Det framgår i ett inlägg på DN Debatt av partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren (bild t.v.).

Nu skriver hon visserligen inte just så, men resultatet om centerpartiets inställning, mot bättre vetande, skulle komma att delas av den svenska regeringen, blir helt visst just detta: Erkännandet av en stat som vill utplåna en annan stat.

Palestinierna har, skriver hon, med stöd från EU och FN arbetat för statsbyggande. Men hon förtiger att starka krafter bland palestinierna allt sedan den judiska staten Israel upprättades, i ännu högre grad arbetat för att utplåna den staten. Det verkar till och med som om en egen palestinsk stat i vissa kretsar alltjämt uppfattas som endast ett steg på vägen mot det alltid hägrande målet att utplåna Israel.

Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, som kontrollerar en stor del av den eventuella palestinska staten, nämligen Gaza, delar inte den synen dock. Deras syfte har aldrig varit en egen stat. Syftet är och förblir att rakt av utplåna Israel. Al-Fatah, som i likhet med terrororganisationen PFLP ingår i PLO/Palestinska Myndigheten, har också som syfte att utplåna Israel. Men till skillnad från Hamas menar al-Fatah – vars ordförande är Mahmoud Abbas – av allt att döma att en palestinsk stat är ett verksamt medel på vägen – mot Israels utplåning alltså.

Allt detta är ganska uppenbart – för den som vill se.

I FN:s stadga står att stater ska förhålla sig till varandra som ”goda grannar”. Goda grannar vill inte utplåna varandra. Men Hamas, al-Fatah och PFLP vill göra just detta, vill just utplåna Israel.

En stat som leds av någon eller alla av dessa organisationer kan därför aldrig någonsin bli medlem i FN, och bör naturligtvis aldrig någonsin erkännas som stat av någon som tar FN-stadgan på allvar.

Inte minst borde FN självt ta sin egen stadga på allvar. Mycket tyder tyvärr på att så inte är fallet.

Att centerpartiet inte gör det är i och med detta uppenbart.

Vi får hoppas att Sveriges regering kan stå detta onda emot.

Länkar: DN, SvD, Dagen, Ekot, Centerpartiet, Sapere Aude! I, Sapere Aude! II.


3 svar på ”Centerpartiet vill att Sverige ska erkänna en palestinsk terrorstat”
  1. Mycket bra artikel. Så är det och man skäms som svensk för all den stöd som islamonazistiska terrorister får från Sverige (bara Gaza får 800 miljoner skr per år). Samtidigt som pengar saknas för våra gamla t.ex. Hoppas innerligen att i det kommande kriget, som är oundvikligt, tar Israel itu med Hammas, Hizbollah, al-Fatah och andra banditer ordentligt.

  2. Palestinierna vill bli erkända men erkänner inte själva de stater som är erkända av FNs all medlemsstater.

    Inte förrän Palestinierna själva erkänner Israel skall de vara något erkännande av dem själva.

    Centerpartiet beter sig som Hycklare.

    Arne Strand.

Kommentarer är stängda.