Nabil Shaath”Väl värd att lyssna på”. Det är utrikesminister Carl Bildts omdöme om Shaath, som är höjdare inom al-Fatah. Fatah är en organisation som vill utplåna Israel.

– Det är PLO, inte PA, som erkänner Israel, säger Shaath nu enligt Arutz7. Men samtidigt fortsätter Fatah – svenska socialdemokraternas systerparti förresten – att skapa en gemensam ”palestinsk” regering inom PA med den islamonazistiska terrororganisationen Hamas – som inte erkänner Israel utan tvärtom vill utplåna såväl Israel som merparten av dess innevånare, nämligen judarna.

För övrigt kan man konstatera, att PLO:s stadga i artikel 19 anger att Israel är en illegal skapelse och i artikel 22 menar att ”Palestinas befrielse kommer att tillintetgöra den sionistiska och imperialistiska närvaron”. Shaath är alltså inte särskilt sanningsenlig när han menar att PLO erkänner Israel. För det gör PLO definitivt inte, oavsett vilka brev Arafat en gång kan ha avsänt (jfr. Arutz7-länken ovan).

Inte konstigt att Shaath vill ha en regering tillsammans med Hamas. Shaath menar nämligen att det inte är ”någon skillnad mellan Fatah och Hamas när det gäller de politiska målsättningarna” – och det verkar han ju ha rätt i. Men är det målsättningar som Carl Bildt ställer upp på? Shaath tycker också att ”förhandlingar med Israel bara utgör självbedrägeri”. Han avvisar därmed förhandlingar, precis som Hamas gör i artikel 13 i sin stadga: ”[F]redliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens [dvs. Hamas’] principer”

Nå, om nu vår utrikesminister tycker att Shaath är bra att lyssna på; vad drar han då för slutsatser av det han hört?

Bildt har å ena sidan sagt att ”Palestina” inte ska erkännas, eller upptas som medlem i FN, vilket naturligtvis är bra. För att vara med i FN krävs att man vill leva ”som goda grannar”. Goda grannar vill inte utplåna varandra, något som samtliga nyss nämnda arabisk-palestinska organisationer och entiteter tyvärr vill. Alltså har ”Palestina” naturligtvis inget som helst i FN att göra.

Bildt/regeringen har dock å andra sidan tyvärr uppgraderat den palestinska entiteten PLO:s sändebud i Sverige till ambassadör. Ett sändebud för utplåning och terror, för folkmord och islamonazism, alltså. Ett sändebud från helvetet kort sagt.

Det går således tydligen enligt Carl Bildt bra att ta emot ett sändebud från den palestinska entiteten i Sverige men inte i FN?

Men bör Sverige ha diplomatiska relationer med helvetet, samtidigt som Sverige tycker att FN inte ska ha någon diplomatisk relation med denna entitet? Varför ska Sverige ha närmare relationer med helvetet än FN?

Jag vet inte om detta är effekten av att ha lyssnat alltför länge och väl till Nabil Shaath. Men om Carl Bildt fortfarande gör det borde han sluta nu och dessutom förklara ambassadören från helvetet för persona non grata.

Fotnot: Mina poster blir kortare och kortare tycker jag. I vart fall blir länkarna fler och fler. Allt är egentligen redan sagt. Men det måste upprepas, gång efter gång, ända till dess budskapet nått fram – ända in i helvete – och ända fram till Carl Bildt.

2 svar på ”Nabil Shaath: Den palestinska myndigheten erkänner inte Israel”
  1. […] att den Palestinska Myndigheten – som ju då har någon slags kontroll över Betlehem – inte erkänner Israel, och att PLO menar att “Palestinas befrielse kommer att tillintetgöra den sionistiska och […]

  2. Carl Bildt & Co har sedan länge valt fel sida av klyftan.
    Luk. 16:26 Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.

Kommentarer är stängda.