Geert Wilders: Israel kämpar för oss alla

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, oktober 6, 2010 - Save & Share - One Comment

Geert WildersDen holländske parlamentsledamoten Wilders är ledare för Frihetspartiet, och står åtalad för hatbrott bland annat på grund av filmen Fitna, som du kan se här. Som jag skrev då anses hans uttalanden vara ”uppviglande och diskriminerande”. Vi får se hur domstolen dömer.

Härnedan följer i vart fall en annan film, där Wilders klart tar ställning för Israel, och klargör att Israel kämpar för oss alla, för västerlandet i försvaret mot islamismen, en ideologi som i likhet med kommunismen och nazismen söker världsherravälde. Tyvärr sätter Wilders likhetstecken mellan islam och islamism, vilket jag är mycket skeptisk till.

Fast kanske har jag fel. Wilders tycks mena, att islam till övervägande delen inte är en religion, utan främst är en rättsordning, en lag. Lagen skulle då vara sharia. Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har funnit sharia oförenlig med demokratins grundläggande principer. Läs här.

Alltnog, här är filmen:

Länk: MXp.

Posted in antisemitism, antisionism, Försvar, islam, Islamismen, Israel • Tags: , , , , Top Of Page

One Response to “Geert Wilders: Israel kämpar för oss alla”

Pingback from Geert Wilders och toleransen « Sapere Aude!
Time 03 november 2012 at 18:09

[…] har tidigare kritiserat Wilders för att han inte drar en skiljelinje mellan religionen islam och den politiska ideologi […]

Write a comment