PyramidernaTiteln på dagens bloggning för nog hos många av oss tanken till den dåvarande SAS-chefen Jan Carlzons bok med samma namn, som utkom år 1985 re’n. Den gången handlade det om att skapa en ”platt organisation” inom företagen, utan branta hierarkier.

Numera har vi anledning att fatta denna uppmaning inte metaforiskt utan bokstavligt. Nyheter inflyter nämligen att islamistiska potentater på allvar uppmanar Egyptens nyvalde president Muhammad Morsi, med en bakgrund i det islamistiska Muslimska Brödraskapet, att just bokstavligen göra just detta, nämligen riva Egyptens pyramider. Frontpagemag.com rapporterar. Dessa byggnadsverk anses vara ”hedniska symboler” nämligen och det går tydligen inte an att sådant får förekomma.

Samtidigt, i en annan del av arabvärlden, nämligen Mali, förstörs månghundraåriga muslimska ”helgongravar” i Timbuktu, detta eftersom de anses ha varit föremål för sådan tillbedjan som endast tillkommer Allah. Även detta framgår i länken.

Vi vet också att talibanerna med artillerield förstörde Buddhastatyerna i Bamiyan i Afghanistan av ungefär samma orsak.

I Persepolis i Iran har ansiktena på de figurer som förekommer på relieferna i många fall knackats bort. Jag har sett det med egna ögon.

Syftet är tydligen att förstöra allt som anses vara oförenligt med islam, att utplåna spåren av andra kulturer än den muslimska kulturen och av andra trosyttringar än islam.

FödelsekyrkanJag noterar då att UNESCO nyligen tillerkänt ”Palestina” överhögheten över den i högsta grad kristna Födelsekyrkan i Betlehem – en stad som många kristna har lämnat och som nu till övervägande delen är muslimsk.

Vidare vet vi ju att den Palestinska Myndigheten – som ju då har någon slags kontroll över Betlehem – inte erkänner Israel, och att PLO menar att ”Palestinas befrielse kommer att tillintetgöra den sionistiska och imperialistiska närvaron”.

I dessa palestinska uttalanden kan man inte undgå att läsa in en viss strävan som framstår som parallell – i den mån den inte är identisk – med den islamistiska ambitionen att utplåna eller måhända ”tillintetgöra” allt som inte passar islamisterna.

Att judarna och Israel inte passar dem det vet vi redan. Men passar dem födelsekyrkan och de kristna? De kristna lämnar Betlehem, men Födelsekyrkan står ännu kvar, under den muslimska men förhoppningsvis ännu inte islamistiska palestinska myndighetens av UNESCO sanktionerade kontroll.

Hur länge får den stå kvar? Antagligen inte så länge till om islamisterna fick råda. Då blir det inte endast fråga om att riva pyramiderna utan också om att riva kyrkorna.

Även den i Betlehem.


Ett svar på ”Riv pyramiderna!”
  1. Liten kommentar jämte ”Riv pyramiderna”

    CHAIM-NOT.13/7.2012.

    Vad rör de kristnas religiöst betonade kulturintressen i mellersta östern, skall det bli intressant att se i hur då främst påvestaten självft så handlägger den frågan vis avi – bl.a. – de palestinsk-arabiska bestättningsområdena och den ”palestinska myndigheten” därstädes. Vatikanen har ju inte för vana att värna om goda i förbindelser med den Judiska Staten Israel, i trots att det är just ISRAEL som värnar om De Kristnas diverse heliga lämningar inom landets gränser. I övrigt av vad som är att konstatera som KULTURFÖRSTÖRELSE i inom muslimskt i behärskade geografier – i senast nu i aktualiserat uppå den Afrikanska kontinenten – skall det bli intressant att iaktaga vad som sker på den fronten. Skall det i ånyo bara bli västvärlden som tar någon form av ansvar för att beivra dessa KULTURVANDALER – som sagt denna gången i Afrika – eller kommer i denna gången de ansvariga självt på kontinenten i fråga då att i visa prov på något sorts uti vuxet och moget i civilatoriskt kulturansvar? DET ÄR HÖG TID ATT BÖRJA STÄLLA ANSVARIGA NATIONER, MYNDIGHETER, ANSVARIGA, TILL SVARS! Och TACK! så för den fina artikeln om detta – denna problematik – L.K./Sapere Aude! – . Mh/CHAIM

Kommentarer är stängda.