Sverigedemokraterna största parti även i februari

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, februari 24, 2017 - Save & Share - Leave a Comment

Detta enligt Sentio. Resultatet är följande:


Källa.

Man kan då erinra sig två saker:

1. Sentio var det opinionsinstitut som rättast prickade in vad som skulle bli valresultatet i valet 2014.
2. Sverigedemokraterna är alltjämt det enda riksdagsparti som ovillkorligen vill avbryta allt svenskt ekonomiskt ”bistånd” till antisemiterna och islamonazisterna i ”Palestina”. Det hedrar dem. Läs mera här.

Posted in antisemitism, antisionism, Islamismen, islamonazism, Israel, Palestina, Sverige • Tags: , , , , , , , Top Of Page

Write a comment