Det är i alla fall så jag tolkar flera sverigedemokraters motioner i Sveriges Riksdag under hösten 2016. Jag kan inte se att företrädare för något annat riksdagsparti så tydligt och villkorslöst tagit ställning mot antisemitismen i ”Palestina” som Sverigedemokraterna. Några exempel:

1. I motion 2016/17:72 den 23 september 2016 påyrkade Björn Söder (foto nedan t.h.) och Kent Ekeroth att allt bistånd till den Palestinska myndigheten ska upphöra. Bland annat mot bakgrund av den ”Palestinska” myndighetens återkommande uppmaning till terror mot judarna. Deras yrkande är alldeles befogat! Läs skälen i länken.

2. I motion 2016/17:472 den 30 september 2016 påyrkade Björn Söder med flera att ”Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt”. Deras yrkande är alldeles befogat. Läs skälen i länken.

Konungariket Sverige får aldrig som stat erkänna en entitet som uppenbart har som syfte att utplåna en annan stat och dess majoritetsbefolkning. Entiteten ”Palestina” har som uppenbart syfte att utplåna den judiska staten Israel. Syftet strider inte minst mot FN-stadgan, som säger att de förenade nationernas folk är beslutna att ”öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”. Det har aldrig ”Palestina” haft för avsikt att göra i förhållande till den judiska staten Israel. Tvärtom har ”Palestina” alltid haft för avsikt att i strid mot FN-stadgan utplåna just Israel. ”Palestina” har alltjämt denna avsikt. Att inte leva i fred som god granne med Israel.

3. I motion 2016/17:2528 den 5 oktober 2016 påyrkade Marcus Wiechel (foto t. v.) att biståndet till PLO ska upphöra. Och det är ju alldeles klart att Sveriges folk aldrig någonsin av sin ”Regering” ska tvingas ge bistånd till en organisation vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel.

Det är möjligt att jag missat någonting, men som det framstår är det enbart Sverigedemokraterna bland svenska riksdagspartier som på allvar vill sätta press på antisemiterna i ”Palestina” genom att villkorslöst avbryta svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade ekonomiska stöd till dessa ”palestinska” antisemiter. Detta till dess antisemiterna slutat verka för att utplåna den judiska staten Israel.

Detta kanske kan ta ett tag. För islamistiska antisemiter anser ju som bekant att inte endast Israel och judarna, Sverige och svenskarna ska utplånas, utan därjämte alla folk och stater som inte underkastat sig den islamiska lagen shari’a …

Konstigt då, att det till synes bara är Sverigedemokraterna bland svenska riksdagspartier som på allvar vill stå detta onda emot.

Länk: United with Israel redovisar hur några andra länder resonerar. ”Palestina” har rätteligen förlorat en hel del pengar på senare år. I Sverige, sägs det, ”diskuteras” dettta. Nja, denna eventuella diskussion har knappt märkts av. Tiden för diskussion är hursomhelst över för länge sedan. Nu gäller det att agera.

6 svar på ”Sverigedemokraterna i Riksdagen hösten 2016: Avbryt ovillkorligen och omedelbart det svenska ekonomiska biståndet till antisemiterna i ”Palestina”!”
  1. Sapereaude.se och Lennart Eriksson har som ingen annan under åren pekat på palarabernas ideologi att den judiska staten Israel inte har rätt att existera.

    I dagens blogg påminner och påvisar Eriksson om att det ekonomiska biståndet från Sverige till Abbas & hans gelikar måste avbrytas.

Kommentarer är stängda.