Det är rubriken på en artikel av Bitte Hammargren i dagens Svenska Dagbladet (det inom parentesen bara på nätet). Hon redogör där för en rapport kallad ”Trading Away Peace”, som Svenska Kyrkan och Diakonia står bakom tillsammans med en myckenhet andra kristna kyrkor och organisationer. Rapporten kan du ladda ned härifrån (pdf).

Frågan är då vad eller kanske tom. vem det är som ska märkas? Ett svar är givet: Det är ”varor från israeliska bosättningar” på ”Västbanken” som är dem förhatliga. ”Västbanken” är nämligen ockuperad mark, you see, så varor som produceras där de ska bojkottas, ”märkas”. För på ”Västbanken” ja där får inga judar bo.

Uppmaningen från Kyrkan och deras anhängare blir då tyvärr ungefärligen densamma som under nazitiden i Tyskland. Samma som du kan se på bilden t.v.: ”Judar är oönskade här”.

På SvD:s Brännpunkt på nätet skriver generalsekreteraren i Diakonia Bo Forsberg och talespersonen för ”Settler Watch” Johannes Mosskin i vad som framstår som denna samma anda, att EU bör förbjuda ”import av varor producerade i israeliska bosättningar på ockuperad mark”. Såpass.

Går vi så till en annan av upphovsmännen till denna rapport, nämligen till Svenska Kyrkan finner man där följande synpunkter:

Svenska kyrkan står för att mänskliga rättigheter och internationell rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av konflikten. Vår hållning bygger på beslut fattade av kyrkostyrelsen och kyrkomötet.

I enlighet med dessa beslut menar Svenska kyrkan att en rättvis fred förutsätter:

en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser

att Israels ockupation av Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem och Golan upphör

en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten och

att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna.

Vårt engagemang är i linje med Kyrkornas världsråds beslut och uttalanden från Sveriges Kristna Råd

När jag läser detta trams blir jag än fastare i min förvissning att det var rätt av mig att lämna Svenska Kyrkan som jag gjorde för några år sedan.

Låt oss analysera dessa kyrkans ”förutsättningar” och inte minst Israels eventuella skuld för att de inte uppfyllts:

1. Tvåstatslösningen: Har Svenska Kyrkan läst Fatahs stadgar? Där står att ”den fullständiga befrielsen av Palestina och den ekonomiska, politiska, militära och kulturella elimineringen av den sionistiska ockupations-staten”, det är Fatahs syfte. Vad blir det för tvåstatslösning då? Hamas har motsvarande inställning. Hisbollah i Libanon, Iranska staten och faktiskt hela arabförbundet har samma inställning. Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

– Vore det då inte lite klädsamt om Svenska Kyrkan någon gång riktade kritik mot dessa organisationer och stater för deras strävan att utplåna den judiska staten Israel? Man kan tycka det, men Kyrkan tiger. Enbart Israel ska kritiseras.

2. Israel ska upphöra med ”ockupationen” av Gaza, Västbanken och Golanhöjderna, tycker Kyrkan. Men Israel har ju för länge sedan lämnat Gaza åt sitt öde. Icke en enda israelisk soldat finns där. Kyrkan är alltså alldeles fel ute där. ”Ockupationen” av ”Västbanken” är enligt de flesta sansade bedömare ingen ockupation alls. Det må vara att många stater, inklusive EU, ändå anser att ”Västbanken” är ockuperat territorium, men det har mera att göra med politik än juridik. Dålig politik dessutom, som troligtvis bara syftar till att hålla arabförbundets stater vid gott mod – de stater alltså, som i sin stadga om ”mänskliga rättigheter” påyrkar Israels utplåning!

– Så snacket om ”ockupation” det saknar all trovärdighet! Och när Israel intog dessa områden skedde det i ett försvarskrig som är tillåtet enligt folkrätten.

3. ”En återgång till samtal och förhandlingar”. Men islamismen kräver underkastelse, det är icke förhandlingsbart. Att judar skulle ha en egen stat är enligt islamistisk ideologi helt uteslutet. Det går inte att förhandla om. Hamas skriver i sina stadgar just detta. Samtal är ingen framkomlig väg i strävan att utplåna Israel – eller ”sionismen” som Arabförbundet skriver. – ”Palestina” är medlem i Arabförbundet förresten …

– Förhandlingar och samtal kommer alltså uppenbart inte att leda till fred om arabsidan får som de vill. Ändå riktar Kyrkan konkret kritik bara mot Israel. Det är inte Israels fel att islamismen inte accepterar Israels existens.

4. Båda sidor ska upphöra med folkrättsvidrigt våld och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter, tycker Kyrkan. Jaha, men från Gaza avskjuts ständigt raketer mot civilbefolkningen i Israel. Åttatusen (8000) raketer/granater har det blivit sedan Israel lämnade Gaza år 2005. – Har Kyrkan riktat någon allvarligare kritik mot detta våld tro? Och respekten för mänskliga – i vart fall judiska – rättigheter den är ju som vi redan sett noll och intet inom Arabförbundet, det framgår ju redan av deras stadga om ”mänskliga rättigheter”. – Har Kyrkan riktat någon kritik mot detta tro? Svaret på båda frågorna är nej, nej och åter nej!

I stället riktar Kyrkan ensidig och obefogad kritik mot Israel, en stat som sedan decennier är utsatt för ett anfalls- och utplåningskrig från arabstater, från islamister, islamonazister och kommunister som icke godtar den judiska statens existens!

Det är på grund av dem som fred ännu inte är i sikte, inte alls på grund av några ”israeliska bosättningar”.

Slutligen en reflektion. Under nazitiden i Tyskland förekom uppmaningen ”Kauft nicht bei Juden”, dvs. köp inte av judar. Här är ett foto från den tiden:

Kyrkans hållning ligger farligt nära denna attityd. Man kritiserar ensidigt det judarna gör, samtidigt som deras fiender går helt fria från specifik kritik. Det vore lika rimligt att kräva ett stopp för handeln från medlemsstaterna i Arabförbundet, Israels uttryckliga fiender. För Arabförbundet vill ju som du ser utplåna Israel. Men därom tiger Kyrkan.

Att vilja utplåna Israel det går alltså an enligt Kyrkan. Ingen kritik alls mot detta. Fast även kyrkoherdar vill väl kunna köra bil driven av arabisk olja antagligen …

Att judarna vill kunna bo i hela det ”Heliga Landet” och då även ”Västbanken”, det går däremot inte alls an, enligt Kyrkan. Kyrkan befinner sig därmed tyvärr i mycket dåligt sällskap som bland annat utgörs av EU och Sveriges regering – tillsammans med de vanliga islamonazisterna alltså. Och nazisterna i förutvarande Nazityskland skulle säkert ha applåderat de med!

Så det är nog egentligen inte frågan om vad som ska märkas, utan vem och vilka, nämligen judarna. Hur denna märkning tidigare kan ha sett ut framgår av bilden t.v. En ganska tydlig märkning eller hur! Tydligare märkning än så behöver man nog inte kräva.

Det är en stjärna som man kan egentligen kan vara stolt över att få bära, men en stjärna som den Svenska Kyrkan alltjämt tycks vilja fästa på judarna, inte till deras heder dock, utan till deras skam.

Skam därför, över den Svenska Kyrkan och över alla dem som uteslutande kritiserar den judiska staten Israel och aldrig riktar kritiken mot dem som egentligen utgör det största hindret mot fred i Mellanöstern, nämligen PLO, Fatah, PFLP, Hamas, Hisbollah, Iran, Arabförbundet osv.

Som aldrig vill bojkotta dem, utan enbart och uteslutande Israel och judarna.

Antisemitism eller?

Inlägget är uppdaterat 2012-11-01.

Länk: Israel i Sverige.

2 svar på ””Krav på tydlig(are) märkning””
 1. Kan bara instämma att svenska kyrkan sjunker djupare och djupare.
  Pratade med en icke troende och han höll med om att svenska kyrkan inte längre är trovärdig och står upp för de kristna idealet.
  Då är det riktigt illa när t.om icke kristna ser problemet och inte kyrkan.
  Som kristen borde man kunna en sådan grundläggande sak som Guds löfte till Abraham om löftet om ett eget land ”Israel”.
  Men egentligen är jag inte förvånad över utvecklingen för hatet mot Israel skall ju vändas mot dom i den sista tiden.
  Så hur känns det svenska kyrkan och stå i pakt med satan?
  Hoppas ni har ett bra svar på domens dag.

 2. Men Judiska folket beviljades av de internationella samfundet år 1920 och 1922 rättigheter för att få återvända till hela Israel och återupprätta sitt hemland igen inklusive i Judeen och Samarien. Dessa rättigheter fastställdes internationella rätt.Sedan i somras gav kommitten ledd av Edmun Levy rapport som förklara att Israel inte är en ockupationmakt och att Judiska bosättningar i Judeen och Samarien inte bryter mot internationella rätt. Det låter som att folk inom EU och särkilt inom Kyrkan att det inte har läst historia ej heller Bibeln, som är gruden för sanningen.

Kommentarer är stängda.