Ja, det är av allt att döma den slutsats man måste dra, i synnerhet efter att ha läst vice statsministern Isabella Lövins (MP) svar på en skriftlig fråga i Riksdagen som ställts av Björn Söder (SD) med detta nummer och rubrik: Fråga 2016/17:864 Unrwa-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism.

Söder har läst en rapport från UN Watch om UNRWA-anställdas ”incitement to jihadist terrorism and antisemitism”. UN Watch har inte bara synat läget i Gaza, utan även i Libanon, Syrien och Jordanien. I Gaza listar UN Watch följande fall:

G1 – Om Alaa, Teacher at UNRWA, Venerates Hitler
G2 – Eman Shammala, English Teacher at UNRWA, Glorifies Knife Attacks
G3 – Hanaa Om Hossam, Teacher at UNRWA, Celebrates Terrorist Attack
G4 – Eman Bader, Teacher at UNRWA, Glorifies Lethal Terror Attack
G5 – Mohamed Alhallaq, Teacher at UNRWA, Publicizes Terrorist Groups
G6 – Sunia Astal, Teacher at UNRWA, Promotes Violence and Glorifies Knife Attacks
G7 – Nwara Noor Nwara, Teacher at UNRWA, Promotes Violence
G8 – Islam Khafaja, Teacher at UNRWA, Celebrates Killing and Ransoming of Israeli Soldier

Det verkar tyvärr som att Söder är den enda svenska riksdagsman som uppmärksammat denna rapport, och alltså frågar han ”regeringen” ”vilka åtgärder utrikesministern tänker vidta … för att förhindra att svenska skattemedel går till att, som nu, finansiera hatindoktrinering i Unrwas skolor”. Enligt Söder är det 370 miljoner av svenska skattebetalares pengar som avdelas för UNRWA under innevarande år 2017 (fast då inte bara just till skolorna).

På detta svarar då inte Wallström (S) utan vice statsministern Lövin bland annat följande:

Rapporten hänvisar specifikt till vad ett mindre antal av UNRWA:s 30 000 anställda har skrivit på sociala medier. UNRWA har som svar på dessa och liknande anklagelser utrett frågan och inte funnit att anklagelserna reflekterar organisationen eller dess anställda som helhet.

Det var som sjutton! Rapporten presenterades den 2 februari och redan den 24 februari har UNRWA enligt Lövin alltså hunnit kontrollera och utreda hela UNRWAs trettiotusen man och kvinnor starka personal – samt meddelat resultatet till den svenska statsledningen! Det vore verkligen intressant att få ta del av detta sannolikt mycket digra material som statsledningen uppenbarligen har tillgång till. Den som orkar bör be UD att lämna ut materialet.

Sedan skriver vice statsministern detta:

UNRWA undervisar särskilt i frågor om mänskliga rättigheter, tolerans och fredlig konflikthantering i sina skolor, där omkring 500 000 barn går.

Men detta tycks inte stämma alls. Al Hayat al-Jadida, den Palestinska Myndighetens (PA) propagandaorgan, rapporterade för några år sedan följande:

The Education Ministry of the deposed Hamas government announced yesterday [Feb. 13, 2014] that it has reached an agreement with UNRWA to suspend teaching human rights as a subject in the agency’s schools in Gaza because [the curriculum] contains dangerous inaccuracies that are detrimental to the Palestinian cause and to Palestinian and Islamic culture.

UNRWA förefaller alltså, till skillnad från vad Lövin yrar om, inte alls undervisa särskilt i frågor om mänskliga rättigheter. I vart fall inte i Gaza. Man har ju till och med ingått ett särskilt avtal med Hamas om att sluta med det!

Frågan om undervisningen var uppe redan år 2007 apropå nya skolböcker introducerade av PA året innan. Dåvarande senatorn Hillary Clinton uttalade sig som följer:

These textbooks do not give Palestinian children an education; they give them an indoctrination. When we viewed this [PMW] report in combination with other media [from other PMW reports] that these children are exposed to, we see a larger picture that is disturbing. It is disturbing on a human level, it is disturbing to me as a mother, it is disturbing to me as a United States Senator, because it basically, profoundly poisons the minds of these children.

Här är källan till båda citaten ovan.

Vi vet ju också att UNRWAs lärarkår i Gaza helt kontrolleras av Hamas. Hamas är som bekant – fast kanske inte för Sveriges nuvarande statsledning – en islamonazistisk terrororganisation vars enda syfte är att genom angreppskrig utplåna Israel och judarna.

Den nuvarande svenska statsledningens slutsats, i svaret till Björn Söder, avgivet i fredags den 24 februari, lyder som följer:

Regeringen har … fullt förtroende för att UNRWA och dess personal kan utföra sitt viktiga mandat, och ser ingen grund för att ifrågasätta UNRWA:s opartiskhet.

Detta alltså trots att UNRWA i Gaza är helt styrda av terrororganisationen Hamas, trots att UNRWA, till skillnad från vad statsledningen tror, har slutat undervisa i mänskliga rättigheter, trots rapporten från UN Watch, trots vad Hillary Clinton tycker …

Om någon entitet har gjort sig förtjänt av epitetet faktaresistent så är det sannerligen Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning.

Tillägg 2017-02-27: Jag glömde att igår hänvisa till dessa alldeles färska uppgifter från ITIC* den 23 februari i år. Uppgifter enligt vilka en Dr. Suhail Ahmed Hassan al-Hindi, som sedan år 2012 ska vara ordförande i de UNRWA-anställdas fackförening i Gaza, tillika rektor för ”the Palestine Boys’ Elementary School, an UNRWA school for refugee children”, alldeles nyligen invalts i Hamas’ ”politbyrå”. Personen ifråga förnekar kraftigt detta, men ITIC menar att ”[h]is vigorous denials may be the result of the fact that publicizing his election will make difficulties for him (and Hamas) in dealing with UNRWA. In the past UNRWA objected to its staff belonging to Hamas or other organizations, although the agency never took decisive action to enforce its objections.

Vidare skriver ITIC: ”The election of Dr. Suhail al-Hindi to Hamas’ political bureau in the Gaza Strip is another illustration of Hamas’ deep penetration into the Gaza Strip’s educational system and of the great power of its activists in UNRWA institutions in the Strip. That allows Hamas to systematically indoctrinate Gazan school children with its extremist Islamist ideology”.

ITIC skriver också följande: ”In September 2012 UNRWA employees in the Gaza Strip held elections and the Hamas list, headed by Dr. al-Hindi, received an overwhelming majority of the votes”. Man måste alltså utgå från att majoriteten av de UNRWA-anställda i Gaza, även i Gazas skolor, är antisemiter som i likhet med Hamas vill utplåna Israel och judarna genom angreppskrig.

Men Sveriges nuvarande antisemitiska och faktaresistenta statsledning har trots detta fullt förtroende för UNRWA. Eller snarare är det kanske tack vare allt detta som förtroendet består. Antisemiter emellan alltså …

Tillägg 2017-02-28: Jerusalem Post har, visar det sig, redan den 26 februari rapporterat, att UNRWA ”suspenderat” al-Hindi i avvaktan på ytterligare undersökning. Fast, som ITIC skriver, har Hindi också år 2011 suspenderats av liknande skäl, men återinsatts ”och därefter öppet fortsatt sina aktiviteter för Hamas”.

ITIC sammanfattar:

In conclusion, in recent years there have been several rounds of power struggles between Hamas and UNRWA which UNRWA has consistently lost ground. The suspensions of Suhail al-Hindi have not been isolated, unrelated cases but rather illustrate the double identities of officials who are employed by UNRWA: they are both activists or supporters of Hamas, a terrorist organization seeking to destroy the State of Israel, and UNRWA employees, including teachers and school principals, who are supposed to serve as educational role models. … Hamas does not intend to give up its control of the educational system in the Gaza Strip, which is considered an important tool for indoctrinating generations of young Gazans with its extremist Islamist ideology to prepare them to join the movement and its military-terrorist wing (the Izz al-Din Qassam Brigades).

Så detta att al-Hindi ännu en gång suspenderats bör nog endast ses som ett spel för galleriet. En tillfällig omgruppering av ett litet avsnitt av den islamonazistiska angreppsfronten mot Israel.

Länkar: Jag har tidigare refererat till denna genomgång över exempel på antisemitism i ”palestinska” skolböcker. | Ytterligare något på samma tema. | Mera här (pdf). | UNRWAs hemsida. | UNRWA om al-Hindi.

* The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center.

2 svar på ”Hamas och Sveriges statsledning stöder båda UNRWAs antisemitiska undervisning i Gaza”

Kommentarer är stängda.