, så är det väl just det som alltför många islamister önskar oss försvarare av den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Se bara här vad som kan hända – och som uppenbarligen redan hänt.

Flickan härnedan har sannolikt inte tappat huvudet på grund av Trump utan på grund av det som alla västerlänningar rimligen vill bekämpa, nämligen islamismen:

Så låt oss då stå detta onda emot! Och varför inte då tillsammans med USAs nuvarande president om så erfordras? Även om det leder till att vissa länders medborgare tillfälligtvis inte får resa in i USA?

– Ett förskräckligt foto var det. För att om möjligt lätta upp stämningen något avslutar jag med en mera humoristisk bild:

Länk: Mats Tunehag i Det goda samhället.