Geert WildersWilders talade i Malmö för en vecka sedan den 27 oktober. Talet kan du läsa här på engelska och här på svenska, samt se och höra här (ljudet är dock inte det bästa).

Jag har tidigare kritiserat Wilders för att han inte drar en skiljelinje mellan religionen islam och den politiska ideologi som kallas islamism. Samma kritik kan, tror jag, riktas även mot Pamela Geller och Robert Spencer, som också talade i Sverige för en tid sedan, och som jag bloggade om här.

Jag tror nämligen att det är viktigt att skilja mellan en muslimsk människas religiösa relation till sin Gud, vilken ingen människa har rätt att kritisera, och den politiska ideologin islamism, som visserligen har sin grund i islam, men som i sin egenskap av ideologi syftar till att – med våld om det behövs – styra och befalla hur individer som inte ens är muslimer skall agera gentemot varandra. Detta agerande ska då ske i enlighet med den islamiska lagen, shari’a, en lag som europadomstolen för mänskliga rättigheter med rätta har förklarat stå ”i motsättning till demokratins grundläggande principer”.

Många just islamister delar för övrigt denna domstolens ståndpunkt: Shari’a har ingenting med liberal demokrati att göra.

Då säger Wilders i sitt tal i Malmö att

Islam är bara en religion i mycket begränsad omfattning. Det är främst en farlig ideologi. Islam är politiskt snarare än religiöst: Dess syfte är en islamisk stat. Islam är totalitärt. Islam är inte frivilligt. Det befaller att människor som lämnar islam skall dödas. I motsats till verkliga religioner, lägger den också skyldigheter på icke-medlemmar.

Han kallar också islam för en ”totalitär ideologi”. Men jag skulle snarare säga att det är islamismen som är denna totalitära ideologi, som avvisar den liberala demokratin och kräver underkastelse under shari’a – precis som kommunismen och nazismen krävde underkastelse under sina totalitära ideologier. Och som genomförde detta med våld om det behövdes.

Det är alltså islamismen som är totalitär, farlig, politisk, inte frivillig – och våldsam. Islam är det inte. Islam har förhoppningsvis ingenting med detta politiska, totalitära, farliga och ofrivilliga våldsamma att göra.

Utom då det faktum att alla islamister är muslimer. Fast det omvända gäller inte: Inte alla muslimer är islamister. Det är visserligen en besvärande omständighet för religionen islam att många av deras efterföljare som islamister vill erövra världen med våld och avskaffa den liberala demokratin. Men det är, hoppas jag, inte skäl nog att som Wilders gör helt döma ut islam som religion.

– Hur är det då ställt med toleransen? Ja islamister tolererar ingenting annat än underkastelse under den islamiska lagen. Den som inte gör det ska i huvudsak dödas. Islamisterna strävar i allmänhet mot upprättandet av ett islamistiskt världsomspännande kalifat, där shari’a är lagen. Den lag, alltså, som står i motsättning till demokratins grundläggande principer …

Frågan blir då om demokratiska stater bör tolerera islamismen?

Wilders citerar förtjänstfullt i sitt tal filosofen Karl Popper (foto nedan t.h.), som uttalat följande beträffande vad han kallar toleransparadoxen:

Obegränsad tolerans måste leda till att toleransen försvinner. Om vi erbjuder även dem som är intoleranta obegränsad tolerans, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp så kommer de toleranta att förgås, och toleransen med dem.

Källa: Popper: Det öppna samhället och dess fiender : Del 1: Platon, Akademilitteratur : Stockholm, 1980, s. 271.

Karl PopperVad man som beslutsfattare (politiker/riksdagsman/statsråd) i en liberal demokratisk stat som Sverige bör göra är då rimligen att förbjuda och bestraffa varje gärning som utförs i syfte att införa shari’a i Sverige eller annorstädes.

Friheten att i tal och skrift propagera för shari’a kan dock inte förbjudas eller bestraffas. Yttrandefriheten är oinskränkt och bör så förbli. Den gäller såväl för Lars Vilks som för islamister, såsom exempelvis Muslimska Brödraskapet och Hisb ut-Tahrir, vilka båda vill införa shari’a överallt i världen.

Förbudet och bestraffningen bör drabba dem som konkret verkar för shari’a – i Sverige eller annorstädes. T.ex. dem som från Sverige drar ut i ”jihad” i fjärran länder. Dessa har Per Gudmundson nyligen skrivit om här och här.

Jag tror att detta för närvarande är bästa sättet att – med undvikande av våld – försvara ett tolerant samhälle som Sverige mot de intoleranta islamisternas angrepp.

Och om ett islamistiskt parti skulle uppstå i Sverige, så har vi all rätt att förbjuda detta parti. Det framgår av Europadomstolens dom som jag refererade till ovan.

Toleransen har nämligen gränser, om man följer Popper. De gränserna definieras av oss, de liberala demokraterna, och inte av de intoleranta islamisterna (kommunisterna, nazisterna) som vill utplåna toleransen.

Men om det toleranta samhället måste försvaras även med våld så måste vi vara beredda att göra det också.

Vi måste vara beredda att på alla sätt alltid stå detta onda emot!

Länk 2012-11-05: Bloggen MXp kommer här med en film med mycket bättre ljud och med svensk översättning av det Wilders säger.

2 svar på ”Geert Wilders och toleransen”
  1. Islam är en villolära och Muhammer är en falska profet som vilseleder människor idag, och snarade en krig inon andevärlden om lögner och sanningen. Det är Jesus som är den enda sanningen till livet, genom hans försoningsverk på golgatakors.

  2. Det är ett svårt ämne. Det var väl Pipes som skrev att ”Islam KAN vara demokratiskt, islamism kan det INTE” vilket är givet. http://israelisverige.info/?p=12732 Lyssnar man på Wilders skiljer han snarare på muslimer, som individuella människor, som han absolut inte skulle få för sej at använda våld emot, och islam – som har hela bagaget från Koranen, från hadits etc. den ena värre än den andra, där du hittar mycket om hur en muslim inte får vara vän med en icke-muslim, att han bör döda honom när han har chansen, att det är helt ok att lura en icke-muslimsk fiende, att en muslim som konverterar måste dödas. Allt i en förvirrad salig blandning som varierar från sida till sida, skrivet under olika tidsrymder, alla skrivna hundratals år efter Muhammeds död, och vi vet att minnet börjar svika efter ett och annat århundrade. http://israelisverige.info/?p=12418 Så frågan är var skiljemuren går, den är mycket diffus. En muslim behöver inte göra alla de onda saker det är skrivet om i Koranen och haditerna om han råkar ha lite samvete och tankeförmåga. Men en svensk muslim som hux flux mördar sin dotter är inte islamist för den sakens skull men….. Och det faktum att bland alla muslimska stater finns det EN som klassas som FRI enligt Freedom House, Indonesien, som ligger i samma grupp som Indien, och det måste ju säga något om islam i allmänhet.

Kommentarer är stängda.