Gårdagens utrikespolitiska debatt i Sveriges Riksdag var ingen höjdare. Vår utrikesminister Bildt anslog tonen genom följande uttalande: ”Vi är djupt bekymrade över bristen på framsteg i strävan efter fred mellan israeler och palestinier. Vi ser betydande faror för framtiden i dagens utveckling. Det gäller inte minst den fortsatta bosättningspolitiken. Vi stöder politiskt och konkret arbetet med att bygga upp en livskraftig, sammanhängande och demokratisk palestinsk stat. Vi ser fram emot den dag då Israel och Palestina kan leva i fred med varandra och Israel i fred och säkerhet med hela den arabiska världen.” (Alla citat från debatten har hämtats härifrån.)

Detta ur Bildts inledningsanförande, den s.k. utrikespolitiska deklarationen. Vilket problem tycker han är värt nämna? Jo den israeliska ”bosättningspolitiken”. Att Israels motpart till övervägande delen består av organisationer som inte ens erkänner Israels rätt att existera, det är inget nämnvärt problem för Bildt. Dessutom har jag nyss bloggat om att Arabförbundet enligt sin stadga anser att åtgärder måste vidtas för sionismens eliminering, en sionism som man likställer med rasism.

Ändå tycks Bildt att döma av vad han säger i slutet på citatet mena att bollen ligger hos Israel att vidta åtgärder för att leva ”i fred och säkerhet med hela den arabiska världen”. Jag skulle säga att bollen i stället ligger hos den arabiska världen, som aldrig någonsin har velat leva i fred med Israel. Läs arabförbundets stadga.

Carl Bildt fortsätter så, i en polemik mot Urban Ahlin(S) som så klart påyrkar erkännande av terrorentiteten ”Palestina” som stat:

Vi kan alla känna frustrationen över dagens situation. Det gör vi alla. Men låt den inte leda fel! Det finns en risk, när vi argumenterar som vi gör, att ni bagatelliserar och att ni banaliserar ockupationens brutala realitet.

Åk till Västbanken! Där finns den palestinska administrationen. Den sköter sig bra. Men bortse inte från realiteten att den yttersta makten ligger i den israeliska armén! Palestinierna kan hålla val, men dagen därpå kan den israeliska armén arrestera var och en som blir vald.

Banalisera inte bort ockupationens brutala realitet genom att tro att där finns en stat som har suveränitet! Vi skulle önska att den finns, men vår politik måste grundas på annat.

Jag hoppas att vi ska hamna i en situation där vi kan erkänna snabbt. I det socialdemokratiska dokument som Urban inte hade möjlighet att läsa upp – jag har full respekt för det – står det att man vill att Sverige ska förbinda sig att rösta ja till Palestinas medlemskap i FN, när den frågan kommer upp i generalförsamlingen. Det kommer vi alldeles självklart att göra. Problemet är bara att frågan måste passera FN:s säkerhetsråd först – det är så världen ser ut.

Det är en sak att hålla vackra anföranden. Låt oss se hur världen faktiskt ser ut! När vi kommer dit ska vi självfallet rösta för det, och vi ska rösta med glädje.

Sverige kommer alltså enligt Carl Bildt att ”med glädje” rösta in en stat i FN som i strid med FN-stadgan vill utplåna en annan stat. Om detta är vad Carl Bildt verkligen anser, så är han antingen antisemit eller mycket illa underrättad om ”hur världen faktiskt ser ut”.

Hur världen faktiskt ser ut i just detta avseende kunde riksdagsledamoten Julia Kronlid(SD) upplysa om (hur upplyst hon är i andra avseenden låter jag vara osagt). Så här sade hon:

Under året har frågan om ett erkännande av Palestina ställts på sin spets i och med deras ansökan om medlemskap i FN. Jag skulle vilja säga till Urban Ahlin, Bodil Ceballos och övriga som är ivriga att erkänna Palestina att ett erkännande av Palestina i dag enligt min mening också är ett erkännande av terrororganisationen Hamas som styr i Gaza och som har uttryckt en önskan att utplåna Israel. Om det inte finns ett fredsavtal där båda parter tvingas till uppoffringar och att upphöra med provocerande handlingar gentemot varandra finns risken att det snarare leder till ett eskalerande av konflikter och ett krig mellan två stater.

Sverigedemokraterna har tidigare också lyft fram en kritik mot regeringens okritiska stöd för den palestinska myndigheten med stora biståndsmedel, trots att det framkommit att det sker utbetalningar till terrordömda i Israel. När Fatahs främsta religiösa auktoritet talade på deras 47-årsdag citerade han ur den muslimska traditionen Hadith som befaller muslimer att döda judar, men reaktionerna från regeringen lyser med sin frånvaro, vilket rimmar illa med utrikesministerns uttalande i dag om att motverka antisemitism.

Nu har vi fått uppgifter om att Hamas och Fatah avser att bilda samlingsregering. Frågan är om utrikesminister Carl Bildt och svenska regeringen fortsatt kommer att ge okritiskt stöd till denna samlingsregering med terrororganisationen Hamas.

Svaret på hennes fråga är väl tyvärr ja. Inte bara Hamas utan även Fatah har som syfte att utplåna Israel. Och inte har regeringen tagit avstånd från Muftins antisemitism, heller. (Detta har jag bloggat om här.)

Men hennes uttalande kommenterades inte av någon riksdagsledamot. Och att Carl Bildt skulle svara var väl för mycket begärt. Han är ju beredd att ”med glädje” rösta för ”Palestina” i FN. Att denna stat, i likhet med arabförbundet i dess helhet, vill utplåna sin grannstat betyder ingenting för honom, tydligen.

Men en röst för ”Palestina” är i nuläget och under överskådlig framtid uteslutande en röst för Israels utplåning. Inte bara i FN, utan överallt.

Tråkigt att det bara är Sverigedemokraterna i Sveriges Riksdag som fullt ut tycks ha insett detta. Det är i alla fall bara de som just nu vågar tala klartext, tyvärr.

Länkar: SvD, Lisa Abramowicz på Newsmill, Dagen.

7 svar på ”Carl Bildt skulle ”med glädje” erkänna ”Palestina” i FN”
 1. Albert, kallar du Bibelns skrifter för korkad drapa? Nedan har du Bibelns profetior om Israel. Men du tror väl på fan eller FN istället?

  Israels land sträcker sig från västra Nildeltat, omfattar hela Sinai, del av norra Saudiarabien, Kuwait, Jordanien, Libanon, Syrien, delar av Irak, sydöstra Turkiet, Cypern, och sträcker sig längs floden Eufrat och bortom.

  1. Nicklas, du behöver inte söka länge vare sig i denna blogg eller på nätet för att finna att inte bara Hamas utan även Fatah, PFLP och PLO i ”Palestina” och Hisbollah, Iran och Arabförbundet vill utplåna Israel. M.fl. I shit you not.

 2. En bra början är att starta upp en fredsuppfostran i de palestinska hemmen och i skolan. Hur det skulle gå till har jag ingen aning om (atmosfären för dagen i de palestinska områdena inbjuder inte till sådant) men låter man bli och i stället fortsätter att belöna hatet så förlorar man ytterligare generationer på löpande band.
  Frågan är om de bryr sej?

 3. Hur skulle det bli fred eller hur den freden skulle ser ut som nu hela världen talar om, eller arabernas hat och terror mot Israel upphör, även det skulle då bli två stater.Läste just att det lönar sig att vara terrorist.Från palestinska myndighet betala terroristlön varje månad till varje terrorist som sitter i Israels fängelse som har terroriserat eller dödat någon i Israel.Det mesta pengar kommer från USA och EU och då ok från Sverige

 4. Carl Bildt har tydligen glömt hur man stavar till ordet FRED. Han kan ju kolla FN-resolutionerna i ämnet och se att utan FRED inget Palestina – först FRED och därefter ett Palestina.
  Lätt som en plätt.
  Tänk att det ska vara så svårt att ta saker och ting i sin rätta ordning.

  När han ändå är inne och snokar bland alla papper FN har signerat genom åren rekommenderar jag för högläsning The Road Map For Peace, signerad av bl.a. Abbas och FN. Där står det att bosättningsfrågan ska lösas vid förhandlingsbordet och inte användas, som Bildt förordar, som en förtida muta till palestinierna.
  Åter igen – ta saker och ting i rätt ordning och fall inte i farstun för fagert tal. Fagert tal har aldrig någonsin visat sej vara bärkraftigt.

 5. Fy fan vilken korkad drapa. Det är klar att Israel ska backa tillbaka till 69 års stilleståndslinje och utrymma bosättningarna. Israelfanatiker ska inte snacka om FN, Israel skiter ju i allt FN säger! 🙁

Kommentarer är stängda.