Carl Bildt: Sverige kommer inte att erkänna en palestinsk stat

By Sapere Aude! - Last updated: torsdag, augusti 18, 2011 - Save & Share - 4 Comments

I alla fall inte just nu. Det är väl så man måste tolka hans uttalanden som återges av JPost:

Bildt said the “most fundamental definition of a state” is that it controls its own territory, and that the Palestinians won’t control their own territory unless there is an agreement with Israel.

Så är det förvisso. Bildt träffar någorlunda rätt för ett ögonblick. Läs även här. Men någon överenskommelse med Israel det önskar ju ”the Palestinians” minst av allt. De flesta av dem verkar tvärtom ha en önskan att döda judarna, inte att komma överens med dem. Indikationer på detta framgår här.

Samtidigt läser jag följande i SvD:

Mellanösternkvartetten, som försökt få igång fredssamtalen mellan Israel och palestinierna, är ”mycket bekymrad” över Israels beslut att bygga nya bostäder i bosättningen Ariel på Västbanken och i Jerusalem.

I ett gemensamt uttalande säger kvartetten – EU, FN, USA och Ryssland – att världssamfundet ”inte erkänner ensidiga gärningar från någondera parten”.

”Jerusalem i synnerhet är den kärnfråga som måste lösas genom förhandlingar mellan parterna”, skriver den.

Detta stödjer Bildts ståndpunkt, nämligen att ett ensidigt anspråk från ”Palestina” (dvs. Västpalestina – till skillnad från Östpalestina, nämligen Jordanien) att hos FN erkännas som stat, ja det är inte något som vare sig kvartetten eller världssamfundet erkänner.

När det gäller de nya ”bosättningarna” i bl. a. Ariel så är de visserligen också ensidiga. Men om du frågade de palestinska araberna, är jag rädd att alltför många av dem för sin del ”ensidigt” skulle hävda att inte bara ”bosättningarna” utan själva Israel ska utplånas. Så illa är det ställt.

Så några förutsättningar för verkliga förhandlingar, ledande till fred och till allmän arabisk acceptans av Israels rätt att existera som judisk stat, och till rätten för judar att bo på ”Västbanken” på motsvarande sätt som araber får bo i Israel, de finns nog inte alls, tyvärr.

Posted in antisionism, araber, Israel, judar, Palestina • Tags: , , , , , , , , , , , , Top Of Page

4 Responses to “Carl Bildt: Sverige kommer inte att erkänna en palestinsk stat”

Comment from Enrique
Time 24 augusti 2011 at 14:02

Jag hoppas att detta fast ståndpunkt, den nuvarande svenska regeringen.

Det är bättre säker än att ångra en konflikt av enorm omfattning i världen.

Comment from Lewanu
Time 04 september 2011 at 21:00

jag hoppas verkligen för Sveriges bästa, att CB står på sig. Jag anser att det är av yttersta vikt att vi som land INTE erkänner en terrorist stat som självständig.. Tack för en bra artikel

Pingback from Centerpartiet vill att Sverige ska erkänna en palestinsk terrorstat « Sapere Aude!
Time 16 januari 2012 at 17:49

[…] Länkar: DN, SvD, Dagen, Ekot, Centerpartiet, Sapere Aude! I, Sapere Aude! II. […]

Pingback from Nabil Shaath: Den palestinska myndigheten erkänner inte Israel « Sapere Aude!
Time 08 februari 2012 at 16:37

[…] judarnaCenterpartiet vill att Sverige ska erkänna en palestinsk terrorstat « Sapere Aude! om Carl Bildt: Sverige kommer inte att erkänna en palestinsk statArne Strand. om Centerpartiet vill att Sverige ska erkänna en palestinsk terrorstatKommande […]

Write a comment